19. Mednarodna konferenca o aidsu

Med 22. in 27. julijem v Washingtonu D.C. v ZDA poteka 19. Mednarodna konferenca o aidsu. Konferenco v sodelovanju s številnimi partnerji na dve leti organizira Mednarodno združenje za boj proti aidsu (International AIDS Society). Konferenca letos poteka pod geslom »Skupaj spreminjamo tok«.


Na konferenci aktivno sodeluje tudi UNICEF, ki lahko na podlagi svojih izkušenj in znanja največ prispeva na področju preprečevanja prenosa okužbe z matere na otroka. Tako je že prvi dan konference v okviru spremljevalnega programa konference prav UNICEF gostil forum na to temo.

Na konferenci UNICEF poudarja predvsem dejstvo, da lahko dosežemo cilj generacije brez aidsa, a bo za to še naprej potrebno vlagati v razvoj in predvsem širšo dostopnost novih tehnologij. Pravica otrok do zaščite in zdravljenja je enaka ne glede na to, kje se rodijo – zato mora mednarodna skupnost poskrbeti, da bodo vsi otroci dejansko deležni enake obravnave.

Konferenca je največje srečanje strokovnjakov in mnenjskih vodij, ki delujejo na področju boja proti širjenju virusa HIV in proti aidsu. Na različnih dogodkih se jim pridružijo tudi oboleli in drugi, ki so zavezani prispevati svoj delček mozaika h končanju te smrtonosne epidemije. Konferenca na enem mestu združuje več kot 20.000 udeležencev z vsega sveta, vključno z več kot 2.000 novinarji.

Od ciljnega datuma za uresničitev Razvojnih ciljev tisočletja nas ločijo le še dobra tri leta. Zato mora mednarodna skupnost priložnost, ki jo ponuja ta konferenca, izkoristiti za natančno oceno preteklega dela in napredka, trenutnih razmer ter na podlagi novih znanstvenih dognanj pripravo načrta nadaljnjih prizadevanj za omejitev širjenja aidsa. Tudi geslo, pod katerim poteka konferenca, jasno poziva k aktivnostim, ki bodo spremenile trenutno smer, v katero gremo, in omogočila uresničitev skupnega cilja.


LAHKO DOSEŽEMO NIČLO

Svet je na dobri poti, da do leta 2015 doseže cilj, ki predvideva zdravljenje vseh okužb in preprečitev novih okužb s HIV med otroki, a bo za to potrebna bolj intenzivna preventivno oskrba najbolj kritičnih skupin, žensk in deklet.

Nekateri najbolj vidni dosežki zadnjih leto so:
  • zdravljenih je že rekordnih 8 milijonov ljudi, kar 1,4 milijona jih je bilo leta 2011 na novo vključenih v programe zdravljenja;
  • rešenih je bilo več življenj – čeprav je leta 2011 zaradi posledic aidsa še vedno umrlo 1,7 milijona ljudi, jih je umrlo 100.000 ljudi manj kot leta 2010
  • tudi število okužb se je v letu 2011 zmanjšalo za 100.000 v primerjavi z letom 2010 – na novo je bilo okuženih 2,5 milijona ljudi;
  • število novih okužb med otroki se je med letoma 2009 in 2011 v 15 od 21 najbolj kritičnih držav zmanjšalo za več kot 20 odstotkov.

UNICEF-OV PROGRAM PROTI AIDSU

Približno 1000 otrok je vsak dan okuženih z virusom HIV, v večini primerov gre za prenos z matere na otroka. V luči dejstva, da je mogoče prenos virusa med nosečnostjo in dojenjem preprečiti, je podatek o številu okužb še bolj nesprejemljiv. UNICEF zato z namenom uresničitve želje in cilja po generaciji brez aidsa izvaja program »Združeni za otroke, združeni proti aidsu«. Program ima štiri ključne cilje:

  • preprečevanje prenosa virusa z matere na otroka,
  • pediatrična nega in zdravljenje,
  • preprečevanje širjenja okužbe med mladostniki,
  • zaščita in nega za otroke, okužene z virusom HIV/a