Dojenju prijazna mesta

Dojenju prijazna mesta

Začetek tedna dojenja v Sloveniji

Danes se začenja teden dojenja, ki ga v Sloveniji obeležujemo prvi teden oktobra, v nekaterih drugih državah pa avgusta. Letošnji teden poteka pod sloganom Podprimo dojenje za zdravje planeta, saj ima dojenje vsestranske prednosti za zdravje otrok in mater, razvoj družbe ter ohranjanje okolja. UNICEF Slovenija ob tej priložnosti pričenja s projektom Dojenju prijazno mesto, v okviru katerega spodbuja slovenska mesta k vključitvi in s tem zagotavljanju podpore doječim materam in družinam na lokalni ravni.

»Prednosti dojenja so večstranske, saj ima poleg izjemno pozitivnega vpliva na zdravje otrok in mater, tudi ugoden vpliv na družbo in ohranjanje okolja kot del trajnostnega prehranskega sistema,« poudarja Andreja Tekauc Golob, predsednica Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija (NOSD). V Sloveniji imamo visok delež dojenja v porodnišnicah. V povprečju je ob odpustu dojenih več kot 90 % novorojenčkov. Pogostnost dojenja pa se po tem zelo hitro zmanjšuje. Šestmesečnih dojenčkov se doji le še okoli polovica (od tega je le okoli 5 % izključno dojenih), dvanajstmesečnih dojenčkov pa le še četrtina.

»Čeprav je dojenje naraven proces, žal ni vedno enostavno. Matere nujno potrebujejo podporo tako pri vzpostavljanju kot tudi vzdrževanju dojenja – ne samo v porodnišnici in v ostalih zdravstvenih organizacijah, na primer na pediatričnih oddelkih, v zdravstvenih domovih, zasebnih ambulantah, temveč tudi na področju celotnega mesta,« dodaja Tekauc Golobova.

Dojenju prijazna mesta v Sloveniji

UNICEF Slovenija najavlja projekt Dojenju prijazno mesto, v okviru katerega spodbuja slovenska mesta k vključitvi in s tem zagotavljanju podpore doječim materam in družinam na lokalni ravni. 

V sodelovanju s strokovnjaki NOSD in s podporo Ministrstva za zdravje, ki sofinancira program, UNICEF Slovenija v teh dneh pripravlja  razpis  za mesta, ki bi želela pristopiti k projektu Dojenju prijazno mesto. »Vabimo mesta, da se pridružijo pobudi in si z zagotavljanjem podpore dojenju v lokalnem okolju pridobijo ta pomemben naziv. Najnovejši projekt je nadgradnja pobud Novorojencem prijazne porodnišnice in Dojenju prijazne zdravstvene ustanove, ki jih v Sloveniji že vrsto let uspešno izvaja prav NOSD,« pa je ob pričetku pobude povedal Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija.

K projektu lahko pristopi vsako mesto, ki si prizadeva v lokalnem okolju zagotavljati čim večjo podporo dojenju. Mesto s prijavo izkaže namero, da bo v okviru svojih zmožnosti izpolnjevalo 10 korakov. »Dojenju prijazno mesto« priznava in spodbuja kakovost oskrbe doječih družin. Spoštuje želje in potrebe doječih družin in ceni prednosti dojenja za zdravje otroka, družine in skupnosti. Doječi družini prijazna skupnost je namreč bolj zdrava in prijazna za mlade družine vseh ras in narodnosti. UNICEF Slovenija zato vabi slovenska mesta k vključitvi v projekt.

Splošni cilj pobude je v celotnem področju mesta omogočiti povečanje pogostnosti dojenja kot naravnega, zdravega in običajnega načina zgodnjega hranjenja otrok. S povečanjem pogostnosti dojenja se povečuje raven zdravja pri dojenih otrocih, materah in v celotni družbi. Zmanjšuje se neenakost, izboljšuje se stanje okolja in v daljšem časovnem obdobju dojenje hkrati omogoča hitrejši napredek mesta.


10 korakov do Dojenju prijaznega mesta

1. Korak: Mesto ima napisano politiko o podpori dojenja, ki jo redno objavlja.
2. Korak: Mesto kot celota zagotavlja naklonjenost dojenju in doječim družinam.
3. Korak: Vodstva zdravstvenih ustanov v mestu podpirajo optimalno dojenje.
4. Korak: Vse nosečnice so ustrezno poučene o prednostih dojenja, o tveganjih nepotrebne uporabe mlečne formule in kje lahko dobijo potrebno pomoč.
5. Korak: Zdravstvene ustanove v mestu so dojenju prijazne.
6. Korak: V mestu so vedno na voljo skupine za pomoč doječim materam in svetovalci za dojenje.
7. Korak: Poslovni subjekti v mestu izkazujejo naklonjenost doječim družinam.
8. Korak: Poslovni subjekti, zlasti zdravstvene ustanove, upoštevajo in izpolnjujejo načela Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka Svetovne zdravstvene organizacije.
9. Korak: Delovne organizacije v mestu poznajo in spoštujejo pravice doječih mater.
10. Korak: Vzgojno izobraževalne ustanove v mestu se spodbuja k vključevanju vsebin o dojenju v učne programe.