Vsak peti otrok na svetu nima dovolj vode za vsakdanje potrebe

Vsak peti otrok na svetu nima dovolj vode za vsakdanje potrebe

Obeležujemo svetovni dan vode

Najnovejše UNICEF-ovo poročilo razkriva, da po vsem svetu več kot 1,42 milijarde ljudi, vključno s 450 milijoni otrok, živi na območjih z visoko ali izjemno visoko vodno ranljivostjo (water vulnerability) – s kombinacijo pomanjkanja vode in slabe vodne infrastrukture. To pomeni, da vsak peti otrok po vsem svetu nima dovolj vode, da bi zadostil svoje vsakdanje potrebe.

Najnovejše poročilo, ki je nastalo v okviru pobude Varna preskrba z vodo za vse,  opredeljuje področja, kjer se naravno tveganje za pomanjkanje vode dopolnjuje s pomanjkljivo oskrbo z vodo. Skupnosti, ki živijo na teh območjih, so odvisne od površinske vode, pomanjkljivih vodnih virov ali vode, ki jo zbirajo same.

»Svetovna kriza vode se ne bliža, temveč je že tu, podnebne spremembe pa jo bodo samo še poslabšale,« je dejala izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore. »Otroci so največje žrtve. Ko se izsušijo vodnjaki, so otroci tisti, ki zaradi hoje po vodo v oddaljene vodne vire ne hodijo v šolo. Ko se zaradi suše zmanjšajo zaloge hrane, otroci trpijo zaradi podhranjenosti in zaostajajo v rasti. Ko poplave prizadenejo območja, otroci zbolijo zaradi bolezni, povezanih z onesnaženo vodo. Ko primanjkuje vode, si otroci ne morejo umiti rok, da bi preprečili širjenje bolezni.«

Podatki kažejo, da otroci v več kot 80 državah živijo na območjih z visoko ali izjemno visoko vodno ranljivostjo. V Vzhodni in Južni Afriki je največji delež otrok, ki živijo na takšnih območjih, več kot polovica otrok - 58 odstotkov - jih ima vsak dan težave z dostopom do zadostne količine vode. Sledijo Zahodna in Srednja Afrika (31 odstotkov), Južna Azija (25 odstotkov) in Bližnji vzhod (23 odstotkov). Največ otrok, ki živijo na območjih z visoko ali izjemno visoko vodno ranljivostjo - več kot 155 milijonov otrok- živi v Južni Aziji. 

Otroci v 37 žariščnih državah se soočajo s posebno hudimi okoliščinami glede deleža prizadetih otrok. V teh žariščih je nujno potrebno mobilizirati globalne vire, podporo in takojšnje ukrepanje. Na tem seznamu so tudi Afganistan, Burkina Faso, Etiopija, Haiti, Kenija, Niger, Nigerija, Pakistan, Papua Nova Gvineja, Sudan, Tanzanija in Jemen.

Svetovne potrebe po vodi še naprej drastično naraščajo, medtem ko se viri zmanjšujejo. Poleg hitre rasti prebivalstva, urbanizacije, malomarnega ravnanja in slabega upravljanja z vodnimi viri, podnebne spremembe in ekstremni vremenski dogodki zmanjšujejo razpoložljive količine vode. Po UNICEF-ovih podatkih iz leta 2017 bo skoraj vsak četrti otrok na svetu do leta 2040 živel na območjih z velikim pomanjkanjem čiste pitne vode in dostopa do  vodnih virov.

Čeprav vpliv pomanjkanja vode prizadene vse, pa največje breme nosijo najbolj ranljivi otroci. Otroci in družine, ki živijo v ranljivih skupnostih, se soočajo z drastičnim pomanjkanjem vode in pomanjkljivo vodno infrastrukturo, njihov dostop do zadostne količine vode pa je posledično še posebej izpostavljen podnebnim spremembam in ekstremnim dogodkom.

Kot odziv na razmere je UNICEF sprožil pobudo Varna preskrba z vodo za vse,  da bi vsakemu otroku zagotovili dostop do trajnostnih in podnebno odpornih vodnih storitev. Cilj pobude je mobilizirati vire, partnerstva, inovacije in globalni odziv na opredeljena žarišča, kjer je potreba po varnih, odpornih in trajnostnih vodnih, sanitarnih in higienskih storitvah največja in najbolj nujna.


UNICEF si prizadeva za:

1.   Varne in dostopne storitve pitne vode: dostop do varnih in cenovno ugodnih vodnih  storitev, ki so trajnostne, blizu doma in profesionalno vodene.

2. Podnebno odporne vodne, sanitarne in higienske storitve: Vodne, sanitarne in higienske storitve, ki so odporne na podnebne šoke, delujejo na osnovi nizkoogljičnih virov energije in krepijo odpornost skupnosti.

3. Pravočasne ukrepe za preprečevanje pomanjkanja vode: ocene virov, trajnostno črpanje vode, učinkovita uporaba ter zgodnje opozarjanje in pravočasni preventivni ukrepi.

4. Sodelovanje za mir in stabilnost: podpora skupnostim in deležnikom, da pravičen dostop do vodnih virov, sanitarnih in higienskih storitev poveča družbeno povezanost, politično stabilnost in mir. Prizadevanja na konfliktnih območjih za preprečevanje napadov na vodno in sanitarno infrastrukturo ter osebje.

»Ukrepati je potrebno dvojno: za reševanje vodne krize kot tudi za preprečevanje poslabšanja razmer,« opozarja Forova. »Varno preskrbo z vodo za vsakega otroka lahko dosežemo samo z inovacijami, naložbami in sodelovanjem ter z zagotavljanjem trajnostnih storitev, ki so odporne na podnebne spremembe. Ukrepati moramo čim prej, za svoje otroke in naš planet.«