Sprejet Izbirni protokol o pritožbenem postopku h Konvenciji o otrokovih pravicah

Generalna skupščina OZN sprejela Izbirni protokol o pritožbenem postopku h Konvenciji o otrokovih pravicah

New York - Generalna skupščina OZN je 19. decembra 2011 soglasno sprejela nov mednarodno-pravni inštrument – Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah, ki vzpostavlja mednarodni pritožbeni mehanizem za kršitve pravic otrok. Pri sprejemu omenjenega mednarodnega inštrumenta je Slovenija odigrala pomembno vlogo.

Izbirni protokol o pritožbenem postopku bo po začetku veljavnosti pomemben mehanizem za varstvo otrokovih pravic, saj je Konvencija o otrokovih pravicah zadnja izmed temeljnih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, ki še nima pritožbenega mehanizma. Posameznikom iz držav pogodbenic izbirnega protokola bo tako omogočeno, da se v primeru kršitev pravic otrok po izčrpanju domačih pravnih sredstev obrnejo na Odbor OZN za otrokove pravice s sedežem v Ženevi, ki nadzoruje izvrševanje določb Konvencije o otrokovih pravicah.

Pogajanja o izbirnem protokolu so tekla več let, Slovenija pa je skupaj s še sedmimi državami iz vseh regij sveta (Slovaško, Avstrijo, Nemčijo, Čilom, Maldivi, Tajsko in Urugvajem), v tem procesu odigrala vodilno vlogo. Besedilo novega izbirnega protokola je plod sodelovanja med državami ter strokovno in civilno javnostjo v okviru za to imenovane delovne skupine Sveta OZN za človekove pravice. Usklajeno besedilo izbirnega protokola je bilo junija letos potrjeno v okviru Sveta OZN za človekove pravice ter novembra v okviru Tretjega odbora OZN za človekove pravice.

Izbirni protokol bo v veljavo stopil tri mesece po deponiranju desete listine o ratifikaciji ali pristopu pri generalnem sekretarju OZN.


Povzeto po: www.mzz.gov.si