Poziv generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa k večji zaščiti otrok, ki jih je prizadel koronavirus

Poziv generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa k večji zaščiti otrok, ki jih je prizadel koronavirus

»Zaščitimo otroke«

Posebno poročilo ZN o vplivu koronavirusa na otroke razkriva, da bo le-ta za milijone najranljivejših otrok najverjetneje katastrofalen. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v posebni izjavi ob predstavitvi poročila pozval svetovne voditelje k takojšnjemu ukrepanju za večjo zaščito otrok, k čemur poziva tudi UNICEF-ov globalni načrt za zaščito otrok pred koronavirusom. 

Poročilo ugotavlja, da bi lahko bil družbeno-gospodarski vpliv pandemije, skupaj z ukrepi v boju proti koronavirusu, katastrofalen za milijone otrok po vsem svetu. Poročilo podrobno  opisuje, kako kriza ogroža življenja otrok in mladih na ključnih področjih - izobraževanje, hrana, varnost in zdravje.

Izobraževanje

188 držav je zaprlo šole, zaradi česar je več kot 1,5 milijarde otrok in mladostnikov ostalo doma. Učenje na daljavo je na voljo samo nekaterim. Dekleta imajo na globalni ravni manj možnosti za dostop do digitalne tehnologije kot dečki, zato je pričakovati, da bodo bolj prikrajšane pri znanju. Programi učenja na daljavo niso prilagojeni za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo pri tem več težav.

Milijoni otrok na svetu bodo verjetno v celoti opustili šolanje. Dlje kot bodo šole ostale zaprte in večja kot bo gospodarska škoda zaradi pandemije, več otrok bo opustilo šolanje.

Zdravje

Zmanjšanje dohodka gospodinjstev bo revne družine prisililo k zmanjšanju osnovnih izdatkov za zdravje.

Pandemija je močno ohromila zdravstvene sisteme in storitve:  prekinjene so vse kampanje cepljenja proti otroški paralizi, cepljenje proti ošpicam je začasno zaustavljeno v vsaj 23 državah, omejen dostop do zdravil in zdravstvene oskrbe otrok s kroničnimi boleznimi, vključno s tistimi, ki živijo z virusom HIV, krčenje programov za nosečnice, novorojenčke, idr..

Svetovna recesija, ki je posledica pandemije, bi lahko povzročila sto tisoč dodatnih otroških smrti v letošnjem letu, kar bi dejansko okrnilo napredek pri zmanjšanju umrljivosti dojenčkov, dosežen v zadnjih 3 letih. 

Hrana

Svet se je že pred pandemijo koronavirusa spopadal z nesprejemljivimi stopnjami podhranjenosti in zaostajanja v rasti otrok.  

Milijoni gospodinjstev bodo zaradi velike gospodarske recesije pahnjeni v revščino. Drastično znižanje dohodkov na ravni gospodinjstev, četudi le začasno, ima lahko uničujoče posledice za otroke, zlasti tiste, ki živijo v revnih gospodinjstvih z omejenim premoženjem. Zmanjšanje dohodka bo revne družine prisililo, da zmanjšajo bistvene izdatke za hrano.

369 milijonom šolarjev, skoraj polovici vseh na svetu, šola predstavlja zanesljiv vir vsakodnevne prehrane. Zaradi zaprtja šol bodo otroci prikrajšani za življenjsko pomembne obroke. 

Varnost

Zaradi samoizolacije so občutki tesnobe pogostejši, kar lahko ogrozi duševno zdravje otrok.

V izrednih razmerah so otroci pogosteje izpostavljeni nasilju, diskriminaciji, izkoriščanju in zlorabam. 

Porast opuščanja šolanja med dekleti bi lahko povzročil porast najstniških nosečnosti.

Otroci in mladi preživijo več časa na spletu, kjer so izpostavljeni spletnemu ustrahovanju in zlorabam.

Najbolj prizadeti najrevnejši otroci

Vpliv pandemije bo najbolj uničujoč za otroke v najrevnejših državah, v najrevnejših gospodinjstvih.

Otroci in družine, ki živijo v slumih, begunskih taboriščih ter območjih spopadov so še posebej ranljivi. Pogosto živijo v prenatrpanih objektih brez možnosti za socialno distanciranje, pogosto nimajo vode in mila za pranje rok ter uporabljajo skupne sanitarije, zaradi česar bi se virus lahko hitreje razširil.

Ranljivi so tudi otroci s posebnimi potrebami in otroci, ki živijo v zavodih in centrih za pridržanje. Njihova oskrba je v času krize lahko ogrožena.

Tem katastrofalnim učinkom se je mogoče izogniti s takojšnjimi ukrepi za zaščito otrok in njihovih družin. Poročilo ZN poziva vlade, naj dajo prednost izobraževanju za vse otroke.

Priporoča, da zagotovijo finančno pomoč družinam z nizkimi dohodki in zmanjšajo motnje v socialnih in zdravstvenih storitvah za otroke. Prednost naj imajo najbolj ranljivi – otroci na območjih spopadov; otroci na begu, notranje razseljeni in otroci s posebnimi potrebami. Priporočila so skladna z UNICEF-ovim globalnim načrtom za zaščito otrok pred koronavirusom, ki je usmerjen v zdravje in dobrobit vsakega otroka.