UNICEF bo vodil dobavo cepiv proti koronavirusu v največji in najhitrejši tovrstni operaciji na svetu

UNICEF bo vodil dobavo cepiv proti koronavirusu v največji in najhitrejši tovrstni operaciji na svetu

UNICEF bo v okviru globalne pobude COVAX sodeloval s proizvajalci in partnerji pri nabavi, logistiki in skladiščenju cepiv COVID-19

UNICEF vodi prizadevanja za dobavo cepiv proti koronavirusu v eni največjih in najhitrejših operacij za oskrbo s cepivi na svetu. Prizadevanja so del globalne pobude (COVAX Facility), ki je usmerjena v zagotavljanje dostopa do varnega in učinkovitega cepiva vsem državam sveta, ko bo le-to razvito in odobreno. 

V zadnjem času številna cepiva proti koronavirusu kažejo resen potencial. UNICEF bo v sodelovanju s skladom PAHO in v okviru pobude COVAX vodil prizadevanja za naročila in dobavo cepiva proti koronavirusu za 92 držav z nizkim in nižjim srednjim dohodkom ter za rezervne zaloge v humanitarnih operacijah. Poleg tega bo sodeloval kot koordinator dobave cepiv za 80 držav z višjimi dohodki, ki so izrazile namero za sodelovanje v pobudi COVAX in bi cepiva financirala iz lastnih proračunov. Pri tem bo UNICEF tesno sodeloval s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), združenjem Gavi, CEPI, skladom PAHO, Svetovno banko, Fundacijo Billa in Melinde Gates ter drugimi partnerji. 

Vsako cepivo ima namreč edinstven in kompleksen vzorec ponudbe in povpraševanja, zato je nujno potrebno strateško naročanje in fleksibilno upravljanje ponudbe, da bi se izognili nepričakovanim spremembam v ponudbi in povpraševanju. Za vsa cepiva je tesno sodelovanje med vladami, svetovnimi partnerji in proizvajalci ključnega pomena za zagotovitev zanesljive oskrbe s kakovostnimi in cenovno ugodnimi cepivi. 

»Gre za sodelovanje med vladami, proizvajalci in multilateralnimi partnerji za nadaljevanje velikega boja proti pandemiji COVID-19,« poudarja Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a. »Pri skupnem iskanju cepiva proti koronavirusu ima UNICEF edinstvene prednosti pri dobavi cepiv, da bo vsem državam omogočen varen, hiter in pravičen dostop do začetnih odmerkov, ko bodo ti na voljo.«

UNICEF je največji dobavitelj cepiv na svetu, saj z njimi doseže kar 45% otrok, mlajših od 5 let. Vsako leto dobavi več kot 2 milijardi odmerkov cepiv za programe cepljenja otrok in odziv na izbruhe bolezni. Je glavni partner v združenju za cepljenje GAVI, ki je v zadnjih 20 letih omogočilo cepljenje več kot 760 milijonov otrok in preprečilo več kot 13 milijonov smrti. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami bo usklajeval naročanje in dobavo cepiv proti koronavirusu v okviru pobude COVAX. 

UNICEF, Gavi, WHO in PAHO so v sodelovanju s partnerji in nacionalnimi vladami začeli s ključnimi pripravljalnimi ukrepi, da bodo države pripravljene na cepiva:

sodelovanje s proizvajalci za načrtovanje razpoložljivosti varne opreme za izvajanje cepljenja in sistemov za hlajenje;

razvoj smernic z WHO in usposabljanj za podporo politikam cepljenja in ustreznega ravnanja s cepivi, predvsem shranjevanja in distribucije;

sodelovanje s proizvajalci glede logistike za čim hitrejšo in varnejšo dobavo cepiv v države, ko bo na voljo;

podpora državam, predvsem najbolj ogroženim, pri načrtovanju dostave, distribucije in skladiščenja;

krepitev sodelovanja s civilno družbo in drugimi lokalnimi partnerji, da bi zagotovili dobro obveščenost ljudi o cepljenju proti koronavirusu in povečali zaupanje vanj.