UNICEF in PAHO objavila razpis za dobavo cepiv proti Covidu-19

UNICEF in PAHO objavila razpis za dobavo cepiv proti Covidu-19

Cilj razpisa je zagotoviti najmanj 2 milijardi odmerkov cepiva proti COVIDu-19 v imenu platforme COVAX.

UNICEF in panameriška zdravstvena organizacija (PAHO) sta danes v imenu platforme COVAX objavila razpis, ki poziva vse razvijalce cepiva proti  COVIDu-19, da v 2021 predložijo predlog za dobavo.

Cilj razpisa, ki bo za prijave odprt 6 tednov, je zagotoviti najmanj 2 milijardi odmerkov cepiva proti COVIDu-19 v imenu platforme COVAX, ki jo upravlja Gavi, zavezništvo za cepiva. Namenjen je zagotavljanju enakovrednega in pospešenega dostopa do odobrenih cepiv za 186 držav, vključenih v platformo.

Vsi proizvajalci, ki pričakujejo, da bodo lahko z dobavo pričeli najkasneje do konca leta 2021, so vabljeni k prijavi na razpis, vključno s tistimi, ki so že podpisali vnaprejšnje zaveze o nakupu cepiv z Gavijem, in tistimi, ki so imeli že prej obstoječe dogovore o razvoju cepiv s Koalicijo za pripravljenost na epidemije in s tem povezane inovacije (CEPI).

Da bi se uspešno soočili z izjemnim izzivom, ki ga predstavlja boj proti pandemiji, je potrebno oblikovati inovativni postopek javnega naročanja za zagotovitev odobrenih cepiv proti COVIDu-19. To pomeni združitev povpraševanja za 186 držav v okviru platforme COVAX, za katerega lahko proizvajalci cepiva proti COVIDu-19 oddajo ponudbe na razpisu, ki sta ga danes skupaj objavila UNICEF in PAHO. To bo pomagalo optimizirati dobavo številnih potencialnih proizvajalcev, ki uporabljajo različne tehnološke pristope, s čimer se bo povečala verjetnost dostopa do odobrenih cepiv v najkrajšem možnem času, hkrati pa se bo zagotovila najnižja cena na svetovnem trgu.

Od 186 sodelujočih držav bo 92 držav z nižjimi dohodki prejelo finančno podporo platforme COVAX. Gre za države, ki jih je Svetovna banka opredelila kot države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom ter države, upravičene do mednarodne razvojne pomoči. Med temi državami bo UNICEF vodil nakup cepiva za 82 držav izven Amerike, PAHO pa bo prek svojega sklada kupil cepivo za 10 držav v Ameriki. 

Države, ki bodo same financirale nakup cepiv in sodelujejo v instrumentu COVAX, bodo imele možnost samostojnega nakupa cepiv ali prek UNICEF-a in organizacije PAHO, na podlagi ključnih pogojev, dogovorjenih prek instrumenta COVAX. PAHO bo v imenu vseh zainteresiranih držav kupoval cepiva za države iz Amerike. Do današnjega dne je 28 držav, ki bodo same financirale nakup cepiva, že podpisalo sporazum s platformo COVAX.

UNICEF in PAHO bosta sklenila dolgoročne sporazume, da bi pospešila nabavo in dostavo cepiv, hkrati pa bosta prepoznala dodatne potencialne proizvajalce cepiva, ki jih bo platforma COVAX  vključila v portfelj. Mehanizem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za pravičen dostop do cepiva proti COVIDu-19 bo zagotovil smernice glede razporeditve dobavljenih cepiv. 

Pred dobavo bo WHO v sodelovanju z vodilnimi regulativnimi organi potrdila vsa cepiva glede varnosti, učinkovitosti in kakovosti. Namen UNICEF-a in PAHO je, da z uspešnimi proizvajalci podpišeta dogovore o dobavi, da bi zagotovila čim prejšnji dostop do cepiv proti COVIDu-19.

UNICEF-ovo pomoč najranljivejšim otrokom sveta v boju proti novemu koronavirusu lahko podprete tukaj.