Spodbudna novica: Dosežen je bil Razvojni cilj tisočletja za pitno vodo

UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sta sporočila, da je bil dosežen razvojni cilj, ki predvideva prepolovitev števila ljudi, ki nimajo ustreznega dostopa do pitne vode. Leta 2000 je bil za dosego omenjenega cilja zastavljen rok do leta 2015, torej je cilj dosežen kar 3 leta pred rokom. S tem naj bi bila pitna voda dostopna za kar 88 odstotkov svetovnega prebivalstva.

UNICEF in WHO predvidevata, da bi do leta 2015 z izboljšanjem dostopa do virov pitne vode kot so vodovodna omrežja, vrtine z ročno črpalko in zaščiteni vodnjaki, 92 odstotkom ljudi na svetu izboljšali oskrbo s pitno vodo, kar je 4 odstotne točke več od razvojnega cilja. 

Doseganje cilja je dokaz predanosti, vztrajnosti in iskrene volje držav, njihovih voditeljev, institucij javnega in zasebnega sektorja, skupnosti in posameznikov, ki so Razvojne cilje tisočletja sprejeli kot konkretne, dosegljive korake k izboljšanju življenj milijonov najrevnejših prebivalcev našega planeta.

Čeprav je ta dosežek pomemben mejnik, ne predstavlja konca poti. Trenutno več kot 780 milijonov ljudi še vedno nima dostopa do izboljšanih virov pitne vode. Če bomo zadržali trenutni trend, bo ta številka leta 2015 še vedno nepredstavljivih 605 milijonov. Hkrati se zdi malo verjetno, da bi dosegli cilj za zagotovitev ustreznih higienskih razmer. Trenutno 2,5 milijarde ljudi nima izboljšanih higienskih razmer, ta številka pa naj bi se do leta 2015 zmanjšala le na 2,4 milijarde.

Poročilo o napredku dostopa do pitne vode in izboljšanja higienskih razmer kaže na velike neenakosti, ki bi jih bilo treba reševati z usmerjenimi ukrepi za doseganje tistih, ki jih dosedanji ukrepi niso zajeli.

Velike razlike ostajajo med posameznimi regijami. Medtem, ko se je oskrba s pitno vodo izboljšala za približno 61 odstotkov prebivalstva v Podsaharski Afriki, predstavlja ta delež prebivalstva v Latinski Ameriki, na Karibih, v severni Afriki in Aziji 90 odstotkov. Prav tako so velike razlike tudi med posameznimi državami glede na raven njihovih dohodkov. Revnejše države veliko bolj zaostajajo in bodo pozneje dosegle zastavljene cilje. V ekonomsko manj razvitih državah so v primerjavi s polovico prebivalstva na svetovni ravni ukrepi vplivali na dostopnost le za 11 odstotkov  prebivalstva,.

Po dostopnih podatkih naj bi bilo vsak dan skoraj 4000 primerov smrti otrok zaradi bolezni, povezanih z diarejo, s čimer se ta vzrok za umrljivost otrok uvršča kot drugi najpogostejši le za pljučnico. Pitna voda in higienske razmere so neposredno povezane s temi boleznimi, zato je zagotavljanje varne pitne vode in ustreznih higienskih razmer ključno v boju proti umrljivosti otrok.


Za več informacij:
Mateja Kozole,
Svetovalka izvršnega direktorja za odnose z javnostmi,
Telefon: 01/ 583 80 79; 031 667 070
E-naslov: mateja.kozole@unicef.si

Foto: UNICEF/Noorani