Pozivi za zaščito otrok, ujetih na grško-turški meji

Pozivi za zaščito otrok, ujetih na grško-turški meji

Zaradi koronavirusa so v številnih državah po svetu razglasili izredne razmere. Nekateri ljudje pa se z nevzdržnimi kriznimi razmerami, ki jim ni videti konca, soočajo že vrsto let. Kjerkoli se pojavijo krize, so otroci vselej najbolj ranljivi in potrebujejo pomoč ter zaščito. Posebno skrb in zaščito pa potrebujejo tudi ranljivi otroci, ki so v iskanju varnejše prihodnosti, ostali ujeti na grško-turški meji.

Nedavni porast števila beguncev in migrantov na grški meji je bil posledica najave Turčije, da jih ne bo več zadrževala pri poskusu vstopa v Grčijo. Približno 11.000 beguncev in migrantov, med njimi naj bi bilo 40 % žensk in otrok, je ostalo ujetih ob kopenski meji Turčije z Grčijo. Razmere, v katerih se pogosto znajdejo begunci in migranti, ki iščejo varnejšpo prihodnost v Evropi, so izjemno slabe: imajo omejen dostop do pitne vode, sanitarij in higienskih pripomočkov, spijo na prostem, izpostavljeni so nizkim temperaturam in nimajo toplih oblačil.  UNICEF zato odločevalce poziva k takojšnjim ukrepom: 

Vsakemu otroku je potrebno zagotoviti pravico do zaščite in dostop do azila. Vse vlade in institucije EU morajo v skladu z EU in mednarodnim pravom varovati pravice vseh ranljivih otrok, žensk in moških, ki so na mejah EU. Otrokom, ki iščejo azil, je potrebno zagotoviti zaščito in dostop do nujnih storitev.

Nemudoma je potrebno izboljšati pogoje za sprejem na grških otokih, da bi se otrokom in družinam zagotovil dostop do ustreznih zavetišč, zdravstvene oskrbe, vključno s psihosocialno podporo, sanitarijami in objekti za osebno higieno, kot tudi dostop do izobraževanja.

Vse ranljive otroke je potrebno čim prej premestiti na grško celino.

Nujno potrebno je pospešiti združevanje otrok brez spremstva z družinami in omogočiti njihovo premestitev iz Grčije v druge države EU. To bo omogočilo sprostitev velikega pritiska na Grčijo in ostale mejne države EU.

Povečati je potrebno podporo Grčiji. Države članice in institucije EU morajo nujno povečati podporo nenehnemu odzivanju Grčije na potrebe ranljivih beguncev in migrantov, tako otrok kot tudi družin. Grška vlada in prebivalstvo so v vseh letih pokazali veliko mero velikodušnosti, vendar vse večjih potreb ne morejo obvladati brez dodatne podpore in solidarnosti drugih držav članic EU.

UNICEF pozdravlja nedavne zaobljube koalicije držav EU k premestitvi in prevzemu ranljivih otrok iz Grčije kot tudi velikodušne ponudbe številnih lokalnih oblasti različnih držav, da sprejmejo otroke. Pozivamo vse, da obljube čim prej uresničijo in obenem pozovejo druge EU države in mesta, naj storijo enako, da ublažijo pritisk na Grčijo in druge države ob mejah EU.

Pandemija koronavirusa je že sicer slabe življenjske razmere družin na begu dodatno ogrozila. Otroci in njihove družine se namreč pogosto znajdejo v neustreznih življenjskih pogojih: na prenatrpanih območjih in v slabih higienskih razmerah, zaradi česar je možnost širjenja omenjenega virusa bistveno večja, življenja pa zaradi pomanjkanja ustrezne zdravstvene oskrbe bistveno bolj ogrožena.