12. junij - Dan boja proti otroškemu delu

Več kot 215 milijonov otrok je ujetih v otroško delo, ki trajno negativno vpliva na njihov fizični in psihični razvoj. Kratkoročno in dolgoročno prizadene njihovo sposobnost za učenje in druženje ter s trajnimi posledicami ohromi njihov prehod v odraslo življenje. Učinkovit pristop k preprečevanju otroškega dela predstavlja zagotavljanje primarne in sekundarne izobrazbe za vse otroke. 

Po podatkih Mednarodne organizacije za delo (ILO), pridobljenih med leti 2004 in 2008 je v otroško delo vključenih 215 milijonov otrok, od tega jih kar 115 milijonov opravlja nevarna oz. zdravju škodljiva dela. Število dečkov, ki opravljajo otroško delo narašča, medtem ko število deklic upada. Opazen je tudi porast otroškega dela v starostni skupin od 15 do 17 let, kjer se je številka iz 52 milijonov povzpela na 62 milijonov. 

Definicija otroškega dela se sicer razlikuje glede na različne starostne skupine. Za otroke do 11. leta velja, da opravljajo otroško delo, v kolikor na teden opravljajo najmanj eno uro dela v zvezi s pridobitno dejavnostjo. Za otroke do 14. leta ta številka znaša najmanj 14 ur, za otroke do 17 leta pa najmanj 43 ur. Najbolj pogosto obliko otroškega dela predstavlja neplačano delo otrok na družinskih kmetijah. Na ruralnih območjih je v otroško delo vključenih znatno več otrok (43%), kot v urbanih območjih (25%). V revnejših družinah je pogostost otroškega dela veliko večja (45%), kot v premožnejših družinah (24 %). Za Slovenijo podatki o obsegu otroškega dela niso dostopni.

Učinkovit pristop k preprečevanju otroškega dela predstavlja zagotavljanje primarne in sekundarne izobrazbe za vse otroke, le tako lahko uspešno stopijo na trg dela.

Otroško delo najbolj ranljive prikrajša za izobrazbo, zdravje in splošno dobro, slabša položaj delavcev in krepi medgeneracijske cikle revščine, diskriminacije in neenakosti. 

Za več informacij:
Mateja Kozole,
Svetovalka izvršnega direktorja za odnose z javnostmi,
Telefon: 01/ 583 80 79; 031 667 070
E-naslov: mateja.kozole@unicef.si