Pozdravljamo prvo premestitev otrok brez spremstva iz Grčije

Pozdravljamo prvo premestitev otrok brez spremstva iz Grčije

Poziv ostalim članicam EU, da uresničijo obljube o premestitvah

Organizacije UNICEF (Sklad ZN za pomoč otrokom), UNHCR (Agencija ZN za begunce) in IOM (Mednarodna organizacija za migracije) smo danes pozdravile premestitev 12 otrok brez spremstva – prosilcev za azil, iz Grčije v Luksemburg. Otroci, ki so nekaj mesecev živeli v prenatrpanih sprejemnih in registracijskih centrih na otokih Lezbos, Samos in Chios, so danes varno prispeli v Luksemburg. V postopku je tudi premestitev druge skupine otrok brez spremstva iz Grčije, ki naj bi v Nemčijo prispela konec tedna.

Gre za prve premestitve  v okviru pobude Evropske unije za 1.600 otrok brez spremstva, v kateri se je deset držav članic EU in Švica zavezalo, da bodo sodelovale.

Organizacije ZN smo prihod pozdravile kot spodbuden začetek večjih prizadevanj za premestitev ranljivih otrok iz Grčije v prihodnjih tednih. Poudarile smo, da je napredek Grčije, Luksemburga in Nemčije pri premestitvi otrok brez spremstva v skladu z največjo koristjo otrok, upošteva njihove potrebe po mednarodni zaščiti in obstoječe družinske vezi.

Prizadevanja za preselitev so humana in odraz evropske solidarnosti. Koordinacijska vloga Evropske komisije je bila ključna pri iskanju trajnih rešitev za te izjemno ranljive otroke v celotni regiji. Organizacije poudarjamo, da je treba preseči enkratne premestitve in vzpostaviti bolj predvidljive ureditve premestitev v EU, ki bodo hkrati tudi dolgoročno usmerjene.

»Ta izjemna pobuda je ključnega pomena tudi v luči izzivov, povezanih s koronavirusom, Premestitev ranljivih otrok, zlasti v času izrednih razmer, je močno sporočilo evropske solidarnosti in upamo, da se bo to kmalu razširilo,« je dejala Ola Henrikson, regionalna direktorica IOM za EU in NATO. 

Današnjo premestitev deklice in 11 dečkov, od tega dveh Sircev in deset Afganistancev, starih od 11 do 15 let, vodita vladi Grčije in Luksemburga s podporo Evropske komisije, UNHCR in IOM.

UNHCR skupaj z Evropskim uradom za podporo azilu (EASO) in grškimi nevladnimi organizacijami pomaga grškim oblastem pri identifikaciji otrok brez spremstva za premestitev in določanju njihovega najboljšega interesa – vse to v tesnem sodelovanju z ministrstvom za migracije in posebno sekretarko za varstvo mladoletnikov brez spremstva, Eirini Agapidaki. Določitev najboljše koristi je bila opredeljena tudi za skupino otrok brez spremstva, ki je zjutraj prispela v Atene z otokov in bo to soboto odpotovala v Nemčijo.

»Dvanajst otrok danes gleda v svetlejšo prihodnost v novi državi,« je dejal Philippe Leclerc, predstavnik UNHCR v Grčiji. »UNHCR je tesno sodeloval z Grčijo, EASO in nevladnimi organizacijami, da bi zagotovil, da se v celoti upošteva najboljša korist otrok. Evropske države si morajo skupaj prizadevati za delitev odgovornosti z Grčijo in zagotoviti, da so vsi otroci brez spremstva varni in je zanje poskrbljeno.«

Pred odhodom iz Grčije so otroke z otokov premestili v objekt IOM v Atenah. IOM je izvajal standardne zdravstvene preglede. Vsak otrok je bil testiran na COVID-19, vsi rezultati testov pa so bili negativni.

IOM je za vsakega otroka organiziral let in pripravljalni sestanek. Otrokom so bile na voljo informacije, kaj lahko pričakujejo med potjo in ob prihodu v Luksemburg. Spremljevalci IOM so otroke spremljali na letu iz Grčije in zagotovili varno predajo otrok ustreznim organom in partnerjem v Luksemburgu.

Ob prihodu mora biti otrokom na voljo varna namestitev v skupnosti, ki olajša njihovo vključevanje v družbo, tudi med obvezno karanteno. Otroci ne smejo biti nastanjeni v velikih zavetiščih ali centrih in bodo potrebovali hiter dostop do zdravstvene oskrbe, psihosocialne podpore, izobraževanja in drugih nujnih storitev. 

»Upam, da bo današnja uspešna premestitev spodbudila druge države EU, ki so se zavezale, da bodo pospešile izvajanje premestitev,« je dejala Afshan Khan, regionalna direktorica UNICEF-a za Evropo in Srednjo Azijo ter posebna koordinatorka za odziv na begunce in migrante v Evropi. »Ta ukrep je ključen, saj so otroci, določeni za preselitev, najbolj ranljivi in najbolj potrebujejo zaščito. To je tudi pomembna podpora nenehnim prizadevanjem grških oblasti za tisoče otrok beguncev in migrantov, ki bodo ostali pod njihovo oskrbo.«

UNICEF, UNHCR in IOM smo tesno sodelovali pri določanju standardov, po katerih bi bili otroci opredeljeni kot prednostni za premestitev. Skupni dokument organizacij, Minimalni standardi za zaščito otrok pri identifikaciji otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki jih je treba premestiti iz Grčije v druge države Evropske unije“, poudarja, da morajo biti ti standardi trdno zakoreninjeni v mednarodnih pravnih okvirih otrokovih pravic, vključno s Konvencijo o otrokovih pravicah in Konvencijo o beguncih iz leta 1951.

Poleg potreb po mednarodni zaščiti bi morala biti pri določanju prednostnih meril upoštevana tudi druga načela, merila pa morajo biti čim bolj prilagodljiva in odprta, da se omogoči vključitev več kategorij ranljivih ljudi v premestitev. V vseh primerih, poudarjamo organizacije, je treba vedno upoštevati največjo korist otroka in oblikovati rešitve v skladu z otrokovimi individualnimi okoliščinami.

Od začetka aprila je bilo v Grčiji več kot 5200 otrok brez spremstva in ločenih otrok, ki potrebujejo trajne rešitve, vključno s pospešeno registracijo, združitvijo z družino in premestitvijo. Med njimi jih je več kot 1.600 izpostavljenih velikim tveganjem, tudi izkoriščanju in nasilju, srečujejo se z negotovim razmerami v prenatrpanih sprejemnih in identifikacijskih centrih na egejskih otokih. Podpora EU in držav članic je ključna za takojšnjo zaščito teh otrok  v Grčiji, pa tudi za njihovo dolgoročno zdravje in dobrobit.