Svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev, ki ga obeležujemo vsak 5. oktober od leta 1994, je posvečen učiteljem po vsem svetu. Letos poteka pod sloganom »Postavi se za učitelje!«. UNICEF ta dan obeležuje s svojimi partnerji – Mednarodno organizacijo dela, Programom ZN za razvoj, UNESCO-m in organizacijo Education International.

Postaviti se za učitelje pomeni zagotavljati ustrezno usposabljanje zanje, trajno strokovno nadgrajevanje in zaščito njihovih pravic. Učitelji so temelj dobre šole, dobre šole pa so stebri zdrave in demokratične skupnosti. So ključnega pomena za doseganje ciljev izobraževanja za vse.

Do leta 2015 bi morali zagotoviti približno 1,7 milijona novih učiteljskih mest, da bi zagotovili univerzalno osnovno izobraževanje. A je potrebno biti ob zaposlovanju novih učiteljev pozoren tudi na kakovost učenja.

Vlade morajo zagotavljati učiteljem priložnosti za usposabljanje in poklicni razvoj, ki temelji na pridobivanju ustreznih znanj in veščin. Vključevanje zavzetih učiteljev pa je mogoče le v okoljih, ki cenijo strokovno neodvisnost in enakost. Učitelji potrebujejo podporo pri izpolnjevanju svojih obveznosti do učencev, njihovo glas pa mora biti slišen ravnateljem, politikom in družbi kot celoti. Plače učiteljev morajo biti določene objektivno in pošteno, sorazmerno s pomenom tega poklica ter usposobljenostjo in odgovornostjo posameznih učiteljev. Učitelji morajo v zameno prevzeti odgovornost do učencev in celotne skupnosti. Ravnati morajo v skladu z učiteljskim kodeksom ravnanja, ki mora temeljiti na najvišjih etičnih in poklicnih standardih. Usmerjeni morajo biti k enakopravnemu in enako učinkovitemu poučevanju vseh učencev.

Svetovni dan učiteljev daje priložnost, da počastimo vse učitelje, ženske in moške, ki nas navdihujejo in vzgajajo prihodnje generacije.

 

 

World Teachers' Day 2012 - Statement by UNICEF Executive Director Anthony Lake from UNICEF: Back on Track on Vimeo.