Ob prvem Svetovnem dnevu deklic UNICEF poziva k odpravi otroških porok

Moje življenje, moja pravica - preprečevanje otroških porok

Ob prvem Svetovnem dnevu deklic, ki ga obeležujemo danes, si UNICEF v sodelovanju s partnerskimi agencijami Združenih narodov prizadeva za preprečevanje otroških porok. Te predstavljajo kršitev temeljnih človekovih pravic in vplivajo na vse vidike življenja deklic.

Deklice se predvsem v državah v razvoju soočajo z diskriminacijo in nasiljem. Sklenitev zakonske zveze deklico prikrajša za otroštvo, prekine njeno izobraževanje, okrni priložnosti pozneje v življenju, poveča tveganje za izpostavljenost nasilju in zlorabam ter ogrozi njeno zdravje. Mednarodni dan deklic usmerja pozornost na potrebo po reševanju izzivov, s katerimi se soočajo deklice, ter spodbuja opolnomočenje deklic ob upoštevanju njihovih pravic. »Pravice deklic je potrebno postaviti v središče razvoja«, poudarja Anju Malhotra z UNICEF-ovega oddelka za enakost spolov in pravic.

Danes pod sloganom Moje življenje, moja pravica - preprečevanje otroških porok po vsem svetu potekajo številni dogodki, ki opozarjajo na razsežnost tega problema. Združeni narodi v sodelovanju s partnerji poudarjajo uspeh, ki je bil pri preprečevanju otroških porok že dosežen, a tudi izzive, ki ostajajo. UNICEF v sodelovanju z vladami, civilno družbo, agencijami in programi ZN postavlja temelje za odpravo otroških porok na globalni ravni. Leta 2011 je 34 UNICEF-ovih uradov v državah v razvoju poročalo o sprejetju posebnih ukrepov držav za preprečevanje otroških porok preko družbenih in gospodarskih sprememb ter zakonskih reform. UNICEF je že leta 2006 podprl mednarodni akt o prepovedi sklepanja otroških porok, sodeluje pri razvoju in udejanjanju posameznih nacionalnih strategij v državah v razvoju ter programov in politik za odpravo vzrokov in posledic otroških porok.

V Indiji, eni izmed držav z največjim številom deklic, ki se poročijo pred 18. letom, se je število otroških porok tako na nacionalni kot tudi na regionalni ravni zmanjšalo, in sicer z 54 odstotkov v letu 1992 na 43 odstotkov v letu 2008, vendar so spremembe počasne. Izkušnje v različnih državah, kot so Bangladeš, Burkina Faso, Džibuti, Etiopija, Indija, Niger, Senegal in Somalija, kažejo, da lahko prepletanje pravnih ukrepov in podpore lokalnih skupnosti ter omogočanje šolanja dosežejo dobre rezultate.

V zadnjih 30 letih se je delež otroških porok zmanjšal, vendar ostaja problem v številnih regijah sveta, predvsem na podeželju in med revnejšimi prebivalci. Zadnji UNICEF-ovi podatki kažejo, da se je na svetovni ravni kar 70 milijonov žensk, starih med 20 in 24 let, prvič poročilo pred dopolnjenim 18. letom starosti, od teh 23 milijonov še pred dopolnjenim 15. letom. Otroške neveste so po poroki pogosto izolirane – oddaljene od primarnih družin, izključene iz izobraževanja, pogosto pa so jim prepovedani stiki z vrstniki in skupnostjo. Sklepanje otroških porok pogosto vodi v prezgodnjo, nezaželeno nosečnost. To je za deklice življenjsko nevarno. V državah v razvoju je 90 odstotkov mladih mamic, starih od 15 do 19 let, poročenih. Zapleti, povezani z nosečnostjo, so glavni razlog umrljivosti deklet te starostne skupine.

Deklice z nizko stopnjo izobrazbe se pogosteje poročajo zgodaj, poroka pa običajno pomeni zaključek šolanja. Po drugi strani se deklice z najmanj srednjo izobrazbo do šestkrat manj pogosto poročajo v obdobju otroštva. To pomeni, da je prav izobraževanje najboljši način zaščite deklet in preprečevanja otroških porok. Odprava porok bi zaščitila pravice deklic in prispevala k zmanjšanju tveganja za izpostavljenost nasilju, zgodnjo nosečnost, okužbe z virusom HIV ter umrljivost mater. Kadar se deklice lahko šolajo in se izognejo zgodnji poroki, imajo priložnost ustvariti boljše življenje – zase in za svojo družino. Hkrati lahko tvorno prispevajo k razvoju svoje države.
---

Na kratko o UNICEF-u
UNICEF deluje v 190 državah in ozemljih, kjer skrbi za preživetje in kakovosten razvoj otrok od zgodnjega otroštva do pozne mladosti. Je največji svetovni dobavitelj cepiv za države v razvoju, prizadeva si za zdravje in prehrano otrok, varne vodne vire in higienske pogoje, kvalitetno osnovno šolanje za dečke in deklice ter zaščito otrok pred nasiljem, izkoriščanjem in aidsom. UNICEF se financira izključno iz prostovoljnih prispevkov posameznikov, podjetij, fundacij in vlad. Več informacij o delu UNICEF-a po svetu in v Sloveniji je na voljo na spletnih straneh www.unicef.org in www.unicef.si.