Leto dni pandemije – nazadovanje na vseh ključnih področjih življenja otrok

Leto dni pandemije – nazadovanje na vseh ključnih področjih življenja otrok

Uničujoč vpliv pandemije na življenja otrok po svetu

Mineva leto dni, odkar je bil covid-19 razglašen za pandemijo. UNICEF-ovi najnovejši podatki razkrivajo uničujočo novo normalnost za otroke po vsem svetu.

»Eno leto po pandemiji smo priča slabšanju položaja otrok na vseh ključnih področjih,« poudarja Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a. »Povečalo se je število otrok, ki so lačni, osamljeni, žrtev zlorab, z duševnimi motnjami, živijo v revščini in prisiljeni v poroke. Obenem se je poslabšal dostop do izobraževanja in osnovnih storitev, vključno z zdravstveno oskrbo, prehranskimi programi in storitvami za zaščito. Vse to so znaki, ki potrjujejo, da bodo otroci še leta občutili posledice pandemije.


Pandemija je imela uničujoč vpliv na otroke:

13 % od 71 milijonov okužb s covidom-19 v 107 državah (62 % vseh svetovnih okužb) je med otroki in mladostniki, mlajšimi od 20 let. 

V državah v razvoju naj bi se revščina otrok povečala za približno 15 %. Dodatnih 140 milijonov otrok v teh državah naj bi živelo v gospodinjstvih, ki živijo pod pragom revščine.

Za več kot 168 milijonov otrok po vsem svetu so šole zaprte že skoraj leto dni. Dve tretjini držav s popolnim ali delnim zaprtjem sta v Latinski Ameriki in na Karibih.

Vsaj 1 od 3 šolarjev med zaprtjem šol ni mogel dostopati do učenja na daljavo.

Pred koncem desetletja bi bilo v otroške poroke lahko prisiljenih dodatnih 10 milijonov otrok, kar bi ogrozilo napredek, dosežen pri odpravljanju te uničujoče prakse v preteklih letih.

Najmanj 1 od 7 otrok in mladostnikov je večino zadnjega leta preživel z omejevalnimi ukrepi, kar je prispevalo k občutkom tesnobe, depresije in izolacije.

Več kot dve tretjini zdravstvenih storitev za duševno zdravje otrok in mladostnikov je bilo prekinjenih.

Dodatnih 6 do 7 milijonov otrok, mlajših od 5 let, je v 2020 trpelo zaradi zaostajanja v rasti ali akutne podhranjenosti, kar je povzročilo skoraj 54 milijonov akutno podhranjenih otrok. To je 14-odstotno povečanje, kar bi lahko pomenilo več kot 10.000 dodatnih smrti na mesec - večinoma v Podsaharski Afriki in Južni Aziji. S 40-odstotnim upadom prehranskih storitev/programov za otroke in ženske se lahko poslabšajo tudi druga področja.

Zaradi zaustavljenih kampanj cepljenja proti ošpicam v 26 državah je bilo novembra 2020 več kot 94 milijonov ljudi v nevarnosti, da ne bi bili cepljeni.

V 59 državah z razpoložljivimi podatki begunci in prosilci za azil zaradi zaprtja meja ter naraščajoče ksenofobije in izključenosti ne morejo dostopati do podpore za socialno zaščito, povezano s covidom-19.

Približno 3 milijarde ljudi po vsem svetu doma nima pogojev za umivanje rok z milom in vodo. V najmanj razvitih državah tri četrtine ljudi, več kot dve tretjini šol in četrtina zdravstvenih ustanov nimajo osnovnih higienskih pripomočkov, potrebnih za preprečevanje prenosa covida-19. Približno 700 otrok, mlajših od 5 let, vsak dan umre zaradi bolezni, ki so posledica pomanjkanja čiste pitne vode, ustreznih sanitarij in higiene.

»Otroci morajo biti v središču prizadevanj za okrevanje sveta po pandemiji,« je poudarila Forova. »To pomeni, da je treba šolam dati prednost pri ponovnem odpiranju. Pomeni zagotavljanje socialne zaščite za družine, vključno z denarnimi transferji, in doseganje najranljivejših otrok s ključnimi storitvami. Le s tem lahko zaščitimo generacijo mladih, da ne postane izgubljena generacija.«