Otroku obljuba veliko pomeni

Otroku obljuba veliko pomeni

Ob bližajoči se 25. obletnici sprejema Konvencije o otrokovih pravicah je opazen velik napredek v položaju otrok po svetu, a tudi ogromno število zapostavljenih otrok

Ljubljana, New York, 30. januar 2014 – Pred 25 leti je svet s sprejemom Konvencije o otrokovih pravicah dal otrokom veliko obljub. Obljubili smo, da bodo imeli vsi otroci, deklice in dečki, pravico preživeti in odrasti zdravi. Vsem otrokom smo obljubili pravico do imena in identitete. Vsem deklicam in vsem dečkom smo obljubili pravico do šolanja. Obljubili smo, da noben otrok ne bo izpostavljen nasilju. Pa te obljube držimo?

UNICEF ob predstavitvi najnovejšega poročila o položaju otrok po svetu, State of the World’s Children 2014 in Numbers: Every Child Counts - Revealing disparities, advancing children’s rights, poudarja, da vsak otrok šteje in da bo potrebno vložiti več naporov in inovacij v odkrivanje in odpravljanje razlik, ki najbolj ogroženim od 2,2 milijarde otrok po svetu preprečujejo, da bi v celoti uživali svoje pravice. UNICEF izpostavlja pomen dostopnih podatkov za izboljševanje položaja otrok in odkrivanje razlik med otroki.

Od sprejema Konvencije o otrokovih pravicah leta 1989, zlasti v obdobju uresničevanja tisočletnih razvojnih ciljev, smo dosegli neverjeten napredek. Tudi zadnje poročilo o položaju otrok po svetu to jasno kaže:

  • Približno 90 milijonov otrok bi umrlo pred dopolnjenim petim letom starosti, če bi se nadaljevala raven umrljivosti iz leta 1990. Preživeli so predvsem zahvaljujoč napredku pri zagotavljanju dostopnosti cepljenja, zdravstvene oskrbe, vode, higienskih pripomočkov in sanitarij.
  • Napredek na področju prehrane je omogočil zmanjšanje ravni zaostajanja v rasti in razvoju zaradi podhranjenosti za 37 odstotkov.
  • Vključenost otrok v izobraževanje se je povečala tudi v najmanj razvitih državah. Medtem ko je bilo v teh državah leta 1990 le 53 odstotkov otrok vključenih v osnovno šolanje, je bil delež v letu 2011 že 83 odstotkov.

Kljub temu pa podatki v poročilu kažejo tudi na kršitve pravic otrok:

  • Približno 6,6 milijona otrok do petega leta starosti je leta 2012 umrlo zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Kršena je bila njihova temeljna pravica do preživetja in razvoja.
  • 15 odstotkov otrok po svetu je prisiljeno delati, zaradi česar so izpostavljeni ekonomskemu izkoriščanju, hkrati pa je kršena njihova pravica do učenja in igre.
  • 11 odstotkov vseh deklic na svetu se poroči, preden dopolnijo 15 let. Zaradi tega je ogroženo njihovo zdravje, izobraževanje in varnost.

Podatki kažejo tudi na razlike med otroki in neenako razporeditev razvoja in njegovih vplivov:

  • Najrevnejši otroci na svetu imajo skoraj trikrat (2,7) manj možnosti kot najbogatejši otroci, da ob njihovem rojstvu prisostvuje usposobljen zdravstveni delavec, zaradi česar so ti otroci in njihove mame veliko bolj izpostavljeni nevarnostim zaradi zapletov pri porodu.
  • V Nigru ima le 39 odstotkov gospodinjstev na podeželju dostop do varnih vodnih virov v primerjavi s 100 odstotki mestnih gospodinjstev.
  • 56 odstotkov najbogatejših otrok v Tanzaniji je ob rojstvu registriranih, delež najrevnejši otrok, katerih ista pravica je uresničena, pa je le 4 odstotke.
  • V Čadu ima na vsakih 100 dečkov, ki obiskujejo srednjo šolo, enako priložnost le 44 deklic. Ostale so prikrajšane za izobrazbo, pa tudi za zaščito in drugo skrb, ki jo šola lahko zagotovi.

Poročilo poudarja, da so le tisti otroci, ki niso zapostavljeni in torej »štejejo«, zares vidni, to pa omogoča, da so njihove potrebe upoštevane in njihove pravice uresničene. Dodaja, da so novosti v zbiranju in dostopnosti podatkov ključne za analizo razlik med otroki glede na geografski položaj, bogastvo, spol, etnično pripadnost in posebne potrebe. Na podlagi izsledkov teh analiz je mogoče vključevanje otrok, ki so zapostavljeni in jih večina spregleda. Prav zato poročilo poziva k večjim vlaganjem v novosti, ki pomagajo odpravljati nepravično izključenost otrok.

Premagovanje izključenosti se začne z vključujočimi podatki. Da bi izboljšali doseg, razpoložljivost in zanesljivost podatkov o prikrajšanju otrok in njihovih družin, neprestano spreminjamo orodja zbiranja in obdelave podatkov, hkrati pa razvijamo nove. To pa terja trajno zavezo in trajnostne naložbe.

Tri desetletja minevajo od začetka objavljanja standardiziranih globalnih statističnih tabel, ki omogočajo natančen vpogled v položaj otrok po svetu. Najpomembnejše je to, da podatke uporabljajo tudi nosilci odločitev v družbi za doseganje pozitivnih sprememb. Podatki so na voljo tudi otrokom in skupnostmi, ki na njihovi podlagi lahko terjajo odgovorno ravnanje odločevalcev.

---

Poročilo in fotografija v hi-res sta na voljo na https://db.tt/4DtMZRa6

Dodatni materiali v zvezi s poročilom so na voljo na http://weshare.unicef.org/mediaresources in http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/