Humanitarna kriza v Sahelu še traja

V regiji Sahel (države osrednje in zahodne Afrike) grozi lakota 15 milijonom ljudi, življenja približno milijona otrok do petega leta starosti so ogrožena zaradi hude akutne podhranjenosti. Zaostrene razmere preskrbe s hrano dodatno poslabšuje nestabilnost v Maliju, zaradi katere je v regiji več kot 300 tisoč beguncev in notranje razseljenih ljudi, ter izbruhi epidemij različnih nevarnih bolezni, med drugim kolere.

UNICEF je do sedaj za potrebe humanitarnega odziva v regiji zbral 93 milijonov ameriških dolarjev, do konca leta pa za izvajanje nujnih programov potrebuje še vsaj 146 milijonov ameriških dolarjev. Na terenu so nujno potrebne aktivnosti in dobrine kot so terapevtska hrana, preprečevanje in zdravljenje malarije, cepljenje, zdravljenje diareje, zagotavljanje sanitarij in čiste pitne vode, vzdrževanje procesov izobraževanja in varovalne aktivnosti za zaščito otrok. UNICEF Slovenija se je v reševanje krize vključil s humanitarno akcijo zbiranja sredstev za prizadeto območje in do sedaj zbral 60 tisoč evrov.

NEVARNOST RESNE PREHRANSKE KRIZE

Na območju celotne regije je po nekaterih ocenah ogroženih 15 milijonov ljudi, od tega 4 milijone otrok, v življenjski nevarnosti je približno milijon otrok do petega leta starosti. Ti potrebujejo takojšnjo zdravstveno oskrbo in pomoč specialistov v zdravstvenih centrih zaradi hude akutne podhranjenosti. Ekonomska šibkost, urbanizacija in zmanjševanje pridelovalnih površin ter posledična zloraba okolja, rast prebivalstva (ob sicer visoki ravni umrljivosti) in slaba dostopnost do osnovnih storitev so značilnosti držav v regiji Sahel. Razmere v regiji je izredno ranljivo tudi zaradi vremenskih razmer, političnih konfliktov, nemirov in vračanja emigrantov iz držav Severne Afrike. Od zadnje suše v letu 2010 si številne družine in skupnosti še niso opomogle, ker so bile prisiljene prodati živino, otroke izpisovati iz šol, si sposojati denar in zmanjšati količino in kvaliteto hrane.

Suši leta 2005 in leta 2010 sta to področje hudo prizadeli, denarna pomoč preteklega obdobja pa je zagotovila vzpostavljanje zdravstvenega sistema, reaktivnih mehanizmov in povečanja prehrambnih zmožnosti. Kljub temu vsako leto v regiji umre 645.000 otrok, od tega 35 % zaradi podhranjenosti. Nujna pomoč v letu 2012 predstavlja možnost za nadaljevanje odpravljanja strukturnih razlogov kronične podhranjenosti v regiji. 

UNICEF NA TERENU

Od januarja 2012 je UNICEF znatno povečal svojo aktivnost in prisotnost v regiji Sahel, da bi uspešno odgovoril na potrebe prebivalstva v času prehranske krize. V tem trenutku na terenu delujemo v smeri vzpostavitve in razširjanja mehanizmov za preprečevanje in zdravljenje resne podhranjenosti. Vzpostavili smo dobavo potrebnih dobrin za obdobje 6 mesecev, prav tako pa je na terenu več kot 100 dodatnih članov osebja, nutricionistov, specialistov za nujno pomoč in logistiko ter osebja, pristojnega za varnostna vprašanja. 

Število zdravstvenih centrov, ki lahko zagotovijo primerno oskrbo hudo akutno podhranjenih otrok, se je povečalo s 3.100 v letu 2011 na 5.200. To je omogočilo oskrbo 249.800 hudo akutno podhranjenih otrok. 1,6 milijona otrok do petega leta je bilo cepljenih proti ošpicam in 7,3 milijona družin preskrbljenih z zaščitnimi mrežami proti insektom. Več kot 94 tisoč ljudi je prejelo preparate za čiščenje vode, s čimer si UNICEF prizadeva za preprečevanje in zajezitev epidemije kolere.

UNICEF-ov odziv na humanitarno krizo stremi k celostnemu reševanju položaja otrok. To vključuje poleg zagotavljanja minimalnih pogojev za preživetje - prehrane, čiste pitne vode in sanitarij – tudi omogočanje šolanja in zaščito otrok v posebno težkih okoliščinah.