Zaradi posledic pandemije bi lahko do konca leta v revščino padlo dodatnih 86 milijonov otrok

Zaradi posledic pandemije bi lahko do konca leta v revščino padlo dodatnih 86 milijonov otrok

Poziv vladam, da z ustreznimi ukrepi zaščitijo otroke

UNICEF in Save the Children v najnovejši raziskavi opozarjata, da bi lahko ekonomske posledice pandemije COVID-19 do konca leta 2020 v revščino pahnile do 86 milijonov otrok. Število revnih otrok v državah z nizkimi in srednjimi prihodki bi se tako povečalo za 15 % in doseglo 672 milijonov.

Analiza poudarja, da bi lahko brez nujnih ukrepov za zaščito družin pred finančnimi težavami zaradi pandemije, skupno število otrok, ki živijo pod nacionalno mejo revščine v državah z nizkim in srednjim dohodkom, do konca leta doseglo 672 milijonov. Skoraj dve tretjini teh otrok živi v podsaharski Afriki in južni Aziji.

Države v Evropi in srednji Aziji bi lahko imele največji porast števila revnih otrok, do 44 % v regiji. Latinska Amerika in Karibi bi lahko zabeležili 22 % povečanje.

»Pandemija koronavirusa je sprožila neprimerljivo družbeno-ekonomsko krizo, ki bo imela finančne posledice za družine po vsem svetu,« je dejala Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a. »Razsežnost finančnih stisk v družinah ogroža napredek, ki je bil v preteklih letih dosežen na področju zmanjševanja revščine otrok in prikrajšanosti za nujne storitve. Brez premišljenih in usklajenih ukrepov, bi bile lahko družine, ki komajda shajajo iz meseca v mesec, pahnjene v revščino, najrevnejše družine pa bi se lahko soočile z najhujšo prikrajšanostjo v zadnjih desetletjih

UNICEF in Save the Children opozarjata, da bo vpliv svetovne gospodarske krize, ki je posledica  pandemije in z njo povezanih ukrepov za zajezitev, dvojen. Takojšnje posledice izgube dohodka pomenijo, da si družine težje privoščijo osnovne dobrine za preživetje, vključno s hrano in vodo, omejijo izdatke za zdravstveno oskrbo in izobraževanje, otroci pa so bolj izpostavljeni otroškim porokam, nasilju, izkoriščanju in zlorabam. Ko pride do fiskalnih posledic krize, se lahko zmanjša tudi obseg in kakovost storitev, od katerih so odvisne družine.

Za najrevnejše družine pomanjkanje dostopa do socialnih storitev ali ukrepov za ublažitev še dodatno omejuje njihovo zmožnost doslednega izvajanja ukrepov za preprečevanje okužb in fizično distanciranje ter tako še poveča njihovo izpostavljenost okužbi.

»Šokantne posledice pandemije Covid-19 v obliki revščine bodo izjemno prizadele otroke. Že krajša obdobja lakote in podhranjenosti lahko otroke zaznamujejo za vse življenje. S takojšnjim in premišljenim ukrepanjem, lahko preprečimo ali zajezimo najhujše grožnje pandemije za najranljivejše otroke v najrevnejših državah sveta. To poročilo je opozorilo celotnemu svetu. Revščina otrok ni neizogibna,« je dejal izvršni direktor organizacije Save the Children International Inger Ashing.

Že pred pandemijo kar dve tretjini otrok po vsem svetu nista imeli dostopa do kakršne koli socialne zaščite, zaradi česar družine ne zmorejo premagati finančnih pretresov, ko se le-ti pojavijo, in prekiniti kroga medgeneracijske revščine. Samo 16 % otrok v Afriki je vključenih v socialno zaščito.

Na stotine milijonov otrok ostaja večdimenzionalno revnih, kar pomeni, da nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, izobraževanja, ustrezne prehrane ali primernega stanovanja - pogosto so odraz neuravnoteženih vlaganj vlad v socialne storitve.

Za otroke v državah, ki so jih že pred pandemijo prizadeli konflikti in nasilje, bo ta kriza še povečala negotovost in tveganje za revščino. Na območju Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, kjer zaradi konfliktov največ otrok potrebuje humanitarno pomoč, skoraj polovica vseh otrok v regiji živi v večdimenzionalni revščini. Regija ima tudi najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi.

Da bi rešili in ublažili vpliv pandemije na otroke v revnih gospodinjstvih, UNICEF in Save the Children pozivata k takojšnji razširitvi programov socialne zaščite, vključno s finančno podporo, zagotavljanjem šolske prehrane in otroškimi dodatki- vse to so ključne naložbe, ki se nanašajo na neposredne finančne potrebe in postavijo temelje, da se države pripravijo na morebitne prihodnje krize. 

Za podporo družinam morajo vlade vlagati tudi v druge oblike socialne zaščite, fiskalne politike, zaposlovanje in posredovanje na trgu dela. To vključuje širitev univerzalnega dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe in drugih storitev ter vlaganja v družinam prijazne politike, kot sta plačani dopust in varstvo otrok.


Kot odziv na posledice pandemije so številne države že povečale svoje programe socialne zaščite. Primeri:

V Indoneziji je program Kartu Sembako, ki zagotavlja mesečno denarno pomoč družinam za osnovno potrošnjo, dosegel 20 milijonov ljudi. Mesečna denarna pomoč družinam se je povečala s 150.000  Rp na 200.000 Rp; 

Vlada je v Mongoliji za petkrat povečala mesečni dodatek za otroke, z 20.000 MNT mesečno na 100.000 MNT, za obdobje 6 mesecev. 

