Vključevanje otrok v oborožene spopade na strani vladnih sil se mora končati

Posebna predstavnica generalnega sekretarja OZN za otroke v oboroženih spopadih in UNICEF predstavljata kampanjo 'Otroci, ne vojaki'

Posebna predstavnica generalnega sekretarja OZN za otroke v oboroženih spopadih Leila Zerrougui in izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake sta predstavila novo kampanjo, katere cilj je, da se vključevanje otrok v oborožene spopade vsaj na strani vladnih sil konča do leta 2016.

»Med državami je bilo doseženo soglasje, da noben otrok ne bi smel biti vključen ali uporabljen v oboroženih spopadih na strani vladnih sil,« je med predstavitvijo kampanje 'Otroci, ne vojaki' v New Yorku povedala posebna predstavnica Leila Zerrougui. »Prišel je čas, da se svet združi in enkrat za vselej odpre novo poglavje na področju vključevanja in uporabe otrok v spopadih na strani državnih varnostnih sil.«

Po vsem svetu je na tisoče dečkov in deklic vključenih tudi v državne oborožene sile in uporniške oborožene skupine. Služijo v vlogah vojakov, kuharjev, nosačev, kurirjev in v številnih drugih vlogah. Predvsem deklice, včasih pa tudi dečki, so vključeni za spolne namene.

»Vključevanje in uporaba otrok v oboroženih silah se mora končati,« je povedal izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake. »Kampanja 'Otroci, ne vojaki' bo tej pomembni problematiki prinesla več pozornosti, ki si jo zasluži. Ko bivšemu otroku vojaku pomagamo, da premaga travmo, ki jo je pustila grozna izkušnja, in ga pripravimo na prihodnost, ki je pred njim, naredimo veliko več, kot samo popravimo uničeno življenje. S tem začnemo celiti rane celotnega naroda, ki so jih prizadejali spopadi.«

Strani v spopadih, ki vključujejo in uporabljajo otroke, so redno navedene v dodatku letnega poročila generalnega sekretarja o otrocih v oboroženih spopadih. Že pred desetimi leti jih je Varnostni svet pozval, da v sodelovanju z Združenimi narodi pripravijo akcijske načrte za končanje in preprečevanje vključevanja in uporabe otrok v oboroženih spopadih. Preko tega mehanizma je Varnostni svet vladam omogočil potrditev njihove zaveze, da otrok ne bodo vključevale v svoje oborožene sile, in jim zagotovil potrebno pomoč, da to zavezo spremenijo v dejanja.

Trenutno je na seznamu osem vladnih oboroženih sil, ki še vedno vključujejo in uporabljajo otroke v oboroženih spopadih. V zadnjih treh letih je šest od njih podpisalo akcijske načrte z Združenimi narodi: Afganistan in Čad leta 2011, Južni Sudan, Mjanmar, Somalija in DR Kongo pa leta 2012. Jemen in Sudan nadaljujeta s pogovori in sta potrdila svojo zavezo, da bosta dosegla varnostne sile brez otrok.

V naslednjih dveh letih bodo urad posebne predstavnice, UNICEF, Združeni narodi in partnerske nevladne organizacije podvojile podporo omenjenim osmim vladam, da bi skupaj zagotovili otrokom civilno življenje in v celoti uresničili akcijske načrte za končanje vključevanja otrok v oborožene spopade.

Podpora bo vključevala tehnično strokovno pomoč, prepoznavanje pomanjkljivosti in izzivov pri uresničevanju akcijskih načrtov ter zagotavljanje dodatnih sredstev za podporo programov, ki se izvajajo na terenu.

Čeprav je kampanja osredotočena na vladne oborožene sile, ki so navedene v poročilu, si bodo Združeni narodi še naprej prizadevali, da se šest najhujših kršitev otrokovih pravic prepreči v vseh oboroženih skupinah.

Kampanja 'Otroci, ne vojaki' se bo uradno začela danes z dogodkom na sedežu Združenih narodov, ki ga bo gostil luksemburški minister za zunanje in evropske zadeve, nj. eksc. gospod Jean Asselborn. Januarja 2013 je Luksemburg prevzel dveletno predsedovanje Delovni skupini Varnostnega sveta za otroke v oboroženih spopadih.

»S tem, ko morajo sodelovati v sovražnostih, s tem, ko so prisiljeni, da postanejo instrumenti v vojni, so kršene najbolj temeljne pravice otrok: njihova pravica do življenja, zdravja, šolanja, zaščite pred telesnim in psihičnim nasiljem,« je povedal Asselborn.

»Naš skupni cilj je zagotoviti, da bodo te države uspele prenesti svoje zaveze v konkretna dejanja. Sedaj moramo spodbuditi mednarodno skupnost, regijske organizacije in celoten sistem Združenih narodov, da podprejo ta prizadevanja ter zagotovijo zadostna sredstva in strokovno pomoč za dosego naših ciljev,« je še dodala posebna predstavnica Zerrougui.

Več informacij o kampanji: www.childrenandarmedconflict.un.org
Oznaka kampanje na družbenih omrežjih: #CHILDRENnotsoldiers
CGP kampanje je na voljo na povezavi: http://bit.ly/1ngV4BA