Izvršni direktor UNICEF-a je izjavil, da poročilo o milijonih nikdar cepljenih otrocih predstavlja poziv, da se otroška paraliza trajno izkorenini

New York, 20. junij 2012 – »Neodvisen svet za nadzor globalnega izkoreninjenja otroške paralize poroča o pomembnem izsledku: 2,7 milijona otrok v šestih državah nikdar ni bilo cepljenih proti otroški paralizi. To predstavlja jasen poziv k povečanju prizadevanj, da dosežemo te otroke, ki nam jih doslej ni uspelo doseči,« je izjavil Anthony Lake, UNICEF-ov izvršni direktor.


»Ne le, da milijoni teh otrok niso bili cepljeni proti otroški paralizi, temveč mnogo izmed teh »spregledanih« otrok ni bilo deležnih koristi rutinskih imunizacij, ki rešujejo življenja. Poročilo poziva vse, naj poiščemo in cepimo te otroke, poskrbimo, da bo vsako naše srečanje z njimi nekaj veljalo in se zapišemo v zgodovino tako, da izkoreninimo to hromečo bolezen.«

»Ker mnogo izmed teh »spregledanih« otrok živi na nestabilnih in konfliktnih območjih, npr. vzhodnih predelih Demokratične republike Kongo, nigerijski severni zvezni državi Borno, severozahodu Pakistana, je potrebno poskrbeti za stalno varovanje in ohranitev lokacij, kjer poteka humanitarna dejavnost, saj imajo junaki v boju proti otroški paralizi – ljudje, ki opravljajo cepljenja, aktivisti in prostovoljci – le tako zagotovljen popoln dostop do otrok. To še toliko bolj velja za globalne kampanje, kot je boj proti otroški paralizi.«

»Kampanja proti otroški paralizi se sooča z nevarnim pomanjkanjem sredstev. Vendar smo čisto blizu temu, da nam uspe. Lahko se zapišemo v zgodovino s tem, da uspemo izkoreniniti otroško paralizo, vendar pa nas bo zgodovina obsodila, v kolikor bomo neuspešni.«

»UNICEF je zavezan k temu, da s partnerji izvršuje v poročilu navedena priporočila, kot sta npr. izvajanje kampanij cepljenja proti otroški paralizi v okviru celostnih kampanj javnega zdravja , ki so povezane s standardi sanitarij in s prehrano. Prav tako se zavezuje, da bo izvajal več mobilizacijskih aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo družbe te zdravstvene kampanje vzele za svoje in našle inovativne načine, kako doseči otroke, ki jih do zdaj nismo uspeli doseči.« 

Več informacij:
Mateja Kozole
Svetovalka izvršnega direktorja za odnose z javnostmi,
Telefon: 01/ 583 80 79; 031 667 070
E-poštni naslov: mateja.kozole@unicef.si