Priporočila za poročanje medijev o otrocih

Mediji imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči otrokom in družinam v Ukrajini in na begu izven države, tudi prek deljenja zgodb pričevalcev s terena in poročanjem o otrocih beguncih. To hkrati narekuje posebno odgovornost, saj gre za občutljive in travmatične okoliščine za otroke.

Otroci imajo pravico svobodnega izražanja mnenj o temah, ki se jih dotikajo, kot tudi pravico do varovanja zasebnosti ter zaščite pred tem, da bi utrpeli dodatno škodo. V zadnjem času smo lahko v medijih zasledili nekatere odzive otrok, ki na pobudo medijev komentirajo dogajanje v Ukrajini.

Poročanje medijev o otrocih in mladih jih ne bi smelo nikoli ogroziti oz. spraviti v nevarnost. S to željo smo oblikovali načela in smernice za pomoč novinarjem pri poročanju o vprašanjih otrok na način, ki jim omogoča, da služijo javnemu interesu, ne da bi ogrozili pravice otrok. Ko so mediji v dvomih ali obstaja tveganje za otroka, svetujemo poročanje o splošnih razmerah otrok v podobnem položaju, ne o posameznem otroku – ne glede na to, kakšno novičarsko vrednost ima zgodba.

Tukaj lahko najdete 6 krovnih načel za poročanje o otrocih, 6 smernic za intervjuje z otroki in 7 načel za poročanje o vprašanjih, ki se dotikajo otrok.