Otroci in mladi vse več časa preživljajo pred ekrani

Otroci in mladi vse več časa preživljajo pred ekrani

Obeležujemo svetovni dan varne rabe interneta

Izjava izvršne direktorice UNICEF-a Henriette Fore 

»V času pandemije Covid-19 so se življenja milijonov otrok in mladih omejila na njihove domove in zaslone. Za mnoge je splet hitro postal edina možnost za igro, druženje in učenje.

Medtem ko tehnologija in digitalne rešitve nudijo pomembne priložnosti za učenje, zabavo in povezovanje mladih, pa hkrati tudi povečujejo njihovo izpostavljenost številnim tveganjem. Že pred pandemijo so spolno izkoriščanje na spletu, neprimerne vsebine, dezinformacije in spletno nadlegovanje ogrožali pravice otrok, njihovo varnost in duševno počutje.

Pri otrocih, ki že sicer doživljajo stiske v resničnem ali digitalnem svetu, lahko naraščanje časa, ki ga preživijo pred ekrani, še dodatno poslabša njihov položaj in stiske. Zapiranje šol, fizično distanciranje, zmanjševanje števila storitev zaradi omejevalnih ukrepov in vse večji pritisk na najranljivejše družine so omejili dostop do zaščitnih ukrepov, ki so jim na voljo.

Povečuje se tudi zaskrbljenost za telesno in duševno zdravje otrok, saj nekateri dokazi kažejo, da več časa, ki ga mladi preživijo pred ekrani, prispeva k manj gibanja na prostem, zmanjšanju kakovosti spanja, povečanju simptomov tesnobe in nezdravih prehranjevalnih navad.

Pandemija se je prevesila že v drugo leto in brez dvoma bosta imela internet in tehnologija še naprej pomembno vlogo v življenjih milijonov otrok. Svetovni dan varne rabe interneta je  priložnost, da pričnemo skupaj oblikovati varnejši svet za otroke na spletu, ki daje prednost zaščiti fizičnega in duševnega zdravja otrok, in sicer: 

S sodelovanjem z vladami pri informiranju ter usposabljanju zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih delavcev o negativnem vplivu COVIDa-19 na otroke, vključno z informiranjem o tveganjih na spletu, s širjenjem storitev zaščite otrok, ki naj bi se izvajale vseskozi med pandemijo in po njej.

Z zagotavljanjem tehnološke industrije, vključno s socialnimi omrežji, da imajo okrepljene varnostne in zaščitne mehanizme, ki so dostopni učiteljem, staršem in otrokom.

S sodelovanjem s partnerji iz javnega in zasebnega sektorja za povečanje naložb v varne tehnologije in vsebine, ki spodbujajo kakovostno učenje in izgradnjo veščin, vključno s pobudama Preoblikujmo izobraževanje in GIGA.

S podporo staršem pri ozaveščanju otrok o pasteh interneta in digitalne tehnologije ter prepoznavanju znakov stiske otrok, ki se lahko pojavijo pri spletnih aktivnostih.

V šolah, z zagotavljanjem stalnega dostopa do šolskih svetovalnih storitev - tudi preko spleta - in politik, ki v središče postavljajo duševno zdravje in zaščito otrok.

»Za otroke in mladostnike priprava na prijaznejši, bolj povezan svet po pandemiji pomeni pomoč pri vzpostavljanju ravnovesja med resničnim in virtualnim svetom, negovanje varnih, pozitivnih odnosov in dostop do podpore, ki jo potrebujejo.«

Kaj je spletno ustrahovanje in kako ga lahko ustavimo 

Nasveti za starše- naj bo vaš otrok varen na spletu tudi v času pandemije