Ob svetovnem dnevu otroka predsednik RS Borut Pahor sprejel Junior ambasadorje UNICEF-a

Ob svetovnem dnevu otroka predsednik RS Borut Pahor sprejel Junior ambasadorje UNICEF-a

Predsednik RS Borut Pahor je danes v Uradu predsednika sprejel Junior ambasadorje UNICEF-a in prisluhnil sporočilu, ki so ga pripravili ob svetovnem dnevu otroka.

Letos mineva 24 let, odkar so Združeni narodi leta 1989 s sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah v svet poslali pomembno sporočilo in obenem zavezo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito. Konvencija predstavlja enega največjih zgodovinskih mejnikov v prizadevanjih, da bi ustvarili svet po meri otrok. Kot zavezujoča pogodba mednarodnega prava uzakonja načela, za katera so se članice Združenih narodov strinjale, da so univerzalna – za vse otroke, v vseh državah in kulturah, ob vseh časih in brez izjem. Z ratifikacijo konvencije so se vse države, z izjemo ZDA in Somalije, zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok. 

Skoraj univerzalna sprejetost Konvencije o otrokovih pravicah lahko ustvari zavajajoč vtis, da se problemi otrok dosledno rešujejo. Ideja, da so otroci nosilci pravic, navkljub obstoju konvencije še zdaleč ni univerzalno priznana. Otroci so pogosto obravnavani kot lastnina odraslih in podvrženi različnim oblikam zanemarjanja, zlorabe in izkoriščanja. Priznavanje, da imajo otroci pravico podati svoje mnenje pri odločitvah, ki jih zadevajo, je pogosto spregledano. Ob 20. novembru so zato UNICEF-ovi Junior Ambasadorji pripravili posebno sporočilo in ga prebrali predsedniku države z željo, da bi najboljša korist otrok postala vodilo pri odločanju v državi (njihovo celotno sporočilo sledi na koncu).

UNICEF Slovenija je pomemben zagovornik otrokovih pravic tako v državah v razvoju, kot tudi v Sloveniji. Spremlja položaj in blaginjo otrok ter spodbuja uresničevanje otrokovih pravic na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah, ki državam podpisnicam narekuje, da nacionalno zakonodajo na področju otrokovih pravic urejajo na način, da v ospredje postavijo otroka oziroma njegovo zaščito. »Svetovni dan otrok je priložnost, ko lahko otrokove pravice postavimo v ospredje, prizadevati pa si moramo, da bi bile spoštovane in uresničevane prav vsak dan. Poskrbimo, da bo Slovenija otrokom prijazna država vse dni v letu«, je poudaril Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija.

Junija letos je Slovenija, s strani Odbora ZN za otroke(v nadaljevanju odbor), prejela oceno in obsežna priporočila o uresničevanju otrokovih pravic, kjer so posamezna področja, ki vzbujajo skrb ter pomenijo resno opozorilo naši državi. Številna priporočila se dotikajo vseh področij, ki vplivajo na položaj otrok v Sloveniji. Odbor pa je še posebej zaskrbljen, ker se revščina otrok v Sloveniji poglablja. Naši državi sporoča, da je potrebno sprejeti vse nujne ukrepe za oblikovanje nacionalnega sistema socialnega varstva, ki bo omogočal holistični in učinkovit odziv na revščino ter ranljivost otrok. Država bi morala, zlasti med finančno krizo, zagotoviti sredstva za otroke ter slediti svoji odgovornosti za vzpostavitev proračuna, pri katerem se bodo upoštevale pravice otrok in prioritetna področja. Odbor državi še nadalje priporoča, da se v prihodnjih reformah izogne zmanjševanju dodatkov za otroke in perspektivo otrok vgradi v vse strategije, zlasti tiste v zvezi z reformami. 

