Vlada Republike Slovenije obnovila zavezo za uresničevanje otrokovih pravic

Vlada Republike Slovenije obnovila zavezo za uresničevanje otrokovih pravic

Vlada Republike Slovenije se je danes s podpisom Globalne zaveze za otroke pridružila globalni pobudi UNICEF-a in obnovila zaveze za uresničevanje otrokovih pravic. Predsednik Vlade RS Marjan Šarec je podpisano zavezo predal Junior ambasadorju UNICEF-a.

Letos mineva 30. let, odkar so Združeni narodi sprejeli najpomembnejši dokument za otroke -  Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem so v svet poslali pomembno sporočilo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki pa potrebujejo posebno skrb in zaščito. Gre za najširše sprejeti dogovor o človekovih pravicah, ki so ga z izjemo ZDA, ratificirale vse države sveta. Države podpisnice, med njimi tudi Slovenija, so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok.

Postopno uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah je v preteklih treh desetletjih bistveno prispevalo k izboljšanju življenja milijonov otrok po vsem svetu: več otrok kot kdaj koli prej dočaka svoj 5. rojstni dan, več jih ima dostop do čiste pitne vode in hrane, več jih obiskuje osnovno šolo in bolje so zaščiteni pred boleznimi kot kdaj koli prej v zgodovini. Kljub napredku pa izzivi ostajajo - krizne razmere, neenakost, diskriminacija, oddaljenost in revščina milijonom otrok še naprej onemogočajo, da bi uresničili svoj polni potencial. Tudi v Sloveniji. Zato je pomembno, da okrepimo zaveze za uresničevanje pravic vseh otrok, še posebej najbolj ranljivih. 

Slovenija je Konvencijo uveljavila leta 1992, danes pa je Vlada Republike Slovenije obnovila zaveze za njeno uresničevanje. Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je sprejel predstavnike UNICEF-a Slovenija in simbolično predal podpisano zavezo Junior ambasadorju UNICEF-a Lovru Glihi, ki jo je sprejel v imenu vseh otrok v Sloveniji. Predsednik vlade je ob simboličnem podpisu spomnil, da Slovenija sodi med države, kjer je kakovost življenja otrok med najvišjimi na svetu. »Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da tako ostane. Vsak otrok mora imeti možnost razvoja svojega potenciala«.

Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF-a Slovenija, pa je ob podpisu dejal: »Vesel sem, da je tudi Slovenija med prvimi državami, ki so obnovile zavezo za uresničevanje otrokovih pravic in s tem podprla UNICEF-ovo globalno pobudo. Na UNICEF-u Slovenija si neprestano prizadevamo za napredek v smeri uresničevanja pravic vseh otrok v Sloveniji, zato pozdravljamo odločitev Vlade RS, da je ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah obnovila trdno zavezanost k spoštovanju in zaščiti pravic ter načel, zajetih v njej. To je pomembno sporočilo otrokom pred 20. novembrom - svetovnim dnevom otrok«.