V Argentini so v okviru programa Universal Child Allowance povečali prispevek za otroke za 3.100 ARS (47 USD);

V Južni Afriki  so razširili programe socialne zaščite, vključno s povišanjem otroških dodatkov, za 12,8 milijona otrok.

V Gruziji so socialno pomoč začasno razširili, da bi zagotovili podporo dodatnim 70.000 družinam in zagotovili dodatnih 100 GEL (31 USD) mesečno za 21.000 gospodinjstev s tremi ali več otroki za obdobje 6 mesecev.

V Armeniji bodo družine, upravičene do družinskih prejemkov, prejele za 50 % višje prejemke. 

V Kolumbiji je vlada ustvarila Solidarnostni dohodkovni program za zagotavljanje denarne pomoči družinam, ki trenutno ne prejemajo ugodnosti iz nobenih drugih nacionalnih vladnih programov. Od 21. maja je več kot 2 milijona ranljivih družin prejelo 320.000 COP (81 USD).

V Peruju vlada namenja solidarnostni dodatek podeželskim gospodinjstvom, delavcem in ranljivim družinam ter novo univerzalno obveznico za 6,8 milijona gospodinjstev. Posebno pozornost namenjajo ljudem, ki živijo na oddaljenih območjih, manjšinam in migrantom.

UNICEF Slovenija poziva Vlado RS, da zaščiti otroke pred revščino in k temu pristopi odločneje kot v prejšnji krizi, ko nismo uspeli preprečiti zdrsa velikega števila otrok pod prag revščine. Podatki iz leta 2018 (SURS) kažejo, da je pod pragom revščine živelo 11,7% otrok oz. 45.000 otrok. Obstaja velika zaskrbljenost, da bomo zopet priča zdrsu številnih otrok v revščino, ker je epidemija COVID-19 neposredno prizadela tudi številne otroke, ki sicer živijo nad pragom revščine, vendar v gospodinjstvih z nižjimi finančnimi prispevki. Za odpravo in preprečevanje revščine otrok je zato potrebno narediti hiter in odločen korak proti celovitemu reševanju problematike, ki terja redno medresorsko sodelovanje, saj ukrepi za reševanje tega področja niso vezani zgolj na socialno področje. Zato bi bilo potrebno vzpostaviti medresorsko skupino za boj proti revščini, ki bi vključevala tudi nevladne organizacije in stremela k pripravi rešitev, bolj prilagojenih potrebam ljudi, poleg tega pa tudi k pripravi medinstitucionalnega načrta, v sodelovanju z ustreznimi organi, za okrepitev oskrbe ranljivih otrok. Spremljanje položaja otrok na nacionalni ravni je ključno za takojšnje opozarjanje na vrzeli in padanje otrok v revščino, zato je treba stremeti h kakovostnim raziskavam ter k podatkom o blaginji otrok. Nemudoma pa je potrebno oceniti in zagotoviti potrebno finančno in materialno pomoč družinam, ki so ostale brez rednih prihodkov za preživetje. Pri oblikovanju ukrepov si je potrebno prizadevati za pristop, ki v ospredje postavljajo potrebe otrok in posledično vplivajo na dvig kakovosti življenja otrok.

Katastrofalnim učinkom pandemije koronavirusa se je mogoče izogniti z zagotavljanjem pomoči na terenu in takojšnjimi ukrepi za zaščito otrok in njihovih družin. UNICEF pomaga reševati življenja otrok in blaži posledice pandemije za vse otroke sveta. V sodelovanju s partnerji zagotavljamo zaščitno opremo in higienske pripomočke zdravstvenim delavcem, dostop do čiste vode, nujno zdravstveno oskrbo, spodbujamo higienske prakse in nadaljevanje izobraževanja v kriznih razmerah. Vlade pozivamo, da posebno pozornost namenjajo zaščiti otrok pred uničujočimi sekundarnimi učinki pandemije. Naše delovanje je usmerjeno v zaščito vsakega otroka pred posledicami pandemije, tudi otrok v Sloveniji. 

V tej bitki s časom lahko le skupaj zajezimo širjenje novega koronavirusa. Otroci nas potrebujejo bolj, kot kadar koli prej. Podprite UNICEF-ovo pomoč najranljivejšim otrokom sveta:

 S poslanim SMS sporočilom s ključno besedo UNICEF5 na 1919;
S poslanim SMS-om dajem privolitev UNICEF-u Slovenija, da mojo telefonsko številko zbira, hrani in obdeluje za namene svoje humanitarne dejavnosti, kot je opisano v pogojih na spletni strani www.unicef.si/sms-pogoji.
 
Preko spletne strani: https://starsiotroksveta.si/koronavirus/

Z nakazilom na TRR:
Naziv akcije:  SKUPAJ ZA VSAKEGA OTROKA
TRR: SI56 0201 3025 9875 526
Namen: CHAR
BIC: LJBASI2X
Referenca: SI12 41103
Prejemnik: Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana
 
 Pridružite se UNICEF-ovemu programu mesečnih darovalcev Starši otrok sveta na http://starsiotroksveta.si  

Hvala v imenu otrok!