O dveh izmed  ključnih priporočilih je tekla beseda tudi danes: 
- V Sloveniji še vedno nimamo namestnika varuha ali posebnega varuha, ki bi se ukvarjal izključno s pravicami otrok. Potrebujemo posebnega varuha za otroke, ki se ne bi omejeval samo na obravnavanje prejetih pritožb, temveč bi se 
aktivno zavzemal za varovanje in uveljavitev pravic otrok kot družbene skupine in skrbel za to, da bi bili otroci v družbi slišani in upoštevani. Zato UNICEF Slovenija predlaga, da se imenuje namestnik ali namestnica varuhinje, pristojen izključno za področje otrokovih pravic, ki bi vodil samostojen oddelek za otrokove pravice. 

- Konvencija o otrokovih pravicah še nima pritožbenega mehanizma, ki bi predstavljal pomemben mehanizem za varstvo otrokovih pravic. Generalna skupščina OZN je leta 2011 sprejela Izbirni protokol o pritožbenem postopku h Konvenciji o otrokovih pravicah. Pri pripravi omenjenega protokola je Slovenija odigrala ključno vlogo, vendar pa protokola kljub temu do danes še ni ratificirala. Posameznikom iz držav pogodbenic izbirnega protokola bo tako omogočeno, da se v primeru kršitev pravic otrok po izčrpanju domačih pravnih sredstev obrnejo na Odbor OZN za otrokove pravice s sedežem v Ženevi. Zato UNICEF Slovenija predlaga, da država v najkrajšem možem času ratificira Izbirni protokol o pritožbenem postopku in s tem zaščito otrokovih pravic postavi še na višjo raven.

Otroci imajo samo eno priložnost za normalen razvoj, zato mora biti zaveza, da jih zaščitimo pred revščino spoštovana tako v dobrih kot slabih časih. Družba, ki ji to ne bo uspelo, je družba, ki izda svoje najbolj ranljive člane in v bistvu prelaga socialne in ekonomske probleme za nekaj let, ko zagotovo postanejo še težje rešljivi.

Ključni poudarki UNICEF-a Slovenija, ki so potrebni za izboljšanje položaja otrok v Sloveniji:
otroci in mladostniki morajo biti postavljeni v središče procesa vladnega odločanja; 
ohraniti je potrebno obseg socialnih transferjev pred varčevalnimi ukrepi!
nenehno je potrebno spremljati položaj otrok, z namenom oblikovanje politik po meri otrok; 
pred uvedbo novih ukrepov je potrebno oceniti morebitne negativne učinke le-teh na življenja otrok.

---

Sporočilo Junior ambasadorjev UNICEF-a Slovenija ob Svetovnem dnevu otrok

Ob Svetovnem dnevu otrok, 20. novembra, smo Junior ambasadorji UNICEF-a Slovenija pripravili sporočilo odraslim in otrokom.

Dragi odrasli,
- pomagajte nam spoznavati in razumeti naše pravice.
- Dajte nam vsem enako mero pozornosti, ne glede na to ali smo bogati ali revni ali veliki ali majhni.
- Otroci najbolje vemo, kako je biti otrok. Zato nas poslušajte, ko želimo povedati svoje mnenje, in sprejmite naše ideje.
- Veliko več kot igrače, nam pomeni  topla beseda in objem. Zato nas večkrat objemite in nam povejte, da nas imate radi.

Dragi otroci:
- Vsi otroci smo posebni in drugačni, a vsi imamo enake pravice.
- Med sabo si moramo pomagati.
- Ne more biti vedno tako, kot si želimo mi.
- Če želimo, da bi bile naše ideje slišane, jih moramo povedati naglas in biti vztrajni.

Junior ambasadorji se bomo še naprej trudili, da bomo otrokom, ki so v stiski, čimbolj pomagali. Želimo si, da bi vsi otroci postali enakovredni, da bi vsi živeli v miru in da bi vsi imeli enake možnosti.

Otroci, pridružite se nam in postanite tudi vi aktivni v zadevah, ki se vas tičejo!
Odrasli, dajte nam možnost!
Junior ambasadorji

---

Foto: Daniel Novakovič/STA