COVID-19: Kakšna bo vrnitev v šolske klopi?

COVID-19: Kakšna bo vrnitev v šolske klopi?

Kaj morate starši vedeti o ponovnem odprtju šol v času novega koronavirusa in kako lahko nudite podporo svoji šolarki oz. svojemu šolarju?

Življenje v času pandemije COVID-19 predstavlja izzive tako za starše kot tudi za otroke. Povratek v šolo je pomemben (pa tudi dobrodošel) korak, verjetno pa imate tako vi kot tudi vaši otroci številna vprašanja. V nadaljevanju boste našli informacije o tem, kaj lahko pričakujete in kako lahko nudite podporo svojemu šolarju oz. šolarki.

1. septembra se šolarji v Sloveniji vračajo v šolske klopi. Pri sprejemanju odločitve, ali naj se šole ponovno odprejo ali ne, morajo oblasti pretehtati prednosti in tveganja izobraževalnih, javno-zdravstvenih in socialno-ekonomskih dejavnikov v lokalnem kontekstu. Te odločitve je treba sprejeti ob upoštevanju najboljših interesov in koristi otrok ter najboljših razpoložljivih informacij.

Je za mojega otroka povratek v šolo varen?

Odločitve glede nadzornih ukrepov v šolah, pa tudi glede zapiranja in odpiranja šol, je treba sprejeti v skladu z drugimi ukrepi za varovanje zdravja v skupnosti. V splošnem se v državah po svetu ne odpirajo le šole, pač pa gre za del večjega števila ukrepov, kot so na primer ponovno odpiranje podjetij in tovarn, oživljanje javnega prometa itd. Bistveno je, da šole vnaprej načrtujejo tudi dodatne ukrepe, ki jih lahko same vzpostavijo za zagotavljanje varnosti učencev, učiteljev in drugega osebja.

Povratek v šolo bo verjetno videti malce drugače od tistih, ki ste jih navajeni vi in vaš otrok. Mogoče je, da se bodo šole za nekaj časa odprle, nato pa bodo sprejeli odločitev, da jih začasno (delno) spet zaprejo, kar bo odvisno od razmer v lokalnem / nacionalnem okolju. Razmere se lahko spremenijo nenadoma, zato se bodo morale oblasti nanje temu primerno odzivati, da bodo lahko zagotovile varnost vsakega otroka.

Katere previdnostne ukrepe morajo izvajati šole, da bi preprečile širjenje virusa?

Ponovno odpiranje šol mora biti v skladu s splošnim zdravstvenim odzivom vsake posamezne države v odnosu do bolezni COVID-19, kar pripomore k zaščiti učencev, osebja, učiteljev in njihovih družin. Med praktične ukrepe, ki jih lahko izvedejo šole, spadajo na primer:

  • prilagoditev začetka in konca šolskega dneva na način, da ne prihaja do gneče na hodnikih, v garderobah in pred šolo;
  • prilagoditev časa malice in kosila, da ne prihaja do gneče v jedilnici;
  • izvajanje pouka v dodatnih začasnih prostorih ali na prostem;
  • izmenski pouk, da se zmanjša število učencev v razredih

Toaletni prostori in prostori, v katerih se nahajajo umivalniki, so za varno odpiranje šol bistvenega pomena. Šole naj razmislijo o priložnostih za izboljšanje higienskih razmer, kamor spadajo umivanje rok, higiena kašlja (npr. kašljanje oz. kihanje v komolec), ukrepi fizične distance, postopki za čiščenje prostorov in varni postopki za pripravo hrane.

Katera vprašanja naj zastavim učiteljem/učiteljicam oz. ravnateljem/ravnateljicam?

