Bodite z nami 19. avgusta – naredite nekaj dobrega

Decembra 2008 je Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) določila 19. avgust kot svetovni dan humanitarnih dejavnosti. Na ta dan ZN obeležuje obletnico enega najbolj krvavih terorističnih napadov na sedežih ZN, v katerem je leta 2003 v iraški prestolnici Bagdad življenje izgubilo 22 humanitarnih delavcev.


Svetovni dan humanitarnih dejavnosti je namenjen počastitvi tistih, ki so izgubili življenje med služenjem na humanitarnih misijah, in tistih, ki se še naprej soočajo z nevarnostmi, da bi pomagali milijonom ljudi po vsem svetu. Ta dan je tudi priložnost za opozorilo na velike humanitarne potrebe po vsem svetu in pomen mednarodnega sodelovanja pri izpolnjevanju teh potreb.

Vsako leto nesreče, naravne katastrofe in oboroženi spopadi povzročajo neznansko trpljenje milijonom ljudi - običajno najrevnejšim, najbolj marginaliziranim in ranljivim posameznikom. Nekateri med njimi niti ne dosežejo časopisnih strani in televizijskih prispevkov z dnevnimi novicami. Humanitarni delavci si prizadevajo zagotavljati nujno pomoč in uvajati dolgoročne razvojne ukrepe na terenu, med ljudmi, ki jih humanitarne krize prizadenejo. Pri tem pogosto ogrožajo tudi sebe in svoje življenje. Pomagajo vsem in povsod, brez diskriminacije na podlagi državljanstva, porekla, vere, spola, rase ali drugih osebnih okoliščin. 

Humanitarna pomoč temelji na nekaterih načelih, vključno s človečnostjo, nepristranskostjo, nevtralnostjo in neodvisnostjo. Humanitarni delavci morajo ta temeljna načela spoštovati, hkrati pa morajo imeti omogočen dostop do ljudi v stiski, da ji lahko zagotovijo nujno pomoč.

Humanitarni delavci so vsi, ki z nujno pomočjo pomagajo soljudem v stiski, pa naj gre za nesrečo v bližnji skupnosti ali za misijo po svetu. Lahko so mednarodno osebje, večina pa prihaja in predstavlja države, v katerih delajo. Odražajo različne kulture, ideologije in ozadja, a so združeni v svoji zavezanosti humanitarnim dejavnostim.

Odzivanje na izredne razmere je le en vidik humanitarnega dela. Humanitarni delavci nudijo tudi podporo skupnosti po nesrečah, ko mora v pogosto nemogočih razmerah življenje teči dalje. Pomembna je tudi razvojna dejavnost, ki poveča pripravljenost za morebitno ponovljeno ali novo nevarnost, zagovorništvo pravic in izgradnjo trajnega miru na konfliktnih območjih.

Letošnja kampanja ob svetovnem dnevu humanitarnih dejavnosti poteka pod sloganom »Bil/a sem tukaj.« (»I was here.«). Prek družabnih omrežij želimo dati »izjavo«, ki je ne bo mogoče spregledati. Želimo si, da bi ljudje na ta dan pomagali sočloveku – komurkoli, kjerkoli in na kakršenkoli način – in lahko rekli »Bil/a sem tukaj.« Od velikih mednarodnih humanitarnih akcij do razdeljevanja hrane brezdomcem. Vsa dejanja štejejo – velika ali majhna.

Združeni narodi, Beyoncé in svetovne humanitarne organizacije želijo do 19. avgusta – svetovnega dneva humanitarnih dejavnosti doseči milijardo ljudi, ki bodo z enotnim sporočilom pokazali, da verjamejo v medsebojno pomoč. Pridružite se na https://www.thunderclap.it/whd-iwashere.