VII. Mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji

Letos je v Kulturnem domu Laško potekal že VII Mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji v organizaciji Nacionalnega odbora UNICEF-a Slovenija za spodbujanje dojenja (NOSD)


»DOJENJE – PRESEGAMO OMEJITVE ČASA IN PROSTORA«


VII Mednarodni kongres o dojenju in laktaciji je prispeval k predstavitvi novih dognanj ter izmenjavi strokovnih praks na področju dojenja in laktacije. Praktična dognjanja stroke, aplikativna v praksi, zagotavljajo med strokovno javnostjo dvig zavesti o pomenu in teži različnih dejavnikov, ki vplivajo na samo dojenje, s tem pa na razvoj novorojencev.

»Cilj simpozija je aktivna izmenjava izkušenj o dojenju in materinemu mleku med strokovnjaki različnih profilov, kot so: pediatri, porodničarji, družinski zdravniki, zobozdravniki, patronažne medicinske sestre, zdravstveno osebje porodnišnic, pediatričnih oddelkov in ambulant. Organizatorji smo v teh letih povabili različne tuje in domače strokovnjake s področja dojenja in laktacije, pa tudi strokovnjake mejnih področij: psihologe, psihiatre, farmacevte, zobozdravnike, organizatorje zdravstva, splošne zdravnike, strokovnjake za prehrano, infektologe in druge strokovnjake z različnih področij medicine«, je povedala asist. Andreja Tekauc Golob, dr. med., spec. pediater, IBCLC.

Letošnji simpozij so zaznamovale teme prehrana dojenčka, novorojencem prijazne porodnišnice v Sloveniji in v tujini ter kenuguru metoda, starševstvo in dojenje.

»Člani Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja UNICEF Slovenija (NOSD) vsakokrat sodelujemo s svojimi strokovnimi prispevki ter pri organizaciji tematskih sklopov tovrstnih simpozijev«, je še dodala Asist. Andreja Tekauc Golob, dr. med., spec. pediater, IBCLC.

Simpoziji so strokovno odmevni, pisna gradiva pa imajo visoko uporabno vrednost v izobraževalnih procesih.

Zbornik predavanj je mogoče dobiti pri NOSD na elektronskem naslovu polona.greif@unicef.si.


Več informacij:

Mateja Kozole
Svetovalka izvršne direktorice za odnose z javnostmi UNICEF Slovenija
Email: mateja.kozole@unicef.si, GSM: 031 667 070