Umrljivost otrok nižja skoraj za polovico od leta 1990

Umrljivost otrok nižja skoraj za polovico od leta 1990

Kljub napredku vsak dan še vedno umre 18.000 otrok.

UNICEF je danes predstavil Poročilo o napredku uresničevanja zaveze za preživetje otrok: Obnovljena zaobljuba (Progress Report on Committing to Child Survival: A Promise Renewed). Slednje opozarja, da kljub doseženemu napredku ob aktualnem trendu zniževanja umrljivosti otrok svet ne bo dosegel četrtega Razvojnega cilja tisočletja, skladno s katerim naj bi za dve tretjini zmanjšali umrljivost otrok do leta 2015. Če se bo aktualni trend umrljivosti otrok, mlajših od 5 let, nadaljeval, bo razvojni cilj uresničen šele leta 2028. 

Globalna skupnost mora nemudoma ukrepati in pospešiti napredek na področju zniževanja umrljivosti otrok, sicer bodo posledice alarmantne: kar 35 milijonov otrok lahko umre med letoma 2015 in 2028 zaradi vzrokov, ki jih lahko preprečimo. 
 
Poleg resnih opozoril pa danes predstavljeno poročilo poudarja tudi doseženi napredek. Globalno gledano je umrljivost otrok, mlajših od pet let, upadla z 12,6 milijona smrti v letu 1990 na približno 6,6 milijona smrti v letu 2012. V zadnjih 22 letih je bilo tako rešenih približno 90 milijonov otroških življenj.  

Napredek je sicer izjemno pomemben, a ostaja v senci doseganja zastavljenega cilja. Vsak dan na svetu umre 18.000 otrok, večinoma zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Danes je to nesprejemljivo.

Pred letom dni so vlade Etiopije, Indije in Združenih držav Amerike skupaj z UNICEF-om obnovile Zavezo za preživetje otrok, s katero želijo zaustaviti umiranje otrok zaradi preprečljivih vzrokov. Doslej se je obnovljeni zavezi pridružilo 176 vlad, ki želijo pospešiti napredek na področju preživetja otrok. Pobudo podpirajo tudi številne verske skupine, civilne družbe in posamezniki, ki si prizadevajo za skupni cilj – vsakemu otroku omogočiti najboljši možen začetek življenja. 

Letošnje Poročilo o napredku uresničevanja zaveze za preživetje otrok: Obnovljena zaobljuba preučuje trende na področju umrljivosti otrok od leta 1990, predstavlja glavne vzroke za smrti otrok, mlajših od pet let, in poudarja pomen globalnega prizadevanja za reševanje otroških življenj. Doseženi napredek je posledica združevanja moči vlad, civilne družbe, podjetij in posameznikov kot tudi večje razpoložljivosti učinkovitih ukrepov za izboljšanje življenj, kot so z insekticidi obdelane mreže proti komarjem, zdravila, cepiva, dojenje, prehranski dodatki, terapevtska hrana za hudo podhranjene otroke, rehidracijska sol za pomoč pri diareji ter izboljšan dostop do pitne vode in ustreznih sanitarij. 
 
Poročilo kaže na velik upad smrtnosti otrok (zaradi preprečljivih vzrokov) v vseh svetovnih regijah, v vseh državah, ne glede na stopnjo razvitosti. Nekaj najrevnejših držav sveta je doseglo največji napredek na področju preživetja otrok od leta 1990. Države v razvoju, kot so Bangladeš, Etiopija, Liberija, Malavi, Nepal in Tanzanija, so od leta 1990 do danes uspele znižati umrljivost otrok za dve tretjini in tako že dosegle četrti Razvojni cilj tisočletja.

Globalno gledano je bila hitrost upada smrtnosti otrok lani kar trikrat večja kot v letu 1990. V zadnjih letih je bil pomemben napredek na področju reševanja otroških življenj dosežen v vzhodni in južni Afriki, najmanjši pa v zahodni in centralni Afriki. 

Pljučnica, diareja in malarija predstavljajo glavne vzroke za umrljivost otrok na svetovni ravni, dnevno pa terjajo približno 6.000 otroških življenj. Podhranjenost prispeva k polovici smrti otrok, mlajših od pet let. 
 
Prvi mesec življenja je najpomembnejši v življenju novorojenčka. Kar 3 milijone dojenčkov v letu 2012 ni preživelo prvega meseca, večinoma zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. 

Zaustavitev negativnih trendov zahteva takojšen globalni odziv na več področjih, ki jih opredeljujejo Razvojni cilji tisočletja – izkoreninjenje revščine, znižanje umrljivosti mater, spodbujanje izobraževanja in enakosti med spoloma ter trajnostnega razvoja okolja.  
 
Primeri dobre prakse:
• V Bangladešu se je umrljivost otrok, mlajših od pet let, med letoma 1990 in 2012 zmanjšala za 72 odstotkov, predvsem zaradi spodbujanja cepljenja, razširjenosti oralne rehidracijske soli za zdravljenje diareje in dodatkov vitamina A. Širitev mreže zdravstvenih delavcev na terenu je prispevala h kakovosti in dostopnosti zdravstvene oskrbe. K zmanjšanju umrljivosti otrok so pripomogli tudi opolnomočenje žensk, izobraževanje mater in izboljšanje njihovega zdravja ter ukrepi za zmanjševanje revščine. 

• V Braziliji se je umrljivost otrok, mlajših od pet let, med letoma 1990 in 2012 zmanjšala za 77 odstotkov, predvsem zaradi kombinacije več učinkovitih ukrepov. Ti vključujejo približevanje zdravstvene oskrbe lokalnim skupnostim, spodbujanje uporabe ustreznih sanitarij, izobraževanje mater, spodbujanje dojenja in cepljenja. 

Etopija, ena od pobudnic Obnovljene zaveze za preživetje otrok, je dosegla izjemen napredek in od leta 1990 uspela znižati smrtnost otrok za 67 odstotkov. Širitev zdravstvene oskrbe v Etiopiji ponazarja, kako pomembni so zdravstveni delavci pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe mater in otrok v oddaljenih predelih. V programu, ki je bil uveden leta 2004, sodeluje že 38.000 zdravstvenih delavk na terenu. UNICEF podpira program predvsem z zagotavljanjem zdravstvene opreme in zdravil, hladilnih torb in cepiv ter usposabljanjem zdravstvenega osebja. V okviru programa so zagotovljena zdravila za akutno podhranjenost, diarejo, malarijo in pljučnico. 

--
Videoposnetki v visoki resoluciji so na voljo na povezavi http://weshare.unicef.org/mediaresources.
Celotno poročilo, ključne podatke in fotografije v visoki resoluciji si lahko naložite na povezavi: http://bit.ly/15pq4Zr