Eden od treh otrok, mlajših od pet let, uradno ne obstaja

UNICEF predstavil novo poročilo o registraciji rojstev in poudaril pomembnost identifikacije vsakega otroka

UNICEF je danes, na svoj 67. rojstni dan, predstavil poročilo o registraciji rojstev. V poročilu opozarja, da kar 230 milijonov otrok, mlajših od pet let, oziroma eden od treh otrok na svetu uradno ne obstaja, saj njihova rojstva nikoli niso bila registrirana. 

“Registracija rojstva je več kot pravica. Je odraz, kako družba sprejme in prizna identiteto ter obstoj otroka,” je dejala Geeta Rao Gupta, namestnica izvršnega direktorja UNICEF-a. “Registracija rojstev hkrati zagotavlja, da otroci niso pozabljeni, da so spoštovane njihove pravice in da ne izostanejo od napredka države.”

Najnovejše poročilo Pravica ob rojstvu vsakega otroka: neenakosti in trendi na področju registracije rojstev združuje najnovejše statistične podatke o registraciji rojstev v 161 državah.  V letu 2012 je bilo zabeleženih samo 60 odstotkov vseh rojstev na svetu. Deleži se zelo razlikujejo med regijami, najmanj rojstev pa je registriranih v Južni Aziji in Podsaharski Afriki. 

Deset držav z najnižjim deležem registriranih rojstev je: Somalija (3 %), Liberija (4 %),  Etiopija (7 %), Zambija (14 %), Čad  (16 %), Tanzanija (16 %), Jemen (17 %), Gvineja Bisau (24 %), Pakistan (27 %) in DR Kongo (28 %). 

Tudi kadar so otroci evidentirani, mnogi ne prejmejo potrdila o registraciji. V Vzhodni in Južni Afriki ima samo polovica registriranih otrok rojstni list, na globalni ravni pa le eden od sedmih otrok. V nekaterih državah rojstnih listov ne izdajajo in družine ne prejmejo nobenih potrdil o registraciji rojstev, ponekod pa je za pridobitev rojstnega lista potrebno plačati. 
Otroci, ki ob rojstvu niso bili registrirani, ali nimajo osebnega dokumenta pogosto tudi nimajo dostopa do izobraževanja, zdravstvene oskrbe in socialnega varstva. Kadar so otroci v naravnih nesrečah, oboroženih spopadih ali kot posledica zlorab ločeni od svojih staršev, je njihova združitev težja, v kolikor nimajo uradnih dokumentov. 

“Registracija rojstva in rojstni list sta ključnega pomena za uresničitev polnega potenciala otroka,” je dejala Rao Gupta. “Vsi otroci se rodijo  z izjemnim potencialom. Če jih družbe ne priznajo in sprejmejo, so zapostavljeni in bolj izpostavljeni zlorabam. Posledično njihov potencial ne bo v celoti nikoli uresničen.” 

Registracija rojstev je pomemben del državnega registra prebivalstva in pripomore k boljšemu načrtovanju in učinkovitosti vladnih politik.

UNICEF poudarja, da pomanjkljiva registracija rojstev kaže na obstoj neenakosti in razlik v določeni družbi. Temu so najbolj podvrženi otroci iz etničnih in verskih manjšin, oddaljenih predelov, revnejših družin in otroci neizobraženih staršev. 

Posebni programi morajo biti usmerjeni k temu, da odpravljajo vzroke, zaradi katerih družine ne prijavijo rojstev svojih otrok, vključujoč plačilo takse, nepoznavanje predpisov, kulturne ovire in strah pred diskriminacijo.  

UNICEF razvija inovativne pristope, s katerimi spodbuja vlade ter lokalne skupnosti h  krepitvi sistemov registracije rojstev. Na Kosovu UNICEF spodbuja registracijo rojstev z uporabo SMS tehnologije, ki je cenovno dostopna, hitra in učinkovita. V Ugandi lahko družine s pomočjo mobilne tehnologije samo v nekaj minutah zaključijo postopek registracije rojstev, kar običajno traja več mesecev. 

»Družbe ne morejo biti vključujoče in prisegati na enakost, dokler ne zagotovijo registracije vseh otrok,« je dodala Rao Gupta. »Registracija rojstev ima dolgoročne prednosti, ne samo za dobrobit otrok, temveč tudi za razvoj celotnih skupnosti in narodov.« 

UNICEF je danes predstavil tudi poseben priročnik Potni list za zaščito: navodila za registracijo rojstev, namenjen vsem, ki so vključeni v postopek registracije rojstev.  
---

Poročilo in video gradivo je na voljo na povezavi http://weshare.unicef.org/mediaresources.