Popolnoma normalno je, da se vam poraja veliko vprašanj. Koristna vprašanja, ki jih morda želite zastaviti, so npr.:

  • Katere ukrepe je sprejela šola, da bi pripomogla k zaščiti učencev?
  • Kako bo v šoli poskrbljeno za duševno zdravje učencev in boj proti stigmatizaciji oseb, ki so zbolele?
  • Kako bo šola poskrbela za nadaljnjo napotitev otrok, ki bi morda potrebovali posebno podporo?
  • Se bo katera koli od politik zaščite in politik v primeru vrstniškega ustrahovanja spremenila/prilagodila?
  • Kako lahko tudi starši pripomoremo k prizadevanjem šole za varnost otrok (morda s pomočjo v odboru staršev, pomočjo učiteljem, sodelovanjem v lokalnem okolju ali v kakšni drugi skupini …)?

Kaj naj storim, če moj otrok zaostaja za svojimi vrstniki?

Učenci po vsem svetu so pokazali, kako zelo želijo nadaljevati z učenjem. Z učnimi urami so vztrajali tudi v težkih okoliščinah, pri tem pa so jih podpirali njihovi učitelji in starši. Kljub temu bodo številni otroci tudi po odprtju šol potrebovali dodatno podporo za nadomeščanje zamujene učne snovi.

V mnogih šolah pripravljajo načrte za dodatne ure, ki bi učencem pomagale nadoknaditi zamujeno. Morda bodo šolsko leto začeli z obnovitvenim ali dopolnilnim poukom, dodatnimi obšolskimi programi ali dodatnimi nalogami, ki jih bodo učenci rešili doma.

Doma otroke še dodatno spodbujajte tako, da ustvarite rutino, povezano s šolo in s šolskim delom. To jim lahko pomaga, če občutijo nemir ali se ne morejo zbrati.

Obrnete se lahko tudi na učitelja ali šolo, ki jo obiskuje vaš otrok. Zastavite jim svoja vprašanja in ostanite na tekočem.
Ne pozabite jim sporočiti, če vaš otrok občuti stisko, npr. žalost zaradi bolezni ali smrti v družini, tesnoba zaradi pandemije itd.

Kaj naj storim, če ima moj otrok težave z vračanjem v šolski ritem?

Ne pozabite, da se bo vaš otrok s stresom zaradi teh spremenjenih razmer spopadal drugače od vas. Ustvarite ljubeče okolje, v katerem mu boste lahko v oporo, in se pozitivno odzovite na njegova vprašanja in izražanje občutkov. Pokažite mu, da ga podpirate, in da občutki frustracije in tesnobe v takšnih trenutkih niso le sprejemljiv, pač pa tudi normalen odziv.

Otroku pomagajte, da se drži ustaljenih navad, in poskrbite za igrivo učenje, ki ga lahko vpeljete v vsakodnevne aktivnosti, kot denimo kuhanje, čas za branje v krogu družine ali igranje iger. Lahko pa se tudi pridružite skupini staršev ali kaki drugi skupnosti in se tako povežete z drugimi starši, ki prav tako preživljajo podobne trenutke, ter si med seboj svetujete in se podpirate.

Osvetlimo varne prostore

Novo šolsko leto bo za vse otroke nekoliko drugačno od tistih, ki so jih bili navajeni v preteklosti. Negotovost in spremenjene razmere lahko pri otrocih sprožijo stisko ali povečajo določena tveganja, kot sta nasilje in nadlegovanje. Če se to zgodi, je pomembno, da stisko prepoznamo, o njej spregovorimo in jo primerno naslovimo.

Sedaj je lepa priložnost, da otroku pokažete kakšno »smejočo hiško« na šolski poti (z modro nalepko s tem motivom namreč označujemo UNICEF-ove varne točke).

Gre za različne javne prostore, npr. knjižnice, frizerske salone, trgovine … v katerih zaposleni kot UNICEF-ovi prostovoljci nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. V 111 krajih po Sloveniji deluje več kot 1.030 UNICEF-ovih varnih točk, tudi mobilne varne točke – vsi avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa.

Varne točke lahko otroci poiščejo tudi s pomočjo spletne strani www.varnetocke.si. Z zaupanja vredno odraslo osebo se lahko pogovorijo tudi prek UNICEF-ove telefonske varne točke na 031 510 200 (vsak delovni dan od 9. do 17. ure).