Svetovni dan deklic

Svetovni dan deklic

»Moč deklic je neustavljiva«

Ob današnjem svetovnem dnevu deklic UNICEF poudarja, da so deklice neustavljive, saj v sebi nosijo izjemno moč in energijo, s čimer lahko uresničijo svoj polni potencial, če imajo enake možnosti. Vlaganje v deklice pomembno prispeva k razvoju celotne družbe. 

Letošnji svetovni dan deklic poteka pod sloganom Moč deklic je neustavljiva. UNICEF bo v sodelovanju s partnerji poudaril dosežke za deklice, ki so bili zanje ali v sodelovanju z njimi uresničeni od sprejetja Pekinške deklaracije – najbolj celovitega programa za izboljšanje pravic žensk in deklic. 

Deklice so neustavljive. Vse več deklic danes uresničuje svoje sanje. 

Napredek: 

Vse več deklic hodi v šolo in zaključi izobraževanje, manj se jih poroči in v času otroštva postanejo matere, vse več jih pridobi veščine, potrebne za delovne izzive v prihodnosti. 

•     Delež mladih žensk, ki so se poročile v otroštvu, se je v zadnjem desetletju zmanjšal za 15 %: z 1 na 4 na približno 1 na 5.i 

Globalna stopnja rodnosti pri mladostnicah se je zmanjšala s 65 rojstev na 1000 deklet, starih med 15 in 19 let, leta 1995, na 43 rojstev na 1000 deklet, starih med 15 in 19 let, v letu 2018.ii

Število deklic, ki ne hodijo v šolo, se je med letoma 1998 in zmanjšalo za 37,5 %.iii

Število nepismenih mladih žensk, starih med 15 in 24 let, se je med letoma 1995 in 2016 zmanjšalo za približno 42 %.IV

Delež deklic, ki so podvržene obrezovanju spolnih organov, se je zmanjšal: leta 2017 je bila 1 od 3 deklet, starih med 15 in 19 let, v 30 državah, deležna te uničujoče prakse,  v primerjavi z 1 od 2 deklet leta 1990.v

Kljub napredku pa izzivi ostajajo, saj milijone deklic po vsem svetu še vedno nima možnosti, da bi uresničile svoj polni potencial. 

Vsako leto je poročenih 12 milijonov deklic, mlajših od 18 let, zaradi česar se njihovo otroštvo prezgodaj konča. Dekleta, ki se poročijo v otroštvu, bolj verjetno opustijo šolanje in imajo nižjo stopnjo izobrazbe kot tista, ki se poročijo kasneje. Vii

130 milijonov deklic, starih od 6 do 17 let,  na svetu ne hodi v šolo. Viii

Več deset tisoč deklic je prisiljenih sodelovati v oboroženih skupinah, pogosto kot spolne sužnje. 

UNICEF si s podporo darovalcev prizadeva za enake možnosti za vsako deklico. Poseben program zaščite je usmerjen v prepoved otroških porok, izkoriščevalskega otroškega dela in izpustitev vseh otrok iz bojnih skupin. Z vladami in s parterji po vsem svetu sodeluje pri načrtovanju in implementaciji politik, ki sistemsko spreminjajo življena otrok na bolje, ozaveščanju v skupnostih za spremembo norm in vrednot ter zagotavlja psihosocialno pomoč in programe za najranljivejše otroke.

 
i UNICEF, p.3, https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/ 
ii UN World Population Prospects 2019, Age-specific Fertility Rates (ASFR), https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Fertility/ 
iii UNESCO Institute for Statistics global databases, 2019 
iv UNESCO Institute for Statistics global databases, 2018 
v UNICEF Global Databases 2018 
vi UNICEF global databases 2019, https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/ 
vii Girls not Brides, It’s time for Africa to end child marriage, Nov 2018, https://bit.ly/2TWR7YK 
viii UNESCO, “Reducing global poverty through universal primary and secondary education”, Policy Paper 32/Fact Sheet 44, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002503/250392E.pdf