Svetovni dan deklic

Svetovni dan deklic

Moj glas za našo prihodnost

Bliža se svetovni dan deklic, ki letos poteka pod sloganom Moj glas za našo prihodnost. UNICEF in partnerji namreč vsako leto, 11. oktobra, pomagajo okrepiti prizadevanja deklic za zaščito njihovih pravic, za družbo enakih možnosti in enakosti med spoloma, ki jih v vsakdanjem življenju prepogosto niso deležne. Pandemija koronavirusa je letos dodatno ogrozila položaj deklic, saj ima uničujoč vpliv na njihova življenja po vsem svetu. UNICEF in partnerji pozivajo, da skupaj ustvarimo boljši svet za deklice – okrepimo njihov glas in pomagamo uresničiti njihove predloge za našo skupno prihodnost.

Deklice zahtevajo zaščito svojih pravic. Borijo se proti otroškim porokam, spolnim stereotipom, neenakostim v izobraževanju, nasilju, podnebnim spremembam ter stigmi zaradi menstruacije in HIV-a. UNICEF poudarja, da deklice v sebi nosijo izjemno moč in energijo, s čimer lahko uresničijo svoj polni potencial, če imajo enake možnosti. Vlaganje v deklice pomembno prispeva k razvoju celotne družbe.


Deklice so nosilke sprememb. Njihova raznolikost prispeva k pravičnejšemu svetu in prihodnosti za vse.

Raznolikost deklic - rasna, geografska, narodnostna, starostna - je njihova moč. Danes se gibanja, ki jih vodijo dekleta, soočajo z izzivi, kot so podnebne spremembe, otroške poroke, diskriminacija, pohabljanje ženskih spolnih organov, duševno zdravje, neenakosti med spoloma, idr.. Kot inovatorke dekleta spreminjajo svet in oblikujejo skupno prihodnost za vse nas in prihodnje generacije. Potrebujejo podporo in krepitev njihovega glasu.

Danes so mnoge deklice deležne napredka, ki je bil dosežen v zadnjih desetletjih na področju izobraževanja, toda hitrost doseganja napredka je potrebno pospešiti.

· 66 % deklet srednješolske starosti je danes vpisanih v srednjo šolo v primerjavi s 50% leta 1998, toda v vsaj 20 državah skoraj nobena deklica iz revnejših družin na podeželju ne konča srednje šole.

· Skoraj 25% deklet, starih od 15 do 19 let, ni niti zaposlenih niti v izobraževanju ali usposabljanju, v primerjavi z 10% dečkov iste starosti.

· S spolom povezane vloge in stereotipi so naučeno vedenje, ki se začne v zgodnjem življenju, utrdi v obdobju mladostništva in vpliva na izbiro delovnih mest. V več kot dveh tretjinah držav na svetu je odstotek žensk med diplomanti znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) manj kot 15 %.

· Številne države še vedno uporabljajo učbenike s škodljivimi stereotipi, ki še poglabljajo razlike med spoloma.

· Približno 335 milijonov deklic obiskuje osnovne in srednje šole, ki nimajo ustreznih sanitarij za menstrualno higieno. Mnoge deklice zato v obdobju menstruacije ne hodijo v šolo.


Deklice zahtevajo življenje brez nasilja.

· Od leta 1995 se je delež mladih žensk, ki so bile poročene v otroštvu, globalno zmanjšal z 25 % na približno 20%. V poroke je vsako leto še vedno prisiljenih približno 12 milijonov deklet deklic. Zaradi pandemije koronavirusa bi bi bilo lahko v poroke prisiljenih dodatnih 4 milijone deklet.

· Deklice so pogosteje verbalno in spolno nadlegovane in zlorabljene, medtem ko so dečki najpogosteje izpostavljeni fizičnemu nasilju.

· Razvoj tehnologije prinaša dodatne nevarnosti za deklice zaradi kibernetskega zalezovanja, sekstinga in nadlegovanja. Kljub temu pa tehnologija deklicam ponuja možnosti za razvoj inovativnih rešitev za zaščito pred nasiljem, vključno z virtualnimi varnimi prostori in aplikacijami za zmanjševanje tveganja.

· 13 milijonov deklet, starih od 15 do 19 let, je bilo žrtev posilstva. Dokler se dekleta bojijo za svojo varnost, ne morejo uresničiti vseh svojih potencialov na področju izobraževanja, zaposlitev in drugih družbenih priložnosti.