Mednarodni dan mladih

Decembra 1999 je Generalna skupščina Združenih narodov s sprejemom resolucije 54/120 določila 12. avgust za mednarodni dan mladih. Slogan letošnjega mednarodnega dneva mladih je »Gradimo boljši svet: sodelujemo z mladimi«. Mednarodno skupnost poziva k sprejemu ukrepov za vzpostavljanje in razvoj sodelovanja z in za mladino.


Mladi se danes soočajo s številnimi svetovnimi izzivi, med drugim visoko ravnjo brezposelnosti, negotovimi pogoji dela in izključevanjem iz procesov odločanja na različnih ravneh družbe. Sodelovanje z Združenimi narodi (ZN), vladami, zasebnim sektorjem, civilno družbo, akademsko sfero in prostovoljnimi organizacijami lahko izboljša možnosti za uspešnost mladih z izkoriščanjem primerjalnih prednosti, virov in skupnih interesov.

Leta 1985 je Organizacija Združenih narodov prvič obeležila Mednarodno leto mladih pod sloganom »Vključevanje, razvoj in mir«. Deset let kasneje je bil sprejet Svetovni program ukrepov za mlade, ki je postavil okvir in smernice za nacionalne mladinske politike ter mednarodna prizadevanja za izboljšanje položaja mladih. Generalna skupščina ZN je takrat kot prednostna področja določila izobraževanje, zaposlovanje, lakoto in revščino, zdravje, okolje, zlorabo drog, mladoletniško prestopništvo, prostočasne dejavnosti, dekleta in mlade ženske, vključevanje v družbene procese, globalizacijo, informacijsko tehnologijo, HIV/aids, mlade v konfliktih in medgeneracijsko sodelovanje. Danes ima Svetovni program ukrepov za mlade pomembno vlogo v razvoju na področju mladih. Vsebuje ukrepe, katerih namen je večanje in utrjevanje zmožnosti posameznih držav na področju mladih. Hkrati stremi k izboljšanju in razširitvi priložnosti za mlade za polno, učinkovito in ustvarjalno vključevanje v družbo.

Nazadnje je bilo mednarodno leto mladih določeno med avgustom 2010 in avgustom 2011. 

Program Združenih narodov za mlade je osrednji organ ZN za mlade. Gre za ekipo zagnanih posameznikov, ki mlade umeščajo na agendo svetovnih voditeljev. Izvajajo široko paleto aktivnosti, s katerimi spodbujajo razvoj položaja mladih v posameznih državah preko ustreznih podpornih medvladnih politik ter raziskav in analiz. Prav tako poskušajo izboljšati učinkovitost delovanja ZN na področju mladih s spodbujanjem sodelovanja in izmenjav med posameznimi organi ZN preko Medagencijske razvojne mreže mladih