Letno poročilo: Umrljivost otrok – stopnje in trendi

V letu 2010 dnevno rešimo 12.000 otroških življenj več kot leta 1990 NEW YORK / ŽENEVA, 15. september 2011 -  UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija sta posredovala javnosti ocene umrljivosti otrok do petega leta starosti. Smrtnost otrok, mlajših od pet let, je upadla z več kot 12 milijonov v letu 1990 na 7.600 000 v letu 2010.

Ti novi podatki kažejo, da je danes dnevno rešenih 12.000 otroških življenj več kot leta 1990.

Letno poročilo o umrljivosti otrok ugotavlja, da ta najhitreje pada v podsaharski Afriki, ki je regija z največjim številom umrlih otrok, mlajših od pet let. Upad se je z 1,2 odstotka letno (obdobje 1990 - 2000) dvignil na 2,4 odstotka letno (obdobje 2000-2010).

"Novica, da stopnja smrtnosti otrok v podsaharski Afriki upada dvakrat hitreje kot je bilo pred desetletjem kaže, da lahko napredujemo tudi v najrevnejših predelih sveta. Nikakor pa ob tem ne smemo niti za trenutek pozabiti grobo dejstvo, da okoli 21.000 otrok dnevno umre zaradi preprečljivih vzrokov, "je dejal Anthony Lake, izvršni direktor UNICEF-a. " Usmerjanje večjih naložb na najbolj prikrajšane skupnosti pomaga rešiti več življenj otrok, hitreje in stroškovno učinkovito.«

V obdobju od 1990 do 2010 je smrtnost, mlajših od pet let, padla za več kot eno tretjino in sicer z 88 smrti na 1000 živorojenih otrok na 57. Na žalost velja, da je ta stopnja napredka še vedno nezadostna za izpolnitev razvojnega cilja tisočletja 4 (MDG4), ki zahteva zmanjšanje smrtnosti, mlajših od pet let, za dve tretjini do leta 2015.

"Zmanjšanje umrljivosti otrok je povezano s številnimi dejavniki, zlasti boljši dostop do zdravstvenih storitev za novorojenčke. Poleg preprečevanja in zdravljenja otroških bolezni je potrebno tudi izboljšane prehrane, imunizacijska pokritost ter voda in sanitarije," je dejala Dr. Margaret Chan , generalna direktorica WHO. "To je dokaz, da je vlaganje v zdravje otrok dobro porabljen denar in znak, da moramo pospešiti naložbe v naslednjih letih.«


Primer izboljšav v državah, kjer so otroci najbolj ranljivi:

Niger – tam je bila leta 1990 stopnja umrljivosti otrok, mlajših od pet let, 311 na 1000 živorojenih otrok. Velike razdalje med ljudmi in zdravstvenih centrov so reševali na način uvajanja usposobljenih zdravstvenih delavcev v skupnosti, s tem pa so zagotovili intervencije v mnoštvu dodatnih zdravstvenih centrov po državi. Niger prav tako šteje kot ena izmed petih držav z največjim absolutnim znižanjem stopnje umrljivosti, mlajših od pet let, skupaj z Malavijem, Liberijo, Timor-Lesteom in Sierro Leone.

Dr Chan in g. Lake sta se strinjala, da je sta kritična dejavnika uspeha zaveza vlad in izvajanje strategij za premagovanje lokalnih omejitev za dostop in uporabo osnovnih storitev. 

Poročilo kaže, da so tveganju smrti nabolj izpostavljeni novorojenčki in dojenčki, v starostni skupini do pet let, prav tako pa je v tem najzgodnejšem obdobju narejen tudi najmanjši korak. Več kot 40 odstotkov smrti se pri otrocih mlajših od pet let zgodi v prvem mesecu življenja, več kot 70 odstotkov pa v prvem letu življenja.

Izboljšave in napredek so vzpodbudni, a razlike še vedno obstajajo. Podsaharska Afrika je še vedno dom za najvišjo stopnjo umrljivosti otrok: eden od osmih otrok umre pred dopolnjenim petim letom starosti, kar je 17-krat več od povprečja razvite regije (1 v 143). Sledi južna Azija z umrljivostjo 1 na 15 otrok pred dopolnjenim petim letom starosti. Višja stopnja smrti pred petim letom starosti je na področjih podsaharske Afrike in južne Azije. Leta 1990 je bil delež smrtnih žrtev pred dopolnjenim petim letom starosti 69 odstotkov, v letu 2010 pa se je ta delež v omenjenih regijah povečal na 82 odstotkov.

Približno polovica vseh smrtnih primerov pred dopolnjenim petim letom starosti je v petih državah: Indija, Nigerija, Demokratična republika Kongo, Pakistan in Kitajska.

Najnovejše ocene so na voljo v poročilu za leto 2011 »Ravni & Napovedi na področju umrljivosti otrok«, ki ga izdaja OZN Inter-Group agencija za oceno umrjivosti otrok (IGME:Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, ki ga void UNICEF in WHO ter vključuje tudi Svetovno banko ter Oddelek za populacije pri Združenih narodih.

UNICEF je na terenu prisoten v več kot 150 državah. Otrokom premaga preživeti in uspeti, od zgodnjega otroštva do adolescence. Je največji svetovni dobavitelj cepiv za države v razvoju, UNICEF podpira zdravje otrok in prehrana, čisto pitnovodo in javno higieno, kakovostno osnovno izobrazbo za vse dečke in deklice, ter varstvo otrok pred nasiljem, izkoriščanjem in AIDS-em. UNICEF se v celoti financira s prostovoljnimi prispevki posameznikov, podjetij, fundacij in vlad. Za več informacij o UNICEF-a in svojem delu obiščite: www.unicef.org

WHO je usmerjevalni in usklajevalni organ za zdravje v sistemu Združenih narodov. Odgovoren je za vodenje vprašanj povezanih z globalnim zdravjem, za oblikovanje liste programov zdravstvenih raziskav, določanje normativ in standardov, upoštevajoč politčne opcije, zagotavlja tehnično podporo državam ter spremlja in ocenjuje zdravstvene trende.

IGME je bila ustanovljena leta 2004 za izmenjavo podatkov o umrljivosti otrok, usklajevanju ocen v okviru sistema Združenih narodov, izboljševanje metode za namen ocenjevanja in napredka v odnosu na Milenijske cilje, za okrepitev pomoči državam, da lahko pravočasno in ustrezno ocenjujejo stanje na področju umrljivosti otrok. IGME, ki jih vodi Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom in Svetovne zdravstvene organizacije, tudi Svetovna banka in Oddelek za prebivalstvo pri združenih narodih  in Oddelek za gospodarske in socialne zadeve kot polnopravni člani.

Poročilo IGME za leto 2011 vsebuje zadnje ocene umrljivosti otrok na državni, regionalni in svetovni ravni.

Več informacij:
www.childmortality.org.