Nevarnosti in priložnosti za otroke na današnjem medmrežju

UNICEF-ov raziskovalni center Innocenti v svojem Poročilu »Varnost otrok na internetu: globalni izzivi in strategije« opozarja na povečan obseg potencialnih nevarnosti za otroke v spletnem prostoru.


Poročilo Varnost otrok na internetu: globalni izzivi in strategije poudarja, da ima internet prav gotovo neizmerne prednosti na področju izobraževanja, socializacije in zabave, obenem pa se na medmrežju pojavlja tudi več nevarnosti:

posnetki spolne zlorabe otrok oz. otroška pornografija, spletno navezovanje stika z otrokom z namenom spolne zlorabe (»online grooming«), spletno ustrahovanje, zlasti vrstniško ustrahovanje (»cyberbullying«).

Potrebno je ustvariti varnejše okolje za otroke na internetu na način, da okrepimo vlogo otrok in jih naučiti kako se zaščititi, sprejmemo zakonodajo, ki omogoča kaznovanje povzročiteljev zlorab, omejimo priložnosti in dostop do možnih zlorab ter nudimo podporo in pomoč žrtvam zlorab. Tako so del rešitve vsi: starši, učitelji, socialni delavci, policija, industrija in zakonodajalci.


Več informacij:
Mateja Kozole
Svetovalka izvršne direktorice za stike z javnostmi UNICEF Slovenija
Elektronski naslov: mateja.kozole@unicef.si
GSM: 00 386 (0)40 667 070