UNICEF ob začetku šolskega leta v Afriškem rogu okrepil podporo izobraževanju

Nairobi, 9. september 2011, ob začetku novega šolskega leta je UNICEF v državah Afriškega roga, ki jih je prizadela suša, okrepil pomoč za izobraževanje otrok.


“Šole in otroški centri ne igrajo pomembne vloge zgolj pri osnovnem izobraževanju, temveč tudi pri posredovanju življenjsko pomembnih sporočil o prehrani, higieni, sanitarijah in zdravstveni vzgoji – vsa ta znanja so v današnjem Afriškem rogu ključna za preživetje«, je povedal Elhadj As Sy, UNICEF-ov regionalni direktor za Vzhodno in Južno Afriko.

“V begunskih taboriščih so šole dostopne tudi deklicam in ostalim ranljivim otrokom, ki morda pred tem nikoli niso vstopili v šolsko učilnico”, je še povedal Elhadj As Sy. “V ogroženih lokalnih skupnostih, šolski prostori omogočajo tudi dostop do čiste vode, urejenih sanitarij, prehranskih programov in varnih prostorov, kjer so otroci zaščiteni pred nasiljem in zlorabami.«

Ključna podpora šolskemu sistemu je bila v prizadetih državah Afriškega roga nudena že pred začetkom novega šolskega leta:

  • V Keniji je bilo na območjih, ki jih je prizadela suša, tudi v času počitnic odprtih mnogo šol, in tako omogočen dostop do prehranskih programov za 1,2 milijona otrok. V Somaliji je bilo z UNICEF-ovo pomočjo odprtih 155 šol, s čimer je bila omogočena podpora 37.000 otrokom;
  • Od leta 2010 je bilo s pomočjo nadomestnih šolskih prostorov in potrebščin omogočeno izobraževanje 28.000 otrokom, ki živijo na sušno prizadetih območij;
  • Od začetka leta 2011 UNICEF v Somaliji podpira šolanje za približno 120.000 razseljenih otrok. Podpore bo v prihajajočih mesecih deležnih več kot 300.000 otrok, vključno s tistimi, ki obiskujejo eno izmed 1.500 podeželskih šol v centralni in južni Somaliji. Na teh področjih bo prednostno pomoč usmerjena v zagotavljanje in vzpostavitev dolgoročnih storitev za otroke, ki so ostali v svojem domačem kraju oz. se bodo vrnili;
  • UNICEF-ovi partnerji na področju izobraževanja, vzpostavljajo otrokom prijazne objekte za otroke, kjer imajo dostop do čiste vode, bonov za hrano, primernih sanitarij in psihosocialne pomoči. Do 15. septembra bo v sodelovanju s partnerji vzpostavljenih 350 otrokom prijaznih objektov za več kot 30.000 otrok.
  • V Keniji je UNICEF skupaj s partnerji v šolah in dnevno-učnih centrih, do danes zagotovil opremo in pripomočke za več kot 60.000 otrok - vključno s posteljami, žimnicami, šolskimi potrebščinami in športno-rekreacijsko opremo.
  • V Etiopiji je UNICEF skupaj s partnerji zagotovil začasne otrokom prijazne prostore in šolske potrebščine za približno 8.000 deklic in dečkov, poleg tega pa je omogočil gradnjo štirih osnovnih šol v Dollo Ado begunskem taborišču in v dveh lokalnih skupnosti, kamor so se zatekli ljudje iz prizadetih območij;
  • Približno 140 učiteljev je bilo usposobljenih za nudenje psihosocialne pomoči učencem;
  • V Dadaab begunskem taborišču v severovzhodni Keniji je UNICEF okrepil podporo izobraževanju otrok pred novim šolskim letom in dosegel potrebe na terenu, s tem ko je zagotovil šolske šotore in potrebščine;

Trenutne krizne razmere, ki so nastale zaradi suše, v Afriškem rogu predstavljajo izjemen izziv za šolanje otrok v vseh prizadetih državah. V osrednji in južni Somaliji je približno 1.8 milijona otrok, ki ne obiskujejo šole, ker so razseljeni in so zapustili svoje domove oz. živijo na konfliktnem območju. V sušnih območjih Kenije, kamor se je mnogo beguncev zateklo po pomoč, so lokalne skupnosti obremenjene z zagotavljanjem namestitve za nove učence – ena četrtina vseh šol na tem območju se sooča s pomanjkanjem prostora.

PRISPEVAJTE TUKAJ.

Svoj prispevek lahko nakažete tudi neposredno preko plačilnega naloga na TRR: SI56 0208-5001-7741-956, sklic: 00 41004, namen plačila: Pomoč otrokom – Afriški rog.  Hvala za Vašo človekoljubnost

Za več informacij:

Michael Klaus, Chief of Communication, UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Office
+254 (0)716 431 880, mklaus@unicef.org

Denise Shepherd-Johnson, Chief of Communication, UNICEF Somalia,
+254 (0) 722 719 867, dshepherdjohnson@unicef.org  

Edita Nsubuga, Chief of Communication, Advocacy and Partnerships, UNICEF Kenya,
+254 (0)733 600 221, ensubuga@unicef.org

Alexandra Westerbeek, Chief of Communication, UNICEF Ethiopia,
+251 (0)911 255 109, awesterbeek@unicef.org