Tropska nevihta Washi (Sendong) prizadela otroke in družine

FILIPINI/Manila, 20. december 2011 –Tropska nevihta »Washi« (domačini jo imenujejo Sendong), je pustošila po južnem delu Filipinov, kjer so narasle reke prestopile bregove, deževje pa je sprožilo še zemeljske plazove.  Prizadetih je več kot 100.000 družin, skoraj pol milijona posameznikov in od tega kar 200.000 otrok. UNICEF dobavlja čisto pitno vodo in sanitarne potrebščine za prizadete družine – prva ocena potrebnih sredstev pomoči pa znaša 4, 2 milijona dolarjev.

Tropska nevihta, ki je pustošila na Filipinih od 16. decembra 2011,  je poleg porušenih domov zlasti ogrozila vire čiste pitne vode in poslabšala sanitarne pogoje. Oboje je zaskrbljujoče, saj posledično vodi v življenjsko ogrožujoča bolezenska stanja - diarejo in dehidracijo. UNICEF na terenu trenutno zagotavlja čisto pitno vodo, začasne latrine, vzpostavlja osnovne sanitarne pogoje in skrbi za izobraževanje o higieni. Poleg omenjenega se vzpostavljajo novi evakuacijski centri, izvajajo se preostali zdravstveni programi ter zagotavlja prehrana.

Ocene, ki jih je UNICEF izvedel skupaj z drugimi organizacijami Združenih narodov na terenu in ob pomoči oblasti, kažejo na to, da je vodna infrastruktura v dveh pomembnejših regijah -  Cagayan de Oro in Iligan cities, v celoti uničena. S tem prebivalstvo na teh področjih nima dostopa do čiste pitne vode. Trenutno se težave rešuje na način dovoza in vzpostavljanja začasnih vodnih zbiralnikov.

UNICEF in njegovi partnerji bodo na Filipinih ostali vse dokler se skupnosti ne bodo ponovno postavile na lastne noge. Najprej se bodo odpravile prve posledice te naravne katastrofe, nadalje pa se bo delovalo v smeri, da bodo prebivalci zmogli sami omejiti obseg posledic naravnih nesreč.


VEČ INFORMACIJ:

Mateja Kozole
Svetovalka izvršne direktorice za odnose z javnostmi/Head of Communication
UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 583 8079