UNICEF-ovo poročilo Stanje otrok na svetu: Otroci v urbanem svetu

NEW YORK, 28 februar 2012 – UNICEF v svojem zadnjem poročilu »Stanje otrok na svetu: Otroci v urbanem svetu« opozarja, da urbanizacija pušča več sto milijonov otrok v večjih in manjših mestih izključenih iz pomembnih storitev. Dejstvo je, da je vse večja urbanizacija neizbežna in kot ugotavlja poročilo bo v prihodnje večina otrok odraščala v mestih in ne na podeželju. Že sedaj otroci rojeni v mestih predstavljajo 60 odstotkov naraščajoče mestne populacije.

„Nekatera najvčja razlikovanja med otroci se pojavljajo v mestih”

»Ko pomislimo na podobo revščine ponavadi pomislimo na otroka s podeželja«, pravi UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake, »pa vendarle je dejstvo, da narašča število otrok, ki živijo na mestnih obrobjih in v barakarskih naseljih. Ti štejejo med najbolj ranljive in depriviligirane otroke na svetu, saj so izvzeti iz najosnovnejših storitev, prav tako pa se jim oporeka pravica, da bi v življenju uspeli. Izključevanje teh otrok onemogoča, da bi razvili svoje potenciale, enako pa siromaši tudi družbo vseh koristi, ki jih prinaša dobro izobražena in zdrava mestna populacija«.

Mesta nudijo otrokom nekatere prednosti: šole, zdravstvene ustanove in igralne površine. Prav tako pa ta ista mesta predstavljajo podlago nekaterih največjih razlikovanj otrok pri zdravstvenih oskrbi, izobraževanju in možnostih, ki jih posamezen otrok ima.

Infrastruktura in druge službe se ne prilagajajo skadno z naraščajočim številom mestnega prebivalstva, zato v mnogih regijah potrebe otrok ostajajo preslišane. Družine, ki živijo v revščini pogosto plačujejo mnogo višje cene za nekatere storitve in dobrine. Primeroma čista pitna voda lahko doseže ceno tudi do petdesetkrat več, saj jo morajo meščani revnejših mestnih predelov kupovati od zasebnikov medtem, ko so v bogatejših predelih meščani priklopljeni na vodovod.

Otroci in njihovo pomanjkanje v revnih mestnih četrtih je mnogokrat nevidno, saj je skrito v širših statističnih povprečjih, ki združujejo bogate in revne prebivalce. Ko se tovrstna povprečja uporabijo kot podlaga urbanih politik in alokacij sredstev, pride do spregleda najrevnejših.

Otroci in njihovo pomanjkanje v revnih mestnih četrtih je mnogokrat nevidno, saj je skrito v širših statističnih povprečjih, ki združujejo bogate in revne prebivalce. Ko se tovrstna povprečja uporabijo kot podlaga urbanih politik in alokacij sredstev, pride do spregleda najrevnejših.

Mesta prijazna otrokom

Osredotočiti se na načelo pravičnosti in enakosti je bistvenega pomena. UNICEF poziva vlade, da pri urbanističnem planiranju prioritetno upoštevajo potrebe otrok, prav tako pa razširijo in izboljšajo svoje javne storitve. V prvi vrsti je potrebno zagotoviti natančnejše podatke, ki bodo v prihodnosti pomagali identificirati razlike med otroci v urbanih okoljih in prispevali k premostitvi le-teh. Pomanjkanje podatkov na tem področju jasno izraža zanemarjanje teh vprašanj.

Vlade morajo ukrepati na vseh nivojih, prav tako pa je potrebno zagotoviti tudi lokalne aktivnosti, ki prav tako predstavjajo del končnega uspeha. UNICEF-ovo poročilo daje za reševanje urbane revščine poseben poudarek ravno slednjim in navaja tudi učinkovite primere, ki imajo otipljive rezultate na primer: boljša javna infrastruktura v Riu de Janeiru in Sao Paulu v Braziliji; višja stopnja pismenosti v Cotacachiju v Ekvadorju, višja stopnja pripravljenosti pred naravnimi nesrečami v Manili na Filipinih itd.

Na globalni ravni UNICEF skupaj z UN Habitat deluje z roko v roki že 15 let in sicer na projektu »Otrokom prijazna mesta«. Smisel omenjenega projekta je v takšnem urbanem planiranju, ki bo zagotovil mrežo javnih služb ter načrtovanje okolja, kjer bodo otroci uživali varno in bolj zdravo otroštvo, ki si ga tudi zaslužijo. Več informacij: 

Mateja Kozole
Svetovalka izvršne direkotrice za stike z javnostmi
GSM: 00 386 (0)31 667 070
Email: mateja.kozole@unicef.si