Med krizo v Siriji za otroke nujna vrnitev v šolske klopi

Med krizo v Siriji za otroke nujna vrnitev v šolske klopi

Od lanskega šolskega leta je skoraj dva milijona sirskih otrok prekinilo šolanje, to je približno 40 odstotkov vseh učencev od prvega do devetega razreda. Milijon sirskih otrok je beguncev in največji izziv je njim omogočiti vrnitev v šolske klopi.

»Za državo, ki je bila pred začetkom nemirov blizu zagotavljanja vključenosti v osnovno šolanje vsem otrokom, so te številke neverjetne,« je povedala Maria Calivis, regijska direktorica UNICEF-a za Bližnji Vzhod in Severno Afriko. »Razseljenost, nasilje, strah in nestabilnost na sto tisoče otrok ropajo radosti učenja. Starši nam govorijo, da si neizmerno želijo, da bi njihovi otroci lahko nadaljevali s šolanjem.«

Medtem ko se v Siriji in sosednjih državah šole ponovno vzpostavljajo in pripravljajo, da v prihodnjih tednih odprejo svoja vrata, je temeljna naloga pripeljati otroke nazaj v šolske klopi.

  • V Libanonu vlada ocenjuje, da bo do konca leta v državi poleg 300 tisoč libanonskih otrok, ki so vključeni v javni šolski sistem, skoraj 550 tisoč sirskih šolarjev. V letošnjem letu je bilo le 15 odstotkov sirskih otrok beguncev vključenih v formalne in neformalne oblike izobraževanja.
  • V Jordaniji približno dve tretjini sirskih šolarjev ne obiskuje pouka. Od 30 tisoč otrok v begunskem taborišču Za'atari je 12 tisoč vpisanih v šolo.
  • V Iraku je kar devet od desetih otrok, ki živijo v gostiteljskih skupnostih, prekinilo šolanje. V zadnjih treh tednih je v pokrajino Kurdistan prišlo več kot 50 tisoč novih beguncev, približno polovica otrok, ki bodo potrebovali pomoč, da bodo lahko nadaljevali z učenjem.

Otroci se pri vračanju v šolo soočajo z različnimi izzivi, kot so stopnjevanje nasilje v Siriji, jezikovne ovire, dostopnost, varnost, revščina in napetosti. V luči teh izzivov in ob naraščajočih potrebah otrok je UNICEF podvojil svoja prizadevanja, da bi otrokom omogočil varno vrnitev k pouku in neprekinjeno šolanje.

  • V Siriji na nemirnih območjih to vključuje programe samostojnega učenja od doma.
  • V Libanonu so bili zagotovljeni dodatni avtobusi, ki so na voljo tako libanonskim kot tudi sirskim otrokom.
  • V Jordaniji imami in drugi voditelji pomagajo spodbujati vrnitev otrok k šolanju, postavljene so dodatne učilnice, zaposlenih je več učiteljev, UNICEF pa skupaj s partnerji zagotavlja tudi šolsko opremo in potrebščine.
  • V Iraku se najhitreje, kar je mogoče, postavljajo začasne učilnice v šotorih, da bi zagotovili učne prostore za zadnji val beguncev.

Da bi še več sirskim otrokom omogočili šolanje, je nujno potrebno še več sredstev in podpore. Od UNICEF-ovih skupnih potreb za humanitarni odziv na območju Sirije, je prav za področje izobraževanja na voljo najmanj sredstev – do sedaj je UNICEF prejel 51 milijonov dolarjev od potrebnih 161 milijonov.