Spopadi v Siriji - žrtve med otroci

Posebna predstavnica Generalnega sekretarja OZN za otroke v oboroženih spopadih je ostro obsodila napad v sirski vasi El Houleh, v katerem je bilo maja ubitih 108 ljudi, od tega 49 otrok, mlajših od 10 let, in 34 žensk.


UNICEFZdruženi narodi so sporočili, da se je zaradi notranjih spopadov v Siriji od aprila 2012 število sirskih beguncev v sosednjih državah in notranje razseljenih oseb skoraj podvojilo ter zdaj presega pol milijona ljudi. Predstavniki na terenu so opozorili, da se bo številka še povečala, saj se tok beguncev nadaljuje in je v veliki meri odvisen od ravni nasilja v državi.

Večina beguncev, po nekaterih ocenah kar polovica, naj bi bila otrok in mladostnikov, ki zaradi svoje posebne ranljivosti potrebujejo posebno psihosocialno obravnavo, zdravstveno oskrbo in drugo pomoč. V času, ko so prisiljeni bežati od doma, je prekinjeno njihovo šolanje, omejen pa je tudi njihov dostop do osnovnih dobrin.

UNICEF se kot glavni partner Urada Visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) pri zagotavljanju pomoči sirskim beguncem posveča predvsem področjem, na katerih ima prednost v primerjavi z drugimi partnerji, to je pomoči otrokom. Pomoč zagotavljajo tako sirskim otrokom kot tudi otrokom v gostiteljskih lokalnih skupnostih.

V JORDANIJI je trenutno skoraj 22 tisoč registriranih beguncev, 2500 jih na registracijo še čaka, po nekaterih ocenah pa je pomoči potrebnih še dodatnih 30 tisoč Sircev. UNICEF v tej državi otrokom in njihovim družinam nudi psihosocialno pomoč, vključno z neformalnim izobraževanjem. Zaradi stalnega nadzora nad razmerami ranljivih skupin lahko pravočasno zagotovi nujno zaščito otrok.

UNICEFUNICEF organizira usposabljanja za lokalno izobraževalno osebje, pri čemer je poudarek na usposabljanju za primerno psihosocialno podporo prizadetim otrokom. V sodelovanju z jordanskim ministrstvom za šolstvo omogoča brezplačno šolanje begunskih otrok, v poletnih mesecih pa bo zagotovljeno nadomestno šolanje otrok, katerih šolanje je bilo zaradi spopadov prekinjeno.

Skupaj s partnerji UNICEF zagotavlja vodo in ustrezne higienske razmere v tranzicijskih centrih. Hkrati za uporabnike organizira izobraževalna srečanja o higieni in načrtuje obnovo vodnjakov za izboljšanje zagotavljanja pitne vode v gostiteljskih lokalnih skupnostih.

V LIBANONU trenutno več kot 26 tisoč Sircev prejema humanitarno pomoč, od tega je približno 17 tisoč registriranih beguncev. UNICEF je vzpostavil pet Otrokom prijaznih točk, v katerih organizira različne aktivnosti, z ministrstvom za šolstvo pa se pogaja o uporabi lokalnih šol. Raziskave v delih države z velikim številom beguncev so pokazale, da skoraj polovica sirskih otrok po vključitvi kmalu opusti šolanje. Med najpogostejšimi vzroki so pomanjkanje možnosti prevoza, diskriminacija sirskih otrok, jezikovne prepreke in neprisotnost pri pouku. Med poletnimi meseci bo zato UNICEF organiziral tečaje za otroke, ki naj bi jim omogočili ponovno vključitev v libanonski šolski sistem.

Pomembno je tudi delovanje UNICEF-a na področju izobraževanja zdravstvenega osebja in zagotavljanja zdravstvene oskrbe.

V TURČIJI je trenutno v desetih taborih ob sirski meji več kot 24 tisoč oseb, od tega več kot 10 tisoč otrok. UNICEF si prizadeva tem otrokom zagotavljati varno izobraževalno, rekreacijsko in psihosocialno okolje. V taborih turški učitelji zagotavljajo osnovno in poklicno izobraževanje otrok in mladih.

Več kot 4 tisoč sirskih beguncev s kurdskimi koreninami je trenutno registriranih v severnem Iraku, nekaj sto jih na registracijo še čaka. UNICEF je s pomočjo lokalnih prostovoljcev že vzpostavil eno Otrokom prijazno točko, prizadeva pa si še za vzpostavitev Varnih enot za otroke in ženske. Za tiste, ki pridejo v tabor, organizirajo izobraževanja o nevarnosti min.

Zaradi neustreznih higienskih razmer in pomanjkanja čiste pitne vode je na prizadetih območjih povečana pojavnost prebavnih obolenj, ki so za otroke posebej nevarna. UNICEF si prizadeva, da bi te pogoje izboljšal, a za to potrebuje povečana denarna in materialna sredstva ter razširjeno osebje. Do sedaj je UNICEF v regiji za humanitarni odziv prejel približno 3,8 milijona ameriških dolarjev in za izvajanje programov potrebuje takojšnje dodatno financiranje do potrebnih 7,4 milijona ameriških dolarjev.

Za več informacij:

Mateja Kozole,
Svetovalka izvršnega direktorja za odnose z javnostmi,

Telefon: 01/ 583 80 79; 031 667 070; E-naslov: mateja.kozole@unicef.si

Foto: UNICEF/Brooks