Najtežji del pri zagotavljanju pitne vode šele prihaja

Najtežji del pri zagotavljanju pitne vode šele prihaja

Med 26. in 31. avgustom poteka v Stockholmu Svetovni teden vode. Čeprav je bil v zadnjih dveh desetletjih dosežen velikanski napredek na področju zagotavljanja dostopa do izboljšanih virov vode milijardam ljudi po vsem svetu, UNICEF opozarja, da uspešna izpolnitev zastavljenih ciljev na tem področju ne bo lahka.

Sanjay Wijesekera, vodja UNICEF-ovega programa Voda, sanitarije in higiena (WASH), je povedal, da je bil v vseh regijah sveta dosežen izjemen napredek, a delo ne bo končano dokler sleherni posameznik vsak dan ne bo dobil dovolj pitne vode iz varnih virov. Po njegovem mnenju je najtežji del naloge šele pred nami.

Poročilo Napredek pitne vode in sanitarij 2012, ki sta ga spomladi objavila UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kaže, da sta med letoma 1990 in 2010 več kot 2 milijardi ljudi pridobili dostop do izboljšanih virov pitne vode, bodisi iz vodovodnega sistema ali zaščitenega vodnjaka. Prav tako je iz poročila razvidno, da je mednarodna skupnost kar pet let pred zastavljenim rokom dosegla razvojni cilj tisočletja, ki se nanaša na pitno vodo. Število ljudi, ki nima dostopa do čiste pitne vode, se je zmanjšalo za polovico.

 

Kljub temu 783 milijonov ljudi še vedno nima dostopa do te osnovne dobrine. In prav njih bo najtežje doseči. V večini gre namreč za najrevnejše ljudi v neurejenih urbanih predmestjih (slumih) ali globoko na podeželju.

UNICEF zagovarja stališče, da bo najbolj pomemben korak pri zagotavljanju dostopa do čiste pitne vode odpravljanje neenakosti v vseh regijah sveta in na vseh ravneh. Najbolj prizadeti zaradi teh neenakosti so revni in ženske. Kadar voda ni dostopna v bližini naselij in jo je potrebno nositi iz oddaljenih virov, je najbolj verjetno, da bodo to nalogo prevzele ženske in dekleta. V nekaterih regijah sveta vsak dan v povprečju prehodijo 6 kilometrov, da bi svojo družino oskrbele z vodo.

Države v razvoju na tem področju zaostajajo daleč za razvitimi državami. V najrevnejših državah sveta ima le 11 odstotkov prebivalcev na voljo tekočo vodo. Na globalni ravni je ta odstotek približno 50 odstotkov.

Skoraj v vseh državah sveta obstajajo notranje neenakosti glede dostopa do čiste vode. Glavni kriterij razlikovanja je delitev na podeželska in urbana naselja. V povprečju ima 80 odstotkov urbanega svetovnega prebivalstva dostop do vodovodnega sistema in 30 odstotkov prebivalstva, ki živi na podeželju. Razlike med urbanim in podeželskim prebivalstvom so zlasti očitne v Podsaharski Afriki, kjer dosegajo približno 30 odstotnih točk. V najrevnejših državah sveta ima samo približno 3 odstotke ljudi dostop do vodovodnega sistema.

Leta 2010 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela načelo »človekove pravice do vode«. To pomeni, da bi pitna voda morala biti dostopna iz varnih, zanesljivih virov in na razpolago v zadostnih količinah ter dostopni ceni, da bi zadovoljila dnevne potrebe vsakega posameznika.

UNICEF predvideva, da bo leta 2015, ko se izteče rok za dosego razvojnih ciljev tisočletja, 605 milijonov ljudi še vedno ne bo imelo zagotovljene te temeljne človekove pravice.


UNICEF je član globalnega partnerstva Sanitarje in voda za vse (SWA), katerega namen je doseganje univerzalne in trajne dostopnosti sanitarij in pitne vode. Več informacij je na voljo na www.sanitationandwaterforall.org.

UNICEF deluje v 190 državah in ozemljih z namenom pomoči otrokom za preživetje in razvoj od zgodnjega otroštva do pozne mladosti. Je največji svetovni dobavitelj cepiv za države v razvoju, prizadeva si za zdravje in prehrano otrok, varne vodne vire in higienske pogoje, kvalitetno osnovno šolanje za dečke in deklice ter zaščito otrok pred nasiljem, izkoriščanjem in aidsom. UNICEF se financira izključno iz prostovoljnih prispevkov posameznikov, podjetij, fundacij in vlad. Več informacij o delu UNICEF-a po svetu in v Sloveniji je na voljo na spletnih straneh www.unicef.org in www.unicef.si.

Sledite nam na Twitter-ju in Facebook-u.