Afriški rog: otroška lakota


Tony Lake, izvršni direktor UNICEF-a; izjava

Konferenca v Rimu, julij 2011

 • Govorimo o otroški lakoti. Razsežnost trpljenja in izgub je nepopisna. Podobe, ki smo jim priča na področju držav Afriškega roga in vidne potrebe govorijo same zase.
 • V tem trenutku več kot pol milijonu otrok grozi neposredna smrt zaradi akutne podhranjenosti. V Somaliji,  Etiopiji in v Keniji je po ocenah akutno podhranjenih 2, 3 milijona otrok.
 • Govorimo  o  otrocih, ki so v svetovnem merilu najbolj zapostavljeni, ki živijo na robu in iz dneva v dan postajajo še bolj ranljivi – prikrajšani za vsako človeško potrebo in vsako temeljno pravico.
 • Govorimo o dvojni katastrofi. Najhuje je v Somaliji in v begunskih taboriščih Kenije in Etiopije. Posledice se kažejo tudi izven omenjenih območij, v celotni regiji, saj so ljudje in njihov način življenja ogroženi.
 • Pri tej lakoti ne gre samo za hrano. Gre tudi za izbiro in obveznosti.
 • Globalna družba nima izbire glede odziva, kajti ne more biti stvar izbire, ko govorimo o tako veliki nujni pomoči.
 • Da rešimo življenja mora biti svetovni humanitarni odziv nemuden. Ocenjujemo, da so UNICEF-ove potrebe za odzivno nujno pomoč do konca leta 2011 okvirno 300 milijonov dolarjev. Ob znatni pomoči vlad mnogih držav in zasebnih donatorjev posameznih nacionalnih odborov, nam še vedno manjka okoli 200 milijonov dolarjev za pomoč otrokom in družinam. Moramo zapolniti to vrzel.
 • Odzivi morajo biti usmerjeni. Dosegati morajo tiste, ki najnujneje potrebujejo pomoč in so v največji nevarnosti. Povečati pa moramo tudi intenzivnost aktivnosti, da bomo s preventivnimi ukrepi dosegli še vse tiste, ki živijo na sušnih in z lakoto obremenjenih področjih.
 • Odziv mora biti fleksibilen – uporaba različinih možnosti  v različnih okoliščinah ter prilagajanje našega odziva lokalnim pogojem in potrebam.
 • Potrebno je, da smo odzivni zdaj – tako v nagovoru neposrednih potreb, kakor pri gradnji odpornosti za prihodnost. Razmere, ki ustvarjajo to humanitarno krizo se bodo najverjetneje nadaljevale. Pomagati moramo otrokom in družinam na področjih Afriškega roga, da vzdržijo.
 • UNICEF se zahvaljuje radodarnosti mednarodne skupnosti. Ti prispevki že rešujejo življenja. Danes imamo priložnost, da naredimo več. Vsak dan pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Vsako življenje šteje. Računamo na Vas.

PRISPEVAJTE TUKAJ.

Svoj prispevek lahko nakažete tudi neposredno preko plačilnega naloga na TRR: SI56 0208-5001-7741-956, sklic: 00 41004, namen plačila: Pomoč otrokom – Afriški rog.