UNICEF in UNAIDS: Od leta 2005 pred aidsom zaščitenih več kot 850.000 dojenčkov, narašča smrtnost med najstniki

UNICEF-ovo poročilo poudarja, da bi lahko z večjimi vlaganji do leta 2020 prepolovili število novih okužb med najstniki

Danes predstavljeno UNICEF-ovo poročilo o aidsu poudarja napredek, ki je bil dosežen na področju preprečevanja prenosa okužbe z virusom HIV z matere na otroka. V obdobju med letoma 2005 in 2012 je bilo pred prenosom okužbe zaščitenih več kot 850.000 dojenčkov iz držav z nizkim in srednje visokim dohodkom. 

Najnovejše UNICEF-ovo poročilu o aidsu izpostavlja porast smrtnosti med najstniki in poziva k večjim globalnim in nacionalnim prizadevanjem za omejitev širjenja aidsa med najstniki. Število smrtnih primerov med mladimi, starimi od 10 do 19 let, okuženimi s HIV, je v letih od 2005 do 2012 naraslo za 50 odstotkov, z 71.000 na 110.000. Leta 2012 je bilo na svetu 2,1 milijona najstnikov, okuženih s HIV.

Leta 2010 je bilo v razvoj učinkovitih ukrepov za omejevanje širjenja aidsa vloženih 3,8 milijarde ameriških dolarjev. Z večjimi vlaganji bi številne ovire na področju obvladovanja aidsa lahko premagali. Če bi do leta 2014 povišali vlaganja na 5,5 milijarde dolarjev, bi lahko preprečili okužbe dveh milijonov najstnikov, zlasti deklic, z virusom HIV.   »Z večjimi vlaganji v učinkovite ukrepe lahko do leta 2020 prepolovimo število novih okužb med najstniki,« je dejal izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake. »Nujno potrebno je, da z učinkovitimi ukrepi čim prej dosežemo najstnike, ki so najbolj ranljivi.«

Med učinkovite ukrepe sodijo uporaba kondomov, antiretrovirusno zdravljenje, preprečevanje prenosa okužbe z virusom HIV z matere na otroka, prostovoljno obrezovanje moških, izvedeno s strani usposobljenega medicinskega osebja, spodbujanje opuščanja tveganega vedenja in prilagojeni programi za marginalizirane skupine. Te je potrebno izvajati ob sočasnem vlaganju v izobraževanje, socialno varstvo in zdravstveno oskrbo.

Prav nasprotno je bil na področju prenosa okužbe z matere na novorojenčka dosežen velik napredek. V letu 2012 se je z virusom HIV okužilo 260.000 otrok, kar je v primerjavi s 540.000 primeri novih okužb leta 2005 zmanjšanje za več kot polovico. 

»To poročilo nas opominja, da je generacija brez aidsa tista, v kateri se vsi otroci rodijo zdravi in tudi ostanejo zdravi, od rojstva skozi vse življenje, okuženi otroci pa imajo dostop do ustreznega zdravljenja,« je dejal Michel Sidibe, izvršni direktor UNAIDS-a. »Hkrati to pomeni, da mora biti zdravje in dobrobit žensk v središču odziva na aids. Prepričan sem, da lahko uresničimo generacijo brez aidsa.«

Zahvaljujoč novemu poenostavljenemu vseživljenjskemu antiretrovirusnemu zdravljenju imamo izjemno priložnost za zdravljenje žensk, okuženih z virusom HIV, in za preprečevanje prenosa okužbe na njihove otroke med nosečnostjo, porodom in v času dojenja. Zdravljenje temelji na jemanju ene tablete dnevno. »Dandanes s HIV okužena nosečnica lahko rodi zdravega otroka in hkrati živi polno življenje,« poudarja Lake. 

Največji napredek na področju aidsa je bil dosežen v Podsaharski Afriki. Okužbe dojenčkov so med letoma 2009 in 2012 upadle za 76 odstotkov v Gani, 58 odstotkov v Namibiji, 44 odstotkov v Zimbabveju, 52 odstotkov v Malaviju in Bocvani ter za 50 odstotkov v Zambiji in Etiopiji. 

Poročilo poudarja tudi, da mora biti več okuženih otrok vključenih v antiretrovirusno zdravljenje, če želimo uresničiti generacijo brez aidsa. V letu 2012 je samo 34 odstotkov s HIV okuženih otrok v državah z nizkim in srednje visokim dohodkom prejemalo ustrezno zdravljenje. Delež odraslih je bil 64 odstotkov. Posledično je v tem letu zaradi bolezni, povezanih z aidsom, umrlo 210.000 otrok.

Inovacije in novi pristopi prispevajo k večji dostopnosti in učinkovitosti testiranja ter zdravljenja. Primer dobre prakse je uporaba mobilnih telefonov v Zambiji in Malaviju za hitrejše posredovanje rezultatov testiranj. To omogoča materam, da bistveno hitreje izvedo rezultate testiranja svojih dojenčkov in posledično hitreje začnejo z njihovim zdravljenjem.

Največji izziv je trenutno uporabiti vse znanje in izkušnje, posebno pozornost nameniti najbolj ranljivim skupinam otrok in najstnikov ter hkrati izkoristiti nova odkritja, vse to ob čim bolj smotrni porabi omejenih sredstev. 

»Svet ima danes na razpolago vsa orodja, izkušnje in znanje, da lahko uresniči generacijo brez aidsa. Otroci bi morali biti prvi deležni napredka s področja aidsa in zadnji občutiti pomanjkanje sredstev,« poudarja Lake. 

---
Poročilo je na voljo na povezavi www.childrenandaids.org.
Obvestilo urednikom: Foto in video gradivo je na voljo na povezavi http://weshare.unicef.org/mediaresources.

---
O enostavnejšem antiretrovirusnem zdravljenju (znanem tudi kot B+)
UNICEF podpira države pri uvajanju novega doživljenjskega antiretrovirusnega zdravljenja (B+) za nosečnice, okužene z virusom HIV. Novo zdravljenje temelji na jemanju ene tablete dnevno, kar je veliko olajšanje v primerjavi s prejšnjim zdravljenjem, ki je zahtevalo jemanje do šest tablet dnevno. Zdravljenje, ki je dostopno v zdravstvenih centrih v lokalnih skupnostih, prispeva k zdravju mater tudi po porodu, v času dojenja in kasneje. Nova oblika zdravljenja je bila najprej uvedena leta 2011 v Malaviju, kjer je dosegla velik uspeh pri zdravljenju nosečih in doječih žensk, okuženih s HIV. Do junija 2013 je 13 od predvidenih 22 držav uvedlo novo obliko zdravljenja.
---

Na fotografiji: Z virusom HIV okužena mati s hčerko v zdravstvenem centru za matere in otroke v mestu Mondou v Čadu. Mati je bila že med nosečnostjo vključena v program preprečevanja prenosa okužbe s HIV z matere na otroka, ki ga podpira UNICEF. Deklica se je rodila zdrava. (foto: UNICEF/Esteve)