Dosežen velik napredek pri zniževanju umrljivosti otrok

Dosežen velik napredek pri zniževanju umrljivosti otrok

NEW YORK, 13. september 2012 – UNICEF-ovo najnovejše poročilo o preživetju otrok navaja, da so številne države po svetu dosegle velik napredek pri zniževanju števila smrti otrok. To dokazuje, da je v zgolj dveh desetletjih mogoče znatno znižati umrljivost otrok.

UNICEF-ovo Poročilo o napredku uresničevanja zaveze za preživetje otrok: Obnovljena zaobljuba (Progress Report on Committing to Child Survival: A Promise Renewed) preučuje trende na področju umrljivosti otrok od leta 1990 in ugotavlja, da je bil napredek dosežen pri zniževanju umrljivosti otrok mlajših od pet let v vseh regijah in različnih državah sveta. Danes je UNICEF skupaj z Medagencijsko skupino ZN za ocenjevanje umrljivosti otrok objavil, da je skupno število smrti otrok, mlajših od pet let, na globalni ravni upadlo z 12 milijonov v letu 1990 na 6,9 milijona v letu 2011. Žal pa zaradi bolezni, ki jih lahko preprečimo, vsak dan še vedno umre približno 19.000 otrok.

Poročilo poudarja, da gospodarska razvitost in geografska lega države nista oviri pri zniževanju umrljivosti otrok. Države z nizkim dohodkom kot so Bangladeš, Liberija in Ruanda, države s srednjim dohodkom kot so Brazilija, Mongolija in Turčija ter države z visokim dohodkom kot sta Oman in Portugalska so vse dosegle izjemen napredek in za več kot tretjino zmanjšale stopnjo umrljivosti otrok med letoma 1990 in 2011.

Globalni upad umrljivosti otrok, mlajših od pet let, je izjemen dosežek in  obenem priznanje delu ter prizadevanjem številnih vlad, darovalcev, agencij in družin po svetu“, je dejal Anthony Lake, Izvršni direktor UNICEF-a. “Kljub temu pa ostaja nesprejemljivo, da vsako leto še vedno umrejo milijoni otrok, mlajši od pet let, zaradi vzrokov, ki jih je mogoče preprečiti s cenovno dostopnimi ukrepi. Ta življenja bi lahko rešili s cepljenjem, ustrezno prehrano, osnovno zdravstveno nego ter oskrbo mater. Svet ima namreč znanje in potrebno tehnologijo, da to uresniči. Pred nami je izziv, da vsakemu otroku omogočimo dostop do teh življenjsko potrebnih dobrin in storitev.

Poročilo združuje ocene o umrljivosti, navaja ključne vzroke za umrljivost otrok in predlaga visoko učinkovite strategije, ki so potrebne za pospešitev napredka.

Smrtnost otrok, mlajših od pet let, je najbolj pogosta v Podsaharski Afriki in Južni Aziji, kjer so v letu 2011 skupaj zabeležili več kot 80 odstotkov smrti otrok. V Podsaharski Afriki v povprečju eden od devetih otrok  ne dočaka petega rojstnega dne. Smrtnost otrok, mlajših od pet let, je vse bolj strnjena v peščici držav. Približno polovica vseh svetovnih smrti otrok, mlajših od pet let, se je v letu 2011 zgodila v zgolj petih državah: v Indiji, Nigeriji, Demokratični republiki Kongo, v Pakistanu in na Kitajskem. Globalno gledano otroci najpogosteje umirajo zaradi pljučnice, predčasnih porodov, diareje, zapletov med porodom in malarije.

Od junija je več kot polovica svetovnih vlad, med katerimi odločitev slovenske še pričakujemo, obnovila zavezo, ki poteka pod sloganom Obnovljena zaobljuba. Prizadevale si bodo za izboljšanje preživetja otrok  in gradile naprej na dosežkih zadnjih dveh desetletij. Priložnost za nadaljnja znatna znižanja umrljivosti otrok, nikoli ni bila večja. Med petimi prednostnimi področji so se partnerji zavezali, da bodo pospešili napredek na področjih, kjer so izzivi za preživetje otrok največji. Večji napori so še posebej potrebni v državah s številnimi prebivalci ter visoko umrljivostjo. Poleg zdravstvenih in prehranskih dejavnikov so potrebna tudi izboljšanja na ostalih področjih – izobraževanju, dostopu do čiste pitne vode in ustreznih sanitarij, zaščite otrok ter opolnomočenja žensk – ki bodo izboljšala možnosti za preživetje in kakovosten razvoj otrok v zgodnjem otroštvu.

 

Ugotovitve zadnjih študij kažejo, da bi lahko do leta 2035 vse države sveta zmanjšale umrljivost otrok na manj kot 20 primerov smrti na 1000 živorojenih otrok z doslednim izvajanjem naslednjih ukrepov:

  • stopnjevanje prizadevanj v 24 državah, kjer beležimo 80 odstotkov vseh primerov smrti otrok, mlajših od pet let;
  • okrepitev in povečanje dostopnosti sistemov zdravstvene oskrbe za najbolj ranljive skupine;
  • izvajanje ukrepov za preprečevanje petih glavnih vzrokov umrljivosti otrok (pljučnica, diareja, malarija, prezgodnje rojstvo in zapleti med porodom);
  • spodbujanje izobraževanja deklet, opolnomočenja žensk in vključujoče gospodarske rasti;
  • krepitev odgovornosti za preživetje mater, novorojenčkov in otrok;
  • priprava bolj ambicioznih, konkretnih državnih akcijskih načrtov in postavitev merljivih ciljev v zvezi s preživetjem mater, novorojenčkov in otrok;
  • ozaveščanje družbe o pomembnosti zmanjševanja umrljivosti otrok, mlajših od pet let.

 

Celotno poročilo si lahko ogledate tukaj.

O UNICEF-u:

UNICEF deluje v 190 državah in ozemljih z namenom pomoči otrokom za preživetje in razvoj od zgodnjega otroštva do pozne mladosti. Je največji svetovni dobavitelj cepiv za države v razvoju, prizadeva si za zdravje in prehrano otrok, varne vodne vire in higienske pogoje, kvalitetno osnovno šolanje za dečke in deklice ter zaščito otrok pred nasiljem, izkoriščanjem in aidsom. UNICEF se financira izključno iz prostovoljnih prispevkov posameznikov, podjetij, fundacij in vlad.

Sledite nam na Twitter-ju in Facebook-u.