Ne širi okužbe, ne širi nestrpnosti

Ne širi okužbe, ne širi nestrpnosti

Z izbruhom koronavirusa so se pojavili tudi številni primeri diskriminacije po svetu in tudi pri nas. Vsakršna diskriminacija, nasilje in nadlegovanje so nedopustni. Med diskriminiranimi se lahko znajdejo tudi otroci in družine. Kot starši pa se lahko z otrokom o tej temi pogovorimo in razjasnimo nekatere predsodke, ki o koronavirusu krožijo v javnosti.

Preverite, ali vaš otrok tudi sam doživlja ustrahovanje ali pa ga celo spodbuja.

 Razložite mu, da koronavirus ne izbira po videzu, niti ne po narodnosti in tudi ne po tem, kateri jezik nekdo govori. Če otrok doživlja ustrahovanje, ga spodbudite, da o tem nemudoma spregovori odrasli osebi, ki ji zaupa.
Otroka spomnite na to, da si vsi zaslužijo, da se počutijo varno v svojem okolju. Ustrahovanje nikoli ni pravilen način in vsi moramo prispevati svoj delež k širjenju prijaznosti, podpore in razumevanja do drugega.

Skrbi me ustrahovanje, diskriminacija in stigmatizacija. Kakšen je najboljši način, da se z otrokom pogovoriva o tem, kar se dogaja?

Povsem razumljivo je, da vas skrbi glede koronavirusa. Vendar strah in stigma razmere le še poslabšata. Tako številna poročanja po svetu pričajo o primerih diskriminacije, psihičnega in tudi fizičnega nasilja ljudi zaradi koronavirusa.
To obdobje je naporno za vse, ki so prizadeti zaradi koronavirusa. Pomembno je, da se informiramo in širimo prijaznost ter razumevanje drug do drugega. Besede imajo moč in zato lahko neprimeren jezik, ki ustvarja stereotipe, odvrne ljudi od testiranja in sprejetja ukrepov, s katerimi lahko zaščitijo sami sebe in svojo okolico – tudi nas in našo družino.

DA: pogovarjajte se o novem koronavirusu (COVID-19)
NE povezujte narodnosti z boleznijo. Ne pozabite, da virus ne izbira na podlagi narodnosti ali statusa.

DA: pogovarjate se o ljudeh, ki so se okužili s koronavirusom, o ljudeh, ki so se testirali na koronavirus in o ljudeh, ki so umrli zaradi okužbe s koronavirusom.
NE enačite ljudi z njihovo boleznijo – ne naslavljajte ljudi, ki so se okužili s koronavirusom, kot žrtve koronavirusa ali prenašalce koronavirusa.

DA: naslavljajte ljudi kot tiste, ki so se okužili oz. zboleli zaradi koronavirusa.
NE govorite, kot da ljudje, okuženi s koronavirusom, namerno širijo okužbo in ali namerno kužijo ljudi.

DA: natančno govorite o tveganjih koronavirusa, ki naj slonijo na priporočilih in podatkih stroke.
NE ponavljajte in ne širite nepreverjenih govoric, prav tako se izogibajte uporabe izrazov, ki sejejo strah, kot so kuga in apokalipsa. Svetovna zdravstvena organizacija je novi koronavirus COVID-19  razglasila za pandemijo, kar ne pomeni, da je virus postal smrtonosnejši, temveč je le potrditev geografske razširjenosti bolezni. Po kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije epidemija postane pandemija, ko je bolezen za določeno populacijo nova, ko povzroča resne zdravstvene težave pri ljudeh in ko se z lahkoto in obsežno širi med ljudmi. Bolezen, ki je sicer prisotna po vsem svetu, četudi je za njo umrlo veliko ljudi, torej še ni pandemija, če se ne širi zelo hitro.

DA: govorite pozitivno in poudarjajte pomembnost učinkovitih preventivnih ukrepov, vključno z nasveti o pravilnem umivanju rok. Za večino ljudi je to bolezen, ki jo lahko prebolijo. Obstajajo preprosti koraki, ki jim lahko vsi sledimo, da bi zaščitili sebe, naše najbližje in tiste najranljivejše.