Zaobljube Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest za boljšo prihodnost

Zaobljube Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest za boljšo prihodnost

Svetovni dan otrok so znova podprla tudi Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta

Ob svetovnem dnevu otrok so mlade v Sloveniji podprla tudi številna Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta, med njimi Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj, Ruše, Zagorje ob Savi in Novo mesto, ki so prisluhnila njihovim željam in obljubila, da jih bodo upoštevala in pomagala uresničiti v lokalnem okolju, sprejela pa so tudi svoje zaobljube za boljšo prihodnost in sicer: 


Ljubljana

V Ljubljani so otroci na prvem mestu. Zato tudi v tem nepredvidljivem času, ko se zapirajo šole in omejuje druženje, gradimo svet, ki je do otrok varen, prijazen, razumevajoč in vključujoč. Še naprej se bomo zavzemali, da bodo vsi najmlajši vključeni v vrtec in da bodo vsem učencem,  glede na njihove individualne potrebe in zmožnosti, omogočeni najboljši pogoji za izobraževanje, raziskovanje in razvoj. Naši otroci so naša prihodnost. Če se bodo danes počutili varni, bodo jutri zrasli v odločne, samostojne, a hkrati sočutne in solidarne posameznike.


Maribor:

V Mestni občini Maribor bomo nadaljevali s programi, saj nam sporočila otrok potrjujejo, da delamo v pravi smeri, glede na trenutno situacijo s COVID-19, ki je poglobila duševne stiske otrok pa bomo v prihodnjem letu zagotovo poskrbeli, da bodo programi, ki naslavljajo te probleme dodatno finančno podprti. Prav tako bomo s programi poskrbeli za otroke iz socialno šibkejših družin, saj se zavedamo, da bo kriza nastopila v vsej svoji razsežnosti. Iz Mestne občina Maribor otrokom sporočamo:« Otroci, slišani ste in obljubljamo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da naredimo naše mesto še bolj strpno, prijazno in varno!«


Nova Gorica: Zaobljuba varnemu otroštvu

Skrbeli bomo, da se vsi otroci in mladostniki v novogoriški mestni občini počutijo varni, svobodni in zaščiteni. Učili se bomo, kako prepoznavati potencialne zlorabe in kam se obrniti po pomoč. Spodbujali in krepili bomo prizadevanja otrok, da spregovorijo o situacijah, v katerih se počutijo v stiski. Skrb za varnost otrok in mladostnikov sodi med glavne prioritete Mestne občine Nova Gorica.  K temu veliko prispevajo varne točke, ki smo jih letos razširili tako v Novi Gorici kot na podeželju, dodali smo tudi mobilne varne točke na mestnem avtobusu ter pripravili zgibanko, namenjeno spoznavanju in iskanju varnih točk v mestni občini.


Ptuj: 

K UNICEF-ovem svetovnem dnevu otrok smo se priKLJUČili, ker si želimo živeti v svetu: kjer je glas otroka slišan in upoštevan.  Zato si bomo v Mestni občini Ptuj še naprej prizadevali, da bomo prisluhnili pobudam otrok, jih vključevali pri sooblikovanju mesta, kjer bodo radi živeli in skupaj z njimi gradili mesto prijazno otrokom.


Postojna

Občina Postojna bo še naprej spodbujala otroke k svobodnemu izražanju, k strpnosti in solidarnosti, saj je to v trenutnih, neprijaznih časih, izjemnega pomena. Še naprej bo poslušala in slišala otroški glas. Večkrat smo dokazali, da je v naši občini doma prostovoljstvo in empatija, zato bomo zagotovo nadaljevali v tej smeri.


Ruše:

Občina Ruše bo tudi v prihodnje zagovornica otrokovih pravic. Širila bo poslanstvo UNICEF-a in pomagala njegovim ambasadorjem pri razvijanju, spodbujanju in uresničevanju programa »Svet po meri otrok«. Otroški glas bo v naši lokalni skupnosti slišan in uslišan, zato se bomo zavzemali za strpnost, enakost in blagostanje.


Novo mesto

Mestna občina Novo mesto se je zavezala cilju, da v občini ne bo socialno in materialno izključenih otrok, zato financira takšne socialne vsebine, ki ljudi povezujejo in pomagajo socialno šibkim ter takšne mladinske projekte in programe, ki mlade učijo solidarnosti in prijateljstva. Vsem otrokom želi omogočiti dostopnost do informacij preko elektronskega komuniciranja, podpirati nevladni sektor, da lažje odgovarja na potrebe ranljivih skupin ter s premišljenim delom  v mladinskem centru mladim na enem mestu omogočiti programe za večjo vključenost, informiranje in razvijanje kompetenc. Mestna občina Novo mesto posebno skrb in aktivnost namenja varovanju okolja in podnebnim spremembam, zato si je za cilj zadala, da vsem prebivalcem občine zagotovi čisto in zdravo okolje,  da z ureditvijo novih kolesarskih in pešpoti omogoči čim bolj kakovostno premoščanje razdalj in spodbuja trajnostne oblike mobilnosti in da občanom zagotovi prijeten in zdrav življenjski prostor, v katerem se počutijo varne.   

Zagorje ob Savi bo zažarelo v modrih barvah, s čimer bo preneslo sporočilo, da je modro otroke postavljati v središče naših sprememb.