UNICEF-ova odprava nadaljuje spoznavanje programov, ki rešujejo in izboljšujejo življenja otrok v Zambiji

UNICEF-ova odprava nadaljuje spoznavanje programov, ki rešujejo in izboljšujejo življenja otrok v Zambiji

UNICEF-ova odprava se te dni mudi na vzhodu Zambije, kjer so v sredo in četrtek obiskali šole v kraju Petauke. Danes bodo v bližini kraja Chipata obiskali vas, kjer so otroške poroke še vedno pogoste in predstavljajo velik problem.

V sredo je odprava obiskala dve šoli v kraju Petauke, eno, v kateri UNICEF že izvaja svoje programe, in drugo, v kateri še ne. Člani odprave so se prepričali, kakšna je razlika med šolama v smislu zagotavljanja pitne vode, sanitarij in higiene ter vpliva prisotnosti oziroma odsotnosti teh dobrin na kakovost učnega okolja in procesa.

Pomanjkanje pitne vode in ustreznih sanitarij v šolah lahko povzroči izbruh številnih bolezni, kot so diareja, kolera in griža. Kadar otroci zbolijo, so njihovi starši primorani ostati doma in skrbeti zanje, odsotnost od dela pa povzroči izpad dohodkov, ki jih v revnejših predelih nujno potrebujejo za preživetje. Zato je pomembno, da se pitna voda in sanitarije zagotavljajo tudi širše, ne samo v šolah, temveč tudi v širših skupnostih.

To prispeva k večji vključenosti otrok v šolanje, saj niso primorani na primer vsak dan več ur nositi vodo za potrebe celotnega gospodinjstva iz oddaljenih vodnih virov. Zaradi takih opravil od pouka izostajajo zlati deklice.

Po podatkih UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije približno 5 milijonov ljudi v Zambiji nima dostopa do pitne vode, kar 6,5 milijona ljudi pa nima dostopa do sanitarij. To prispeva k visoki pojavnosti diareje in bolezni, povezanih z oporečno vodo, kar poslabšuje pogoje za učenje v šolah zlasti na podeželju. UNICEF na terenu gradi vodnjake, ločena stranišča v šolah in drugih prostorih, kjer se zadržujejo otroci, zagotavlja umivalnike, spodbuja umivanje rok z milom in ostale higienske navade.

Nuša Derenda z otroki ob vodnjaku, ki ga je zgradil UNICEF. (foto: UNICEF Slovenija)

 

Članica upravnega odbora UNICEF-a Slovenja Vesna Marđonović, ki je z odpravo na terenu, je po obisku obeh šol povedala: »UNICEF potrebuje sredstva, da lahko pomaga otrokom in šolam na terenu. In ko vidiš, kako so srečni in hvaležni za paket mil, barvic in zvezkov, šele razumeš, kakšno razliko lahko naredimo. Ravnatelj šole, ki smo jo danes obiskali, je rekel, da je naše darilo tako dragoceno, da ne more najti besed s katerimi bi se dovolj zahvalil, da nam bo samo bog, ki nas gleda z vrha, to lahko povrnil.«

Novinar 24ur Janez Usenik je dodal: »Velik vtis name je naredilo to, da UNICEF resnično pride do teh šol, kjer res lahko vidimo, kaj pomeni njihovo delo na terenu. Otroci so bili izjemno srečni, da so dobili novo stranišče za deklice. To je pri nas mogoče malenkost, tu pa lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Zdi se mi zelo pomembno, da obstaja organizacija, ki ima dovolj sredstev in infrastrukturo, da lahko gre med ljudi, tudi v odročnih krajih, vidi, kaj zares potrebujejo, in jim to omogoči.«

Novinar 24ur Janez Usenik z učenci, ki za premagovanje dolgih razdalj do šole uporabljajo kolesa. (foto: UNICEF Slovenija)

 

Včeraj je odprava obiskala še podeželsko šolo Ray Community School. Na tem območju so otroci pred izgradnjo šole pogosto izostajali od pouka, ker so domača opravila vzela preveč časa, da bi lahko obiskovali tudi pouk v 8 kilometrov oddaljeni šoli.

Otrokom prijazne šole, katerih izgradnjo in delovanje podpira UNICEF, otrokom dajejo možnost šolanja bližje domu in s tem boljšo prihodnost. Ray Community School je bila del pilotskega projekta, v katerem je UNICEF pomagal zagotoviti opečnato gradnjo objektov, izgradnjo ločenih sanitarij za deklice, dečke in učitelje, opremo in učne pripomočke ter usposabljanje ravnatelja, učiteljev-staršev in učitelja-svetovalnega delavca.

  

Nihada med razdeljevanjem risbic zambijskim otrokom in skupaj z učenko Mildred, ki jo je pospremila na poti v šolo. (foto: UNICEF Slovenija)

 

V tej šoli so člani odprave otrokom razdelili risbice, ki so jih na poziv spletnega portala Bibaleze.si narisali otroci v Sloveniji. Risbice jim je v Zambiji razdelila UNICEF-ova redna mesečna darovalka, članica družine Starši otrok sveta Nihada Prnjavorac, ki je po obisku šole dejala: »Danes smo obiskali Ray Community School in otrokom podarili risbice,ki so jih pripravili slovenski otroci. Name je pustilo največji vtis to, da so bili otroci srečni, ko so dobili risbice, in tudi, da so nam oni podarili svoje. Fascinantno in poučno je to, da smo s tako malo gesto naredili toliko veselja.«

 

Danes bo odprava obiskala vas v bližini kraja Chipata, kjer so otroške poroke še vedno zelo pogoste in zato predstavljajo velik problem. Zambija je ena od držav, kjer so otroške poroke najbolj razširjene. V povprečju se dve od petih deklic poročita še pred dopolnjenim 18. letom.

Otroške poroke predstavljajo kršitev človekovih pravic in resno ogrožajo življenja deklic, njihovo zdravje in prihodnost, zaradi česar so tudi bolj izpostavljene nasilju, revščini, opustitvi šolanja, HIV/aidsu in zapletom zaradi zgodnje nosečnosti ter ob porodu. Slednje je v državah v razvoju, kot je Zambija, najpogostejši vzrok smrti deklic med 15. in 19. letom.

UNICEF se proti otroškim porokam bori v sodelovanju z vlado. Prizadeva si za zvišanje najnižje dovoljene starosti za sklenitev zakonske zveze, pomembne pa so tudi aktivnosti ozaveščanja deklet in njihovih družin o škodljivosti otroških porok.