Ogroženo izobraževanje v srednji in zahodni Afriki

Ogroženo izobraževanje v srednji in zahodni Afriki

Od 2017 se je število zaprtih šol v zahodni in srednji Afriki potrojilo

UNICEF v najnovejšem poročilu opozarja, da je bilo zaradi vse večjega števila napadov na šole in groženj z nasiljem kar 1,9 milijona otrok prisiljenih prekiniti šolanje v zahodni in srednji Afriki. Junija letos je bilo v Burkina Fasu, Kamerunu, Čadu, Centralnoafriški republiki, DR Kongo, Maliju, Nigru in Nigeriji zaradi nevarnosti zaprtih skupno 9.272 šol, kar je trikrat več kot konec leta 2017.  

UNICEF-ovo najnovejše poročilo Child Alert: ogroženo izobraževanje v zahodni in srednji Afriki opozarja, da so se načrtovani napadi na šole, učence in učitelje razširili po celotni regiji, s čimer je otrokom onemogočena pravica do izobrazbe. Otroci in njihove skupnosti živijo v nenehnem strahu, ogrožena so njihova življenja in prihodnost.  

Zaradi nasilja je na severozahodu in jugozahodu Kameruna zaprtih več kot 4.400 šol, v Burkina Fasu več kot 2000 in več kot 900 v Maliju. V osrednjem Sahelu, Burkina Fasu, Maliju in Nigru se je v nekaj več kot dveh letih zaradi napadov in groženj z nasiljem število zaprtih šol povečalo kar za šestkrat (s 512 aprila 2017  na 3.005 junija 2019).  V državah, ki jih je prizadela kriza v okolici Čadskega jezera - Kamerunu, Čadu, Nigru in Nigeriji – je število zaprtih šol od konca 2017 do junija 2019 ostalo približno na enako visoki ravni, in sicer med 981 in 1.054.

UNICEF sodeluje z lokalnimi organi za izobraževanje in skupnostmi pri vzpostavljanju alternativnih možnosti učenja kot so lokalni učni centri, radijski programi za šolanje kot tudi pri uporabi različnih tehnologij poučevanja. Zagotavlja tudi opremo za učitelje, ki delajo na nevarnih območjih, ter psihosocialno pomoč otrokom pri premagovanju travm. 

Otroci iz kriznih žarišč v zahodni in osrednji Afriki predstavljajo 1 od 4 otrok na svetu, ki potrebujejo humanitarno pomoč, vključno z izobraževanjem. UNICEF in partnerji pozivajo vlade, oborožene sile in mednarodno skupnost, da z usklajenim delovanjem zaustavijo napade na šole, učence in učitelje v zahodni in srednji Afriki ter omogočijo kakovostno izobraževanje vsakemu otroku v regiji.


Poročilo priporoča naslednje smernice: 

Države morajo varovati pravico do izobraževanja in uresničevati Deklaracijo o varnih šolah.

Poučevanje in učenje morata biti zasnovana tako, da podpirata mir in izobraževanje deklic.

Države morajo vlagati v razvoj kompetenc in zaposlovanje učiteljev. 

Vsi otroci, vključno z begunci, migranti in razseljenimi otroki, morajo imeti možnost nadaljevanja šolanja.

Starši in skupnosti morajo partnersko sodelovati pri zagotavljanju, da imajo otroci, zlasti deklice, dostop do kakovostnega izobraževanja.

Vlade držav donatork se morajo zavezati k večletnemu financiranju za podporo izobraževanju v kriznih žariščih in dolgoročnim programom izobraževanja.

»Več kot 40 milijonom otrok, starih od 6 do 14 let, je kršena pravica do izobraževanja v zahodni in srednji Afriki, zato je ključno, da vlade in njihovi partnerji delajo na raznolikosti razpoložljivih možnosti za kakovostno izobraževanje,« je dejala regionalna direktorica UNICEF-a za zahodno in srednjo Afriko Marie-Pierre Poirier. »Kulturno primerni modeli z inovativnimi, vključujočimi in prilagodljivimi pristopi, ki izpolnjujejo učne standarde, lahko omogočijo učenje mnogim otrokom, še posebej v kriznih žariščih.«