Lani se je s HIV okužilo 320. 000 otrok– vsakih 100 sekund eden

Lani se je s HIV okužilo 320. 000 otrok– vsakih 100 sekund eden

UNICEF opozarja na motnje pri zagotavljanju s HIV povezanih zdravstvenih storitev zaradi pandemije koronavirusa kar v tretjini držav z visokim tveganjem

Bliža se svetovni dan boja proti aidsu. UNICEF v najnovejšem poročilu opozarja, da se je lani vsakih 100 sekund z virusom HIV okužil otrok oziroma mladostnik, mlajši od 20 let. Skupno število otrok, ki živijo s HIV, se je povzpelo na  2,8 milijona.

Najnovejše UNICEF-ovo poročilo, ki se osredotoča na otroke, mladostnike in nosečnice, ki živijo s HIV, opozarja, da so otroci v boju proti HIV zapostavljeni. Prizadevanja za preprečevanje  okužbe s HIV in zdravljenje obolelih otrok ostajajo so med najnižjimi med najbolj prizadetimi skupinami. Leta 2019 je imela zgolj nekaj več kot polovica otrok po vsem svetu dostop do življenjsko pomembnega zdravljenja, kar je znatno manj v primerjavi z dostopnostjo mater do zdravljenja (85 %) kot tudi vseh odraslih, ki živijo s HIV (62 %). V 2019 je zaradi aidsa umrlo skoraj 110.000 otrok.

Kljub napredku, ki je bil v preteklih desetletjih dosežen na področju boja proti aidsu, obstajajo velike regionalne razlike med skupinami prebivalcev, zlasti pri otrocih. Pokritost z antiretrovirusnim zdravljenjem otrok je največja na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, in sicer 81 %, sledijo ji Južna Azija (76 %), Vzhodna in Južna Afrika (58 %), Vzhodna Azija in pacifiška regija (50 %) , Latinska Amerika in Karibi (46 %) ter Zahodna in Srednja Afrika (32 %).

»Medtem ko je svet usmerjen v zajezitev pandemije koronavirusa, več sto tisoč otrok še naprej trpi zaradi epidemije HIV,« je dejala izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore. »Cepivo proti HIV še ne obstaja. Okužbe med otroki naraščajo zaskrbljujoče hitro in otroci še vedno umirajo zaradi aidsa. To je bilo še preden je COVID-19 ohromil zdravstveno oskrbo, povezano s HIV, in preprečevanje okužb, kar dandanes ogroža na tisoče dodatnih življenj.«

Pandemija koronavirusa je vsepovsod še poslabšala neenakosti pri dostopu otrok, mladostnikov in nosečnic do življenjsko pomembnega antiretrovirusnega zdravljenja in s tem povezanih zdravstvenih storitev.

V nedavni raziskavi UNICEF-a med 29 prednostnimi državami za programe HIV jih je ena tretjina odgovorila, da je pokritost s zdravstvenimi storitvami za otroke, mladostnike in ženske, okužene s HIV, ali z večjim tveganjem za okužbo, nižja za najmanj 10 % v primerjavi z obdobjem pred pandemijo.

Podatki o motnjah v izvajanju zdravstvenih storitev povezanih s HIV, navedeni v poročilu, kažejo na nujno potrebno ukrepanje, s katerimi bi odpravili motnje v dobavni verigi, pomanjkanje osebne zaščitne opreme in uredili prerazporeditev zdravstvenih delavcev na izvajanje storitev, povezanih s HIV. 

V času najhujših omejevalnih okrepov zaradi pandemije – aprila in maja - se je zdravljenje otrok s HIV in testiranje v nekaterih državah zmanjšalo za 50 do 70 %, začetek zdravljenja pa se je zmanjšal za 25 % do 50 %. Porodi v zdravstvenih ustanovah in zdravljenje mater so se zmanjšali za 20 do 60 %, testiranje mater na HIV in začetki antiretrovirusne terapije so se zmanjšali za 25 do 50 %, testiranje dojenčkov pa za približno 10 %.

Čeprav je sproščanje omejevalnih ukrepov in osredotočanje na podporo otrokom in nosečnicam v zadnjih mesecih prispevalo k vnovičnemu zagonu zdravstvenih storitev, izzivi ostajajo, svet pa je še daleč od doseganja globalnih ciljev s področja okužbe otrok s HIV za leto 2020.

Nekaj ključnih podatkov iz UNICEF-ovega poročila za 2019:

150.000 otrok, starih do 9 let, se je okužilo s HIV, s čimer se je skupno število otrok s HIV v tej starostni skupini povzpelo na 1,1 milijona.

170.000 mladostnikov, starih od 10 do 19 let, se je okužilo s HIV, s čimer se je skupno število mladostnikov, ki živijo s HIV, povzpelo na 1,7 milijona.

130.000 mladostnic se je okužilo s HIV v primerjavi s 44.000 mladostniki.

Skupno število smrtnih primerov otrok in mladostnikov zaradi aidsa je bilo 110.000: 79.000 v starostni skupini do 9 let in 34.000 v starostni skupini od 10 do 19 let.

Dostop mater do antiretrovirusne terapije za preprečevanje prenosa virusa na dojenčke se je globalno povečal na 85 %, zgodnje diagnosticiranje dojenčkov pa je doseglo 60 %.

Število nosečnic, ki živijo s HIV, je bilo 1,3 milijona. Po ocenah je bilo 82.000 otrok, mlajših od 5 let, okuženih med nosečnostjo ali rojstvom, 68.000 pa med dojenjem.

Poročilo poziva vse vlade, naj zaščitijo in pospešijo napredek v boju proti aidsu pri otrocih z nadaljevanjem zdravstvenih storitev in krepitvijo zdravstvenih sistemov.


a