Novi pravni akt omogoča pritožbo otrok zaradi kršitev njihovih pravic

UNICEF skupaj z zagovorniki otrokovih pravic po vsem svetu pozdravlja novico, da bodo otroci v bližnji prihodnosti lahko vložili pritožbo glede kršitev njihovih pravic na Odbor Združenih narodov za otrokove pravice, s čimer bo uresničena njihova pravica do učinkovitega pravnega sredstva.

Tretji izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah (KOP) ureja postopek sporočanja kršitev otrokovih pravic in izrecno ščiti pravico otrok do obravnave in odprave kršitev njihovih pravic. Današnja ratifikacija izbirnega protokola v Kostariki omogoča, da bo ta pomemben pravni akt aprila 2014 stopil v veljavo.

Na podlagi najnovejšega protokola se bodo posamezni otroci ali skupine otrok lahko pritožili zaradi konkretnih kršitev njihovih pravic, ki jih določajo KOP, Izbirni protokol h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih in Izbirni protokol h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije.

Tretji izbirni protokol bo zaostril odgovornost za kršitve in dopolnil vrzeli na področju zaščite otrok v nacionalnih pravnih sistemih. Hkrati bo podprl neodvisne institucije za zaščito otrokovih pravic, kot določa KOP.

KOP, ki je stopila v veljavo leta 1989, je najširše ratificiran mednarodnopravni dokument o človekovih pravicah, s katerim so vlade s širokim konsenzom določile minimalne standarde, ki bi jih morali zagotoviti vsem otrokom.

Odbor ZN za otrokove pravice poudarja: »Da bi imele pravic pomen, morajo biti vzpostavljeni učinkoviti mehanizmi, ki omogočajo pritožbo in odpravo kršitev.« Izbirni protokol h KOP o postopku sporočanja kršitev je ključni mehanizem, da to tudi dosežemo.

Ker izbirni protokol velja samo za države pogodbenice, bodo lahko pritožbo glede kršitev na Odbor ZN za otrokove pravice vložili le otroci iz držav, ki so izbirni protokol ratificirale. Te pa so dolžne zagotoviti dostop do pritožbenih mehanizmov vsem otrokom, zlasti pa posebej ranljivim otrokom, na primer otrokom s posebnimi potrebami in otrokom, ki so pripadniki manjšin.

Odbor ZN za otrokove pravice lahko sprejme posebne ukrepe za zaščito otrok, ki so vložili pritožbo, pred povračilnimi ukrepi. Državi pogodbenici naloži, da sprejme začasne ukrepe za zaščito posameznega otroka ali skupine otrok. Če se izkaže, da je država kršila določila KOP, je zavezana k implementaciji priporočil odbora.

Odbor je sestavljen iz 18 mednarodnih neodvisnih strokovnjakov s področja človekovih pravic, ki nadzirajo uresničevanje KOP in izbirnih protokolov v državah pogodbenicah. 

Države, ki so doslej ratificirale izbirni protokol, so Albanija, Bolivija, Gabon, Nemčija, Črna gora, Portugalska, Španija, Tajska, Slovaška in Kostarika.