Katy Perry in UNICEF združila moči ob svetovnem dnevu deklic

Katy Perry in UNICEF združila moči ob svetovnem dnevu deklic

31 milijonov deklic po vsem svetu ne hodi v šolo. Inovacije lahko to spremenijo.

Letošnji svetovni dan deklic, ki ga obeležujemo danes, poudarja pomen inovacij za izobraževanje deklic. Kreativna in pametna uporaba sodobnih tehnologij, partnerstva, politike in predvsem vključevanje mladih lahko premagajo ovire pri izobraževanju deklic po vsem svetu.

Svetovni dan deklic je nastal na pobudo Združenih narodov in ga obeležujemo 11. oktobra. Namenjen je spodbujanju uresničevanja pravic deklic in opozarjanju na težave, s katerimi se le-te soočajo po vsem svetu. Tema letošnjega svetovnega dne deklic je Inovacije za izobraževanje deklic. UNICEF bo v sodelovanju s partnerji in podporniki po vsem svetu obeležil svetovni dan deklic ter poudaril pomen kreativnih pristopov pri izboljšanju izobraževanja deklic in premagovanju ovir na tem področju.

Svetovno znana pevka Katy Perry je ob tej priložnosti skupaj z UNICEF-om znova združila moči ter svojo glasbeno uspešnico »Roar« posvetila deklicam po vsem svetu.

Čeprav danes šolo obiskuje več deklic kot kdajkoli prej, kar 31 milijonov deklic po vsem svetu še vedno ni vključenih v osnovno izobraževanje. Milijone deklic šolanja nikoli ne začne in mnoge izmed tistih, ki ga, šolanje opustijo, še preden pridobijo ustrezna znanja. Deklice opuščajo šolanje predvsem zaradi revščine, pomoči v gospodinjstvu, nasilja in spolnega nadlegovanja v šolah, čeprav je izobraževanje ena od osnovnih pravic vsakega otroka. V številnih državah sveta zato šolanje zaključi bistveno manj deklic kot dečkov, v srednji šoli pa so razlike med spoloma še večje. Nedokončana izobrazba pomeni neizpolnjen potencial.

Izobraževanje deklic je najboljša naložba v razvoj, saj vpliva tudi na zmanjšanje umrljivosti, rodnosti, neenakosti in revščine ter s tem prispeva k napredku celotne družbe. Izobražena dekleta imajo več možnosti za zaposlitev in večje plačilo, kar pripomore tudi pri gospodarskem razvoju države. UNICEF-ovi podatki kažejo, da dodatno zaključeno leto v osnovni šoli, omogoči deklicam 10 do 20 odstotkov višje plačilo, dodatno zaključeno leto v srednji šoli pa do 25 odstotkov višje plačilo. Žal je potencial izobraževanja deklic pogosto spregledan. Z vlaganjem vanj lahko pospešimo pozitivne globalne spremembe.

 

Inovativni pristopi izboljšujejo izobraževanje deklic

Inovativni pristopi lahko vidno izboljšajo možnosti za izobraževanje deklic. Že spremembe pri načrtovanju izobraževanja in izvedbi učnega procesa lahko prispevajo k večji vključenosti deklic v šolanje, kakovosti učenja in uresničitvi njihovega polnega potenciala.

Svetovno znana pevka in UNICEF-ova podpornica Katy Perry je pred nekaj meseci obiskala osnovno šolo v vasi Ampihaonana na Madagaskarju, ki jo je uničil ciklon. Obnova šole je temeljila na uporabi materialov, ki so odporni na neugodne vremenske razmere. S podporo UNICEF-a je bilo iz posebnih opek, ki ne potrebujejo malte, zgrajenih 240 učilnic skupaj z latrinami. Poleg ugodnejšega vpliva na okolje pa novo zgrajena šola lahko kljubuje tudi najslabšim vremenskim razmeram.

© UNICEF / Holt

Tudi v Bangladešu inovativni pristopi izboljšujejo izobraževanje deklic in dečkov. Posebne plavajoče šole, ki delujejo na sončne celice, omogočajo otrokom iz področij, ki so pogosto izpostavljena poplavam, da nemoteno nadaljujejo s šolanjem.

© UNICEF / Noorani

V Ugandi šole z uporabo SMS tehnologije obveščajo učence o odsotnosti učiteljev, morebitnem nasilju v šolah in drugem.

V Južni Afriki se s pomanjkanjem strokovnih znanj in spodbujanjem deklet na področju znanosti soočajo s posebnimi programi, ki identificirajo dekleta iz revnejših okolij in jim nudijo mentorstvo v podjetjih. Ti programi pomagajo dekletom pridobiti praktične izkušnje ter pospešijo njihovo zaposlovanje.

Izobraževanje deklic mora imeti prednost na svetovni agendi. V korist vseh je, da so deklice po vsem svetu vključene v kakovostno izobraževanje. Vpis deklic v šole je zgolj prvi korak, izjemno pomembno pa je, da deklice šolanje tudi zaključijo.