Odbor regij Evropske unije otroke vključil med prioritete za 2013

Bruselj, 19. julij 2012 – Odbor regij, svetovalno telo Evropske unije, ki zastopa interese evropskih regionalnih in lokalnih organov v EU, je potrdil prioritete za leto 2013, kamor je na pobudo UNICEF-a uvrstil tudi usmeritve glede revščine otrok ter vključenosti otrok v aktivnosti, ki jih zadevajo. Aktivno vlogo so prevzeli tudi slovenski predstavniki v Odboru regij.


UNICEF je v preteklih dneh uspešno odigral svojo vlogo zagovornika otrokovih pravic. Predstavnikom Odbora regij  v posameznih državah EU je predstavil nujnost vključitve otrok na EU agendo. K sprejemu predlogov so pomembno prispevali tudi slovenski predstavniki v Odboru regij, ki so podprli UNICEF-ova prizadevanja.

Predlogi k Prioritetam 2013 zajemajo:
- sprejem celovite strategije za boj proti revščini in socialni izključenosti otrok;
- vzpostavitev mehanizmov nadzora položaja otrok, ki bi temeljili na zanesljivih kazalcih, povezanih z obstoječimi kazalci, ki jih določa Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah;
- podpora stališču o nujnosti priprave ocene o vplivih krize na revščino otrok v letu 2013. Ta mora zajemati posebna poročila držav članic v okviru nacionalnih reformnih programih in strategije EU 2020 ter strateško rabo sredstev iz strukturnih skladov;
- spodbujanje pobud na lokalnih ravneh za boljše ozaveščanje javnosti o pravicah otrok in o otrocih kot aktivnih državljanih, s posebnim poudarkom na programu za leto 2013, ko bo Evropsko leto državljanov. 

Več informacij:
Alja Otavnik
zagovorništvo otrokovih pravic
Slovenska fundacija za UNICEF
alja.otavnik@unicef.si
Foto credit: Committee of the